Sú mRNA vakcíny génová terapia? Pojmy, dojmy a mechanizmy

Od vzniku pandémie vírusu SARS-CoV-2, sa dala predpokladať rozsiahla snaha sústrediť sa na prevenciu infekcie vírusom SARS-CoV-2, a to vývojom vakcín. Konečne sa podarilo pretransformovať roky výskumu technológie mRNA vakcín a vytvoriť tým naozaj účinné preparáty na prevenciu ochorenia COVID- 19.

Ale ako to už býva, s novými technológiami prichádza strach. Ľudia sa zvyčajne boja toho, čomu nerozumejú a práve tento strach je perfektne zneužiteľný osobami, ktorí potrebujú zviditeľniť seba, alebo svoje stránky a tým viac zarobiť.

Pravdepodobne v zúfalej snahe očierniť tento nový medicínsky pokrok, niektorí z týchto ľudí začali tvrdiť, že vakcíny na báze mRNA sú vlastne génová terapia. Slovo génová terapia znie tak seriózne, vážne, ale predovšetkým strašidelne! Keď si niekto prečíta, že ide o génovú terapiu, ihneď spozornie a tvrdí: „Mne teda nikto moju déená meniť nebude!!!“. Ubezpečujem vás, nikto vám tú déená meniť ani nechce. Po prvé, nerozumiem, z akého dôvodu by to niekto robil a čo by tým získal, ale jasné, že sa určite dá vykonšpirovať nejaký komplikovaný a nepravdepodobný dôvod (to sa dá urobiť so všetkým). Po druhé, takto mRNA vakcíny nefungujú a nefunguje takto ani molekulárna biológia.

Génová terapia je v skratke typ liečby niektorých ochorení, kedy sa vysekne časť „chorej“ DNA a nahradí sa zdravou. Lenže táto technológia nie je práve jednoduchá a už vôbec nie lacná. Napríklad prvé 4 dávky lieku nusinersen, ktorým sa lieči spinálna svalová atrofia, stoja 750 000 dolárov… prvý rok. Potom je potrebná dávka každé štyri mesiace, pričom ročná liečba predstavuje približne sumu 350 000 dolárov.  Myslím si, že je to celkom slušný rozdiel oproti cca 20 eurám za jednu dávku vakcíny. Ale pravdaže, svetové elity prišli nato ako urobiť z jednej z najdrahších typov liečby jednu z najlacnejších a teraz nás čaká genocída! A armageddon! A všetci zomrieme! Poďme zaútočiť na lídl!! Pravdaže žartujem….

Nato aby vám mRNA vakcína mohla zmeniť DNA, by musela prekonať množstvo obranných mechanizmov, ktoré sa vyvinuli v priebehu evolúcie, a ktorých cieľom je zabrániť presne tomu, aby sa akákoľvek bunkou potulujúca sa mRNA mohla dostať do jadra bunky (kde sa nachádza DNA) a zapísať sa spätne do nášho genómu. Ak by sa to stalo, spôsobilo by to v bunke obrovský chaos a takáto bunka by neprežila – inak povedané, nebolo by to zlučiteľné so životom. O tomto hovorí základná dogma molekulárnej biológie.

Vakcínová mRNA si jednoducho iba požičia náš bunkový aparát na výrobu bielkovín, ten aparát vyrobí spike (S) proteín vírusu, ukáže ho našim imunitným bunkám a tie proti nemu začnú bojovať. Táto mRNA sa nedostane k našej DNA.

Nato, aby sa mRNA mohla prepísať do našej DNA, by sa najprv musela mRNA z vakcíny dostať do jadra bunky (chvalabohu nato neexistuje mechanizmus), potom by sa musela prepísať z mRNA do DNA, následne by sa musela DNA „rozpliesť“ (čo je pravdaže prísne regulovaný proces, ktorý nemôže len tak spustiť nejaká mRNA v jadre bunky), pretože keď je neaktívna, to znamená, keď sa práve z nej neprepisujú gény do bielkovín, naša DNA je tuho usporiadaná okolo tzv. histónov. Ďalej, mRNA už prepísaná do DNA by musela vyseknúť časť našej DNA a vložiť sa namiesto nej. Tento proces je takmer nemožný, aj keď existujú výnimky, ale aj tie výnimky, resp. procesy, sa neaktivujú len tak, lebo nám niekto pichne mRNA vakcínu. Sofistikovanejší konšpirátor môže teda povedať: „Ale čo vírusy ako HIV, ktoré sa nám vedia zapísať do genómu, alebo čo také retrotranspozómy?“ Áno, teoreticky je možné, že by sa vyššie opísaný proces mohol stať. Lenže, je extrémne nepravdepodobné, že spomedzi množstva mRNA, ktorá sa neustále tvorí v našich bunkách, by enzým reverzná transkriptáza (človek by musel byť infikovaný HIV vírusom) alebo retrotranspozómy dokázali chytiť práve  tú vakcínovú mRNA a prepísať ju do našej DNA. V skratke, nato aby sa mohla mRNA z vakcín prepísať do našej DNA, bol by potrebný komplexný aparát a extrémne nepravdepodobná udalosť, že by sa niektoré časti toho aparátu nachádzali v pravý čas na pravom mieste. Takže či už vírusová reverzná transkriptáza alebo retrotranspozómy (ktoré by sa museli najprv aktivovať) sa nebudú len tak kamarátiť s nejakou mRNA z vakcíny. Pretože všetko v bunkách je (chvalabohu) prísne regulované a na všetko je potrebný „kľúč“. Keby to tak nebolo, neboli by sme ani my.

Mimochodom, ak by tento proces mohol nastať pri mRNA vakcínach, mohol by teda nastať, aj keď sme reálne infikovaný vírusom SARS-CoV-2, alebo akýmkoľvek iným vírusom. Ďalej treba dodať, že polčas rozpadu mRNA z vakcín (aj všeobecne) je krátky, ale áno, aj nepravdepodobná udalosť môže nastať, keď jej dáme dostatočne veľa času. Ale teda načo zbytočne riskovať zapisovanie vírusovej RNA pri reálnej infekcii vírusom SARS-CoV-2, kedy je teda dávka RNA, mRNA a pod. omnoho vyššia, ako keď nám niekto pichne vakcínu.

Take home message: Nenechajte sa ovplyvňovať strašidelnými názvami. Nech už sa o technológii mRNA vakcín hovorí akokoľvek (génová terapia, génová manipulácia a podobne), dôležité je to, že vám táto vakcína nijako nezasahuje do DNA, ani sa tam nezapisuje, ani ju nijako neovplyvňuje. A ľuďom, ktorí veria že nás manipulujú Soroš alebo Gates, alebo ktokoľvek iný, by som zase navrhol zamyslieť sa, či nie sú práve oni manipulovaní rôznymi konšpirátormi cez svoj úplne ľudsky pochopiteľný strach.