MRI

Nakoľko nebezpečné sú zobrazovacie vyšetrenia?
Nakoľko nebezpečné sú zobrazovacie vyšetrenia?

Nakoľko nebezpečné sú zobrazovacie vyšetrenia?

Zobrazovacie metódy zaujímajú v diagnostickom, ale aj terapeutickom, postupe dôležité miesto. Ak vás postihla nejaká vážnejšia choroba, poväčšine sa im nevyhnete. Nič v medicíne nie je bez rizika a teda je namieste otázka, čo sa mi pri takomto vyšetrení môže stať. Ako by…