Holubí šach s homeopatmi

Homeopat Ing. Tomáš Výboch vydal nedávno na svojom Sme blogu článok s názvom „Vedci potvrdzujú účinok homeopatie“ (2). Celý blog mu zrušili, a tak sa presunul na blog denníka Pravda, kde okrem toho pôvodného článku pridal aj ďalší s názvom „Homeopatiu odporúča stále viac lekárov v Európe“ (3). Niektorí naši fanúšikovia nás požiadali o reakciu. Pozrime sa teda na to, červeným citujem autora.

Autor uvádza „Vedecké štúdie v prospech homeopatie“

Ako prvú si vybral 25 rokov starú metaanalýzu Kleijn a kol., 1991, u ktorej píše:

„Vedci prišli k nasledovnému záveru: “Dôkazy, ktoré táto štúdia preukázala by mohli postačovať k tomu, aby sa pri určitých indikáciách homeopatia uznala ako bežná liečba. Množstvo pozitívnych dôkazov medzi najlepšími z nich nás prekvapilo.”“

Skutočný záver štúdie, z abstraktu citujem: „V súčasnosti je dôkaz z klinických štúdií pozitívny, ale nedostatočný pre vyvodenie konečných záverov kvôli nízkej kvalite a neznámemu vplyvu publikačného biasu. To naznačuje, že ďalšie hodnotenie homeopatie je opodstatnené, ale len prostredníctvom dobrých klinických štúdií.“

Kde sa vzal záver homeopata Výbocha? Tu:

cherry1

ilustračný obrázok, pre čitateľný článok klikni

Sú to dve (ne)náhodne vybraté vety z pomerne dlhého záveru vo fulltexte metaanalýzy. Takže hoci sa homeopat Výboch veľmi snažil vybrať vety čo najviac v prospech homeopatie (alebo ten, od ktorého to opísal), táto metaanalýza je minimálne v jej celom kontexte prinajmenšom nepresvedčivá a pri pohľade na komentáre (5, 6)  k tejto štúdii ešte nepresvedčivejšia.

Mohli by sme hneď skončiť, pretože toto naznačuje zaujatosť a/alebo nekompetentnosť autora. Toto s vedou nemá nič spoločné. Ale poďme ďalej… Pán inžinier si vyberá 19 rokov starú metaanalýzu Linde a kol., 1997. Píše: „metaanalýza prichádza k záveru, že homeopatické lieky mali 2,45x lepší terapeutický účinok ako placebo.“ Áno, doplňme len, že ak sa vzali do úvahy len kvalitnejšie štúdie, efekt sa znížil na 1,66, čiže stále, hoci jemne, v prospech homeopatie. Autori interpretujú štúdiu nasledovne: „Výsledky našej metaanalýzy sa nezhodujú s hypotézou, že klinické účinky homeopatie sú len placebo. Avšak, nenašli sme dostatok dôkazov zo štúdií, že by bola homeopatia jasne účinná pre konkrétne ochorenie. Treba ďalší prísny a systematický výskum homeopatie.“

V roku 1999 vydal Linde reanalýzu tých istých štúdií a zistil, že kvalitnejšie štúdie mali sklon dávať menej pozitívne výsledky. V roku 2005 vyšla metaanalýza Shang a kol., ktorá zhodnotila len tie najkvalitnejšie štúdie a jej výsledky ukázali, že homeopatické prípravky, na rozdiel od medicínskych zákrokov, sú len placebo.

Autor sa ďalej odvoláva na metaanalýzu Lüdtke a Rutten, 2008, ktorá prišla k záveru, že ak by metaanalýza Shang a kol., 2005, zaradila aj menšie – menej kvalitnejšie štúdie, výsledok by bol viac v prospech homeopatie. Homeopat Výboch k nej napísal: „preukázala pozitívne klinické výsledky homeopatie“. Óó, vážne preukázala?

Pán inžinier sa odvoláva aj na ďalšie články. Za zmienku stojí napríklad ten o alergiách od autora Gregory Dana Ullman – homeopat Výboch v názve svojho diela spomína vedcov, ale Dana Ullman nie je vedec, ale zaujatý novinár, na ktorom sa dobre zasmejete v rámci blogov Sciencebasedmeidicine alebo Scienceblogs. Svedčí to aj o kvalite časopisov, na ktoré sa homeopati odvolávajú… Za zmienku stojí aj Cochrane metaanalýza Oscillococcina z roku 2009, ktorej výsledky majú ďaleko od „preukázala pozitívne klinické výsledky homeopatie“. Pripomeniem, že tá istá, ibaže update-tovaná, existuje aj z roku 2012 a 2015, podobne bez jednoznačných dôkazov, že by Ocillococcinum bolo viac než placebo. Za zmienku stojí aj Cochrane metaananalýza homeopatík v liečbe nežiaducich účinkov protinádorovej terapie, ktorá našla iba dve dosť nekvalitné štúdie, z nich jedna nemá s homeopatiou nič spoločné (lokálne podávaná homeopaticky nenariedená Calendula), a druhá o ústnej vode Traumeel S. Ostatné články, na ktoré sa homeopat Výboch odvoláva, za zmienku relatívne nestoja, pretože majú veľké nedostatky, ktoré sú uvedené v komentároch týchto štúdií, a/alebo sú vytrhnuté z kontextu iných štúdií bez ohľadu na ich kvalitu – viz viac v systematickom review austrálskej vlády z roku 2015.

Pamäť vody – ak, tak trvá niekoľko nano alebo pikosekúnd. Nič iné nebolo dokázané. Homeopatické špekulácie o pamäti vody odporujú fyzike, chémii a zdravému rozumu (15). Štúdie, na ktoré sa pán inžinier odvoláva, sú nekvalitné, ich výsledky nekonzistentné a nezávislo nereprodukované (16)… Pamäť vody – ale veď väčšina homeopatík sú cukrové guličky bez vody… Ocillococcinum všade naokolo, veď tam niekde určite zdochla nejaká kačka, ktorú si teraz pamätajú všetky oceány… A čo trebars záchody? Voda vie, že si ich nemá pamätať?

shitvoda má pamäť - Copy

Ďalším homeopatickým evergreenom je vplyv homeopatík na degranuláciu bazofilov (špeciálne imunitné bunky v krvi, zodpovedné napr. za jeden typ alergických reakcií). Zaujímavé, že tento fenomén pozorovali doteraz len homeopati, ak sa toho chopil nezávislý team so zlepšenou metodológiou, nič sa nekonalo.

A tak sa dostáva pán inžinier v článku postupne až k pojmu „homeopatická farmakológia“. To je ako fyziológia jednorožca alebo antropológia terminátora (vymyslite si podľa vlastnej fantázie…).

Ďalej homeopat Výboch píše, že „dvojitá slepá skúška, ktorá sa na používa na zistenie účinku liekov však nie je pri testovaní homeopatických liekov vždy vhodný nástroj.“ Vždy nie, len keď mi to vyhovuje – viz citovanie štúdií s „pozitívnymi“ výsledkami v úvode článku.

Zastavím sa ešte pri tejto vete: „žiadny zodpovedný homeopat by neodrádzal pacienta od užívania konvenčných liekov predpísaných lekárom.“ Homeopati sú známi rozširovaním neprávd o medicíne. Mnohí homeopati, v rátane šéfa pána inžiniera, takto odrádzajú nepriamo od očkovania dezinformovaním. Mnohí tiež (nepriamo) odhovárajú od prípadnej antimalarickej profylaxie a ponúkajú neúčinné alternatívy. Známy homeopat Vithoulkas brojí proti podávaniu penicilínu u syphilis. Podľa niektorých (všetkých?) homeopatov medicína len potláča príznaky, čo môže viesť podľa nich k zhoršeniu základnej choroby. Dochádza tu k interferencii medzi medicínou a homeopatiou a nepriamemu odhováraniu od účinnej liečby (18). Existujú aj príklady s fatálnymi následkami (30, 31, 32). Hahnemann bol tiež proti spolupráci medicíny a homeopatie (29).

Prvý svoj článok homeopat Výboch zakončuje odmietaním vedy a obracia pyramídu medicíny založenej na vedeckých dôkazoch naruby. Anekdoty ani súbor anekdot nie sú vedeckým dôkazom účinnosti homeopatie.

odmietanie vedy a jej postupov

klikni pre zväčšenie

V druhom svojom článku pán homeopat píše, že „teória o placebo efekte zlyháva“. Týmto opäť odmieta vedecké poznatky, ktoré hovoria, že homeopatia je placebo. Homeopatické prípravky neobsahujú žiadnu účinnú látku, čo podľa definície je placebo. Rozlíšiť vysokopotencované homeopatikum od placeba sa nedá, ak si pán homeopat myslí, že áno, nech sa prihlási do českej Paranormálnej výzvy, presvedčil by tak nielen mňa.

five small glass tubes with homeopathy globules, blue background

ktorá z nich je Arnica C30?

Zase sa autor odvoláva na Madeleine Ennis, ktorá svoje výsledky nedokázala zopakovať v nezávislých pokusoch (viz vyššie). Výsledky pokusov so pšenicou, na ktoré sa autor ďalej odvoláva sú nekonzistentné, nie špecifické tak, ako píše. Účinok homeopatík na rastliny, podobne ako aj na zvieratá, nie je dokázaný, je to mýtus vzniknutý jeho opakovaním.

Ďalej pán inžinier argumentuje ad populum, čo nie je dôkaz, že homeopatia nie je placebo, a je to zároveň opäť odmietanie vedy a jej postupov. S tou populárnosťou homeopatie to navyše nie je také jednoliate, ako to autor prezentuje. Napríklad zdravotný systém v Anglicku NHS podporuje homeopatiu už len v drvivej menšine oblastí Anglicka (24) a počet receptov na homeopatické prípravky pokryté NHS za posledných 20 rokov významne klesol (25).

England-CCG-2015The_decline_of_homeopathy_in_the_NHS_number_of_prescription_items

Nezávislé vládne hodnotenie homeopatie v rokoch 2009-2010 došlo k záveru, že základné princípy homeopatie sú vedecky nepresvedčivé a homeopatické prípravky neúčinkujú lepšie než placebo. Čo sa týka Nemecka, ktoré tiež spomína homeopat Výboch, nedávno tam vznikla spoločnosť „Informačná sieť o homeopatii“ (Informationsnetzwerk Homöopathie), ktorá má za cieľ o.i. objektívne informovať verejnosť o homeopatii, zrušiť financovanie homeopatie niektorými poisťovňami a regulovať predaj homeopatických prípravkov napríklad ich označovaním. Vedúcou je lekárka, bývalá homeopatka, Natalie Grams.

„Ak je homeopatia neúčinná, prečo výskumy ukazujú, že sú pacienti výrazne spokojnejší s homeopatickou ako s konvenčnou liečbou?“ Ak sa pozriete na ten dotazník, na ktorý sa pán inžinier odvoláva, zistíte, že vôbec nerieši účinnosť liečby, ale to, ako sa pacient cítil počas diagnosticko-terapeutického procesu, napr. hodnotenie komunikácie medzi lekárom a pacientom alebo spokojnosť so službami, čakanie v čakárni, … Tento výskum dotazník môže slúžiť ako inšpirácia pre zlepšenie zdravotníctva, ale nijako nehovorí, že homepatické prípravky sú účinnejšie ako placebo.

„Tento výskum dokonca ukazuje, že majú dva až trikrát menej vedľajších účinkov ako konvenčná lekárska starostlivosť.“ Pri podávaní placeba sa nič iné ani neočakáva.

Homeopatické prípravky neúčinkujú lepšie než placeboani nemôžu. Homeopati sa tieto fakty snažia obchádzať irelevantnými a/alebo nepravdivými výhovorkami, ako sme mali možnosť vidieť v článkoch homeopata Výbocha. Zo strany homeopatov to nie je obohacovanie diskusie, ale ohlupovanie ľudstva, a preto bolo zrušenie blogu zo stranny denníka Sme namieste:

„Holubí šachista kazí diskusiu. Nie je to troll, ktorý by vedel, čo robí. Je to ignorant, ktorý využíva celú škálu biasov a fallacies. Pre ozdravenie diskusie a psychohygienu ostatných členov je nutné holuba odplašiť – znemožniť mu kaziť ostatným možnosť dozvedieť sa niečo nové. Vôbec nejde o potláčanie slobody slova – naopak, je to o umožnení prístupu ku kvalitným informáciám pre ostatných, ktorých holub vyrušuje.“ (1)

 

zdroje:

 1. http://www.pouzimerozum.sk/2012/02/08/holubi-sachisti/
 2. http://tomasvyboch.blog.pravda.sk/2016/06/10/vedci-potvrdzuju-ucinok-homeopatie/
 3. http://tomasvyboch.blog.pravda.sk/2016/06/15/homeopatiu-odporuca-stale-viac-lekarov-v-europe/
 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1825800
 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2012859
 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1859547
 7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9310601
 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10391656
 9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125589
 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18834714
 11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20359268
 12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19588329
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19370613
 14. https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02
 15. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-7166.2012.01162.x/abstract
 16. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-87812003000600007
 17. http://rationalwiki.org/wiki/Water_memory#Basics
 18. https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy#Ethics_and_safety
 19. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00063-001-1059-y#page-1
 20. http://rationalwiki.org/wiki/Anecdotal_evidence
 21. http://tomasvyboch.blog.pravda.sk/2016/06/15/homeopatiu-odporuca-stale-viac-lekarov-v-europe/
 22. https://www.facebook.com/paranormalnivyzva
 23. http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/22/uvod-do-sebaklamov-a-chyb-argumentacie/
 24. http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-maps-that-show-where-the-nhs-is-spending-millions-on-homeopathy-a6710636.html
 25. http://www.nightingale-collaboration.org/news/162-the-decline-of-homeopathy-on-the-nhs.html
 26. http://www.nhs.uk/Conditions/homeopathy/Pages/Introduction.aspx
 27. http://www.netzwerk-homoeopathie.eu/
 28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2562361/

29. Norbert Aust, In Sachen Homöopathie, 2013. Str. 44.

30. http://whatstheharm.net/homeopathy.html

31. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00063-001-1059-y

32. http://www.casewatch.org/foreign/viegas/2008.shtml