Kritický pohľad na kontroverzné onkologické príbehy
Kritický pohľad na kontroverzné onkologické príbehy

Kritický pohľad na kontroverzné onkologické príbehy

V súčasnej dobe sa čas od času objaví v nejakom bulvári alebo na alterna stránke príbeh, ktorý má istý charakteristický vzorec. Pacient mal problémy, ktoré dlho ignoroval. Potom príde náhly zvrat, rýchla zmena zdravotného stavu k horšiemu, hospitalizácia a podozrenie na onkologické ochorenie, resp.…

Bádateľove anekdoty na dobrú noc
Bádateľove anekdoty na dobrú noc

Bádateľove anekdoty na dobrú noc

Jedna z najhorších stránok, ktorá disponuje celou plejádou odporu voči konvenčnej medicíne, nedávno uviedla „príbeh“ Nadi, ktorá sa rozhodla zobrať do vlastných rúk liečbu sklerózy multiplex [1]. Na úvod si rozoberme čo vlastne skleróza multiplex je a ako sa „konvenčne bad-big farma-kologicky“…

Duchovné príčiny ochorení… Evidence-Based medicine vs. Alternative pseudomedicine
Duchovné príčiny ochorení… Evidence-Based medicine vs. Alternative pseudomedicine

Duchovné príčiny ochorení… Evidence-Based medicine vs. Alternative pseudomedicine

Alternatívnou „medicínou“ je evidence-based medicíne často vytýkaný neempatický,neosobný a hlavne neduchovný prístup. Hlavný problém vidia hlavne v tom, že sa s nástupom vedy a techniky oddelila myseľ/duch/psychika od somatiky/tela a tým pádom sa podľa alternatívneho prístupu stratil kontakt s pravými…