Čo to vlastne je tá schizofrénia???
Čo to vlastne je tá schizofrénia???

Čo to vlastne je tá schizofrénia???

Čo si predstavíte pod pojmom schizofrénia? Duševná porucha? Áno, a ďalej? Rozdvojená osobnosť? Dve mysle v jednom tele? To sú najčastejšie odpovede, ktoré som dostal, keď som sa s niekým rozprával na túto tému. Medzi ľuďmi kolujú veľmi skreslené predstavy o charaktere tejto choroby.…