nador

Rakovina I. – Karcinogény a karcinogenéza
Rakovina I. – Karcinogény a karcinogenéza

Rakovina I. – Karcinogény a karcinogenéza

Na základe domienky mnohých laikov, ktorí si pod pojmom rakovina predstavujú jedno ochorenie schopné postihnúť rôzne orgány, som sa rozhodol danú problematiku ozrejmiť. Budem sa snažiť vysvetliť problematiku pôvodu rakovinových ochorení, ich vývoj, špeciálne delenie ako i terapiu. Vzhľadom na…