11 mýtov, ktoré ste možno počuli o očkovaní proti HPV

HPV = Ľudský papilomavírus (Human papillomavirus) je infekčný vírus, ktorý sa šíri pohlavným stykom a je taký bežný, že sa s ním stretne skoro každý (75 až 80 percent sexuálne aktívnych ľudí). Existuje viac ako 150 typov tohto vírusu. Niektoré sú neškodné, no niektoré spôsobujú rakovinu.Napr. HPV 16 a 18 spôsobujú cca 70% nádorov krčka maternice a typy 6 a 11 cca 90% bradavíc v genitálnej oblasti.

 

1. „Screening stačí, očkovanie netreba.“

no3

Screening je sekundárna prevencia, očkovanie je primárna prevencia. To znamená, že očkovanie znižuje riziko vzniku rakoviny krčka maternice na rozdiel od screeningu, ktorý iba odhaľuje rakovinu v začiatočnom štádiu.

 

2. „Som zaočkovaná, screening nepotrebujem.“

no5

Účinnosť očkovania nie je 100%. Okrem toho niektoré ženy môžu byť infikované už pred očkovaním. Očkovanie a screening sú rovnako dôležité metódy, ktoré sa vzájomne dopĺňajú v prevencii rakoviny krčka maternice.

 

3. „Načo očkovanie, kondóm ma ochráni.“

sure

Kondóm ťa pred HPV neochráni. Prečo? Neschová sa doň úplne všetko. Na prenos HPV stačí dotyk so sliznicou. Aby bolo všetko bezpečné, museli by ste byť v tých kondómoch oblečení. Obaja.

 

4. „HPV nespôsobuje rakovinu.“

facepalm1

Kauzalita je preukázaná na epidemiologickej aj laboratórnej úrovni.

 

5. „Očkovanie je na nič, veď je len proti niektorým typom HPV.“

annoyed

Očkuje sa proti vysoko-rizikovým typom, ktoré sa najčastejšie podieľajú na vzniku rakoviny. Okrem toho výsledky viacerých štúdií poukazujú na tzv. skríženú účinnosť, t.j. účinnosť aj proti niektorým typom neobsiahnutým vo vakcíne.

 

6. „Kvôli očkovaniu prídu nové nebezpečné typy HPV neobsiahnuté vo vakcínach.“

no2

Takzvaná typová náhrada je nepravdepodobná, pretože HPV patria medzi geneticky stabilné DNA vírusy, čo ukazuje aj prevažná väčšina štúdií.

 

7. „Očkovanie sexuálne aktívnych ľudí je zbytočné.“

no7

Nie je. Aj keď už je človek infikovaný istým typom HPV, stále môže profitovať z ochrany proti ostatným typom. Alebo ho môže očkovanie ochrániť pred reinfekciou.

 

8. „Očkovanie zabíja, potvrdzujú to prípady z VAERSu.“

wtf1

VAERS – Americký systém pre hlásenie nežiaducich udalostí po očkovaní. Hocikto môže doňho nahlásiť hocičo. Samotný systém na svojich stránkach upozorňuje, že zaradenie udalosti do VAERSu neznamená automaticky, že udalosť kauzálne súvisí s očkovaním. Pri dôkladnej analýze boli najčastejšími príčinami úmrtí po očkovaní proti HPV dopravné nehody, vraždy a samovraždy.

 

9. „Očkovanie zmrzačuje a masakruje deti, dokazujú to mnohé prípady na Youtube.“

what1

Ak nemáš dôkaz, natoč video. Ešteže je na internete všetko pravda.

Pri toľkých zaočkovaných ľuďoch určite neprekvapí, že u niektorých z nich sa vyvinú niektoré choroby v nejakom čase po očkovaní, to ale neznamená, že boli spôsobené očkovaním.

 

10. “Očkovanie spôsobuje predčasné zlyhanie vaječníkov. Očkovanie sterilizuje.“

no4

Práve naopak. Očkovanie je prevenciou nádorov, ktoré znemožňujú otehotnieť.

Výskyt predčasného zlyhania vaječníkov sa v krajinách po zavedení očkovania nezvýšil.

 

11. „Vakcíny proti HPV sú nové a nedostatočne preskúmané.“

no6

HPV vakcíny sa začali používať v roku 2006, odkedy bolo použitých 270 miliónov dávok. Výsledky 26 randomizovaných kontrolovaných štúdií zahrňujúcich spolu vyše 70000 žien jasne ukazujú účinnosť a bezpečnosť týchto vakcín.