Ako neliečiť mozgovú príhodu

Kamarát dostal na stránku správu s novými „gajdlajnami“ na liečbu cievnej mozgovej príhody. Pozorne čítajte….

Rada čínského profesora – návod, jak zabránit následkům mozkové mrtvice.Mějte doma injekční stříkačku nebo jehlu. Tímto zvláštním a netradičním způsobem můžete zachránit postižené mozkovou mrtvicí. Návod si přečtěte pozorně až do konce a pak jej pošlete dále. Nikdy totiž nevíte, komu ještě může pomoci a čí život na vás závisí.«Můj otec ochrnul a později zemřel na následky mozkové mrtvice. Škoda, že jsem o tomto způsobu první pomoci nevěděl dříve. Během záchvatu mozkové mrtvice dochází k postupnému přerušení kapilár. Při prvních příznacích mrtvice zachovejte klid. Postiženého nepřesunujte, a to nezávisle na tom, kde se nachází, protože při přemísťování mohou mozkové kapiláry prasknout.Pomozte postiženému, aby se usadil v poloze, v níž nemůže znovu upadnout. Poté můžete začít s pouštěním krve.Máte-li doma sterilní injekční stříkačku a jehlu, jsou k tomu nejvhodnější, v opačném případě můžete použít šicí jehlu nebo špendlík.
1. Podržte jehlu nebo špendlík nad ohněm, aby byly sterilní. Potom jehlou probodněte konečky všech 10 prstů na rukou.
2. Nejsou to žádné konkrétní akupunkturní body. Prostě píchnete milimetr od nehtu.
3. Bodněte tak, aby vytékala krev.
4. Jestliže krev nezačne kapat, stlačte propíchnutý prst svými prsty.
5. Když všech 10 prstů krvácí, počkejte několik minut, načež se postižený probere.
6. Pokud má postižený zkřivené rty, potáhněte za uši, až zčervenají.
7. Potom do každého ušního lalůčku dvakrát píchněte tak, aby z každého lalůčku vytekly dvě kapky krve. Za několik minut se musí postižený probrat.
Počkejte, až se stav postiženého normalizuje a neprojevují se žádné nezvyklé příznaky. Teprve potom nemocného převezte do nemocnice. V případě, že je nemocný spěšně odvezen sanitkou do nemocnice, mohou otřesy při jízdě způsobit, že mozkové kapiláry postiženého praskají.Jestliže se postiženému podaří vstát a jít, je zachráněn. O pouštění krve, jež slouží k záchraně života, jsem se dozvěděl od odborníka čínské tradiční medicíny doktora Cha Bu Tina, který žije v San-Juke.S touto metodou mám praktické zkušenosti, a proto mohu říct, že je účinná na 100 %.V roce 1979 jsem přednášela ve škole. Jednou jsem byla ve třídě, když jiný učitel přiběhl do mé třídy a vzrušeně řekl: „Paní učitelko, rychle pojďte. Náš vedoucí prodělal mozkovou mrtvici!“ Hned jsem k němu běžela. Byl bledý, jeho řeč byla nesrozumitelná a rty zkřivené. Měl všechny symptomy mozkové mrtvice.Hned jsem požádala jednoho ze studentů, aby koupil v lékárně injekční stříkačku a jehlou jsem píchala postiženého do všech 10 prstů. Po několika minutách, když se na prstech objevily kapky krve (velké jako hrách), se postiženému do obličeje vrátila barva a začal nás normálně vnímat. Avšak jeho rty byly pokřivené. Potáhla jsem ho za uši, aby se naplnily krví. Až byly červené, dvakrát jsem píchla do pravého i levého ušního lalůčku. Na každém lalůčku se utvořily dvě kapky krve. Tehdy se stal zázrak. Během 3-5 minut tvar rtů se normálně upravil a jeho řeč byla srozumitelná.Dovolili jsme mu, aby si trochu odpočinul a vypil šálek horkého čaje. Potom jsme mu pomohli sejít po schodech a odvezli jsme ho do nemocnice. Zůstal v ní přes noc a následující den byl propuštěn domů. Mohl se vrátit do školy a učit! Všechno fungovalo normálně. Neměl žádné následky, přestože postižení mozkovou mrtvicí obvykle trpí nenapravitelným přerušením mozkových kapilár při cestě do nemocnice. V důsledku se tito postižení nikdy neuzdraví. Mozková mrtvice představuje druhou nejčastější příčinu smrti. Šťastlivci, kteří zůstali naživu, však mohou být ochrnuti na celý život. Tak hrozná věc se nemusí přihodit nikomu.Jestliže si všichni zapamatujeme tuto metodu pouštění krve a neprodleně zahájíme záchranu, postižený se během krátké doby zcela zotaví…

Okay a teraz vážne , keď ste dočítali ,dosmiali ste sa,tak sa nadýchnite a budeme pokračovať.
Osobne naozaj neviem ako mám na toto inteligentne zareagovať a myslím, že rozoberanie rád krok po kroku nemá zmysel. Mám rovnako pocit hraničiaci s istotou ,že ani pubmed a medscape sa týmto postupom nevenujú, takže tu nemá zmysel hádzať dôkazy o nesprávnosti. Namiesto toho som sa rozhodol v krátkosti, pre verejnosť , spísať jednoducho príznaky a prvú pomoc pri cievnej mozgovej príhode.

1. Definície a delenia
a) Akútna cievna mozgová príhoda – Ide o náhle vznikutú mozgovú poruchu, ložiskovú (ma svoje anatomicky definované miesto v mozgu) ,ktorá vzniká poruchou mozgovej cirkulácie.
b) Mechanizmus vzniku: Cieva sa môže upchať alebo prasknúť a teda máme cievne mozgové príhody ischemické(upchanie) a hemoragicke/krvácavé/ (prasknutie cievy)

2. Príznaky CMP
Najčastejším príznakom CMP je motorický deficit(82%). Laicky povedané, neviem pohnúť ľavou rukou alebo len v obmedzenom rozsahu v porovnaní s pravou rukou. Mám aj slabšiu nohu. Alebo mám slabšiu nohu a ruka sa mi rovnako nepozdáva. Dôležité je, že sa to odohráva vždy na jednej strane tela ergo buď celá ľavá alebo celá pravá strana. Ak má pacient slabé obe ruky najskôr sa o CMP nebude jednať. V 52% udávajú pacienti senzitívny deficit. Laicky povedané, necítia si polovicu tváre,polovicu tela, ruku alebo nohu. Treba si to predstavit ako pocit, keď vám zubár pichne „lokálku“ alebo si v noci priľahnete ruku. V 24% sa vyskytuje porucha reči. V mozgu máme 2 centrá pre reč,ktoré sa nachádzajú u 95% popúlácie v ľavej hemisfére. Neuroanatómia je zariadená tak,že keď človek dostane CMP v ľavo , motorický deficit hore popisovaný bude na pravej strane tela.(hemisféry sa krížia) Takže ak sa dostaví porucha reči a zároveň porucha pohybov končatín v pravo, jedná sa o CMP.Samozrejme,že môžu byť poruchy rečí jediným príznakom. Ako vyzerajú poruchy reči. Centrá pre reč sa delia do dvoch skupín. Motorické centrum tj. chcem hovoriť a vyberiem si čo chcem povedať a senzorické centrum reči tj. počujem slová , chcem im chápať. Pri poruche motorického centra reči vám pacient rozumie, ale keď začne rozprávať tak nepovie :,, niečo je zle volaj sanitku“ ale povie :,, nieeee,zzzzzz,tkuuuu“ alebo bude len mumlať. Pri poruche senzorické vám pacient nebude rozumieť, a jeho odpovede nebudú adekvátne vaším otázkam ale jeho výslovnosť bude normálna. Medzi dalšie menej časté príznaky patria závrate, tj. pacient ma pocit, že sa točí svet, bude mu zle, bude padať na každú stranu. CMP sa môže prejaviť aj ako epileptický záchvat alebo strata zraku dokonca aj ako dvojité videnie.

3. Prvá pomoc pri CMP
Pri cievnej mozgovej príhode je laik ale aj lekár bez vybavenia úplne bezradný. Ale niečo sa predsa len dá urobiť. Pri poruche vedomia pacienta uložte na bok ochrnutou stranou na dol a uvoľnite nepostihnutú končatinu. Ak je pacient pri vedomí, uložte ho do pololežiacej polohy s podloženou hlavou. U starších ľudí treba vybrať zubné protézy. Volajte 112, kontrolujte dýchanie a pulz. Ak je pacient pri vedomí komunikujte s ním. Cieľom prednemocničnej starostlivosti o takého pacienta je detekcia postihnutia,teda diagnostika a doprava pacienta na najbližšie neurologické oddelenie. Pri CMP ide o čas rovnako ako pri infarkte srdca. Do 3 hodín je veľká pravdepodobnosť, že sa pacient vylieči do 100% stavu. Pri 3-6 hodinách je už liečba menej účinná ale aj tam je možné úplné uzdravenie. Po 12h sa už CMP nelieči, liečia sa len jej následky.

4. Nemocničná liečba CMP
Sú tri súbežné liečebné postupy. Prvá je liečba celkovej fyziologickej kondície, ktorú sa snažia v nemocnici optimalizovať. Tj. podávanie tekutín,kyslíku,zabezpečenie monitoringu životných funkcii. Druhá je zameraná na príčinu problémov, tj. problém s upchatou cievou alebo s prasknutou cievou. Do tejto skupiny patrí aj ochrana ešte nepoškodených častí mozgu a rehabilitácia častí mozgu okolo ložiska postihnutia. Tretia je liečba neurologických komplikácii tj. napr. liečba bezvedomia, epileptických záchvatov, opuchu mozgu atď. Liečba samotného ochorenia spočíva v obnovení prietoku cievnou. Nie je to však také jednoduché ako sa na prvý pohľad môže zdať. Problém je v tom, že s obmedzením cievneho zásobenia odumiera časť tkaniva onou cievou zásobovaného. Odumierajú totiž aj cievy a následné obnovenie prietoku a vystavenie poškodenej cievy tlaku môže mať ešte fatálnejšie následky. V šúčasnosti ak pacient príde včas do nemocnice a má „zapchatú“ cievu je mu podaná trombolitická liečba. Trombolitická liečba znamená chemicky/liekmi sprostredkované rozpustenie trombu(zrazeniny), ktorý upcháva cievu. Druhá možnosť je radiologická intervencia. Je to to čo vidíte v Dr. House, keď idú drôtom cez cievu až do mozgu a fyzicky k zrazenine, ktorú chytia do košíka a vytiahnu ju z mozgu a tým pádom obnovia cirkuláciu. Pri prasknutej cievke v mozgu sa terapia liekmi zameriava hlavne na zníženie tlaku, lebo práve vysoký tlak poškodil cievu, ktorá praskla. Ak je ložisko vykrvácania príliš veľké alebo spôsobuje útlak mozgu alebo jeho časti , prichádzajú na rad neurochirurgovia, ktorí ložisko vysajú alebo vyberú.

5. Prognóza pacientov s CMP
Pokiaľ je porucha vedomia pri CMP a úplné (pacient nevie absolútne pohnúť rukou/nohou = plégia )postihnutie polovice tela pacienta, je mortalita asi 40%. Rýchli rozvoj neurologických príznakov cca do 5-15min a jeho pretrvávanie do 48-72h už znamená že v 99% budú neurologické poruchy trvalé. Ak pacient „rozhýbe“ postihnuté končatiny do týždňa je 80% šanca, že bude znova samostatný. Z cievnych mozgových príhod, pri ktorých je cieva upchatá, tj. ischemické ,do jedného roka zomrie 1/3 pacientov. Polovica týchto pacientov, ktorí prežijú bude mať trvalé neurologické postihnutie. Z hemoragických CMP (prasknutá cievka) zomierajú do roka 2/3.

6. Záver
Aj napriek pokroku medicíny je CMP veľmi závažná problematika a jej liečba je výrazne obmedzená. Je to hlavne z dôvodu, že mozog je vysokošpecializované a organizované tkanivo s veľkou spotrebou energie. Mozgové bunky sa už počas života nedelia a sú veľmi citlivé na nedostatok živín a v podstate nemajú energetickú rezervu ako napr. svaly. Z vyššie uvedených informácii jednoznačne vyplýva, že je dôležitá edukácia spoločnosti o prvých symptómoch a o neodkladnosti nemocničnej starostlivosti. Nie je to diagnóza ,“na ktorú zbehnete ráno pre výmenný lístok k všeobecnému.“ To ,že šarlatáni liečia nejaké bolesti kolien s MMS sa dá celkom do istej miery prekusnúť ,ale keď sa niekto pokúša radiť a odhovárať od lekárskej starostlivosti v takýchto vyslovene život ohrozujúcich stavoch je už maximálna drzosť. Osobne dúfam, že raz bude takéto počínanie legislatívne ošetrené. Súčasné trendy vo výskume CMP sa zameriavajú na vývoj liečiv, ktoré dokážu znížiť energetické nároky poškodených neurónov na minimum a tým pádom sa zachovala ich štrukturálna a funkčná integrita a aby sa predĺžil čas kedy sa následnou liečbou pacient úplne zotaví. Zároveň sa vylepšujú postupy v intervenčnej rádiológii. Samozrejme netreba zabúdať na primárnu prevenciu aby pacient tú CMP vôbec nedostal. Pri písaní članku ma mimochodmo napadlo nové odvetvie lovcov a to podobné članky o akútnych stavoch a edukácia o najčastejších diagnózach aj na iné témy. Ako vždy sa ospravedlňujem za gramatiku , bol som očkovaný .