Bádateľova živá voda

Po dlhšej dobe som zablúdil na Bádateľovu stránku a našiel pár článkov. Na pitvu vyberám jeden, ktorý sa zvykol šíriť po sociálnych sieťach a pripadá mi zaujímavý nielen pre to, že už tradične šíri (v tomto prípade pomerne neškodé) bludy, ale aj to, ako sa internetom šíriace somariny z jednej stránky na druhú postupne čím ďalej, tým viac krivia, nabaľujú a stávajú sa nezmyselnejšími.

Treba povedať, že v tomto prípade to nie je výmysel autorov uvedenej stránky, ktorí len zrecyklovali somarinu, ktorú našli inde (čo ich však nijako nezbavuje viny za šírenie šarlatánstva). Prezrel som si preto aj zdroje, odkiaľ čerpali a pozrieme sa aj na tie.

Pointa článku je pomerne jednuduchá – naliať sa ráno, ihneď po prebudení, na lačno, určitým množstvom čistej vody. „Toť vsio“ a medicínsky zázrak je na svete. A to priamo biblických liečebných schopností (zvykli sme si). Namiesto tradičnej podpory správneho pitného režimu, ktorá je všeobecne uznávaná, sa opäť snaží vyrobiť nejaký utajovaný zázrak.

Hneď na úvod článku sa dozvieme tradičné:

Vedci potvrdili, že jej medicínska hodnota je pre naše zdravie absolútnym prínosom“

Odhliadnuc od toho, že (samozrejme a tradične) chýba odkaz na identitu či pôsobisko vedcov alebo ich publikáciu, či aspoň tlačovú správu, je táto veta nezmysel obalený peknou tautológiou (medicínska hodnota, absolútny prínos), zato však osvedčeným klišé šarlatánskych stránok, prostriedok, ako dodať aj najväčšej volovine punc vedeckosti a odbornosti.

Nasleduje výpočet chorôb, pri ktorých prevencii a dokonca aj liečbe ma byť uvedená metóda nápomocná. Aj túto časť prevzal Bádateľ z pôvodnej stránky. Medzi pomerne nesúrodou (znak šarlatánstva –  všeliek – panacea), ale pomerne častou skupinou, ako sú bolesti hlavy, srdcové problémy, obezita, rôzne bolesti (bolesť je príznak, nie diagnóza) a napríklad zápcha (tu skutočne môže byť efekt pozitívny), značne vytŕčujú diagnózy ako: epilepsia, tuberkulóza (!), meningitída-zápal mozgových blán (!!!). Akým spôsobom má pomôcť ranné pitie vody pri nákazlivej a potencionálne smrteľnej chorobe, akou je tuberkulóza (odhliadnuc od toho, že je to na dnešné pomery rozvinutej spoločnosti vzácne ochorenie), si napriek svojim doterajším vedomostiam nedokážem predstaviť. Obzvlášť ak ide o ochorenie spôsobené baktériou, na ktorú treba špeciálne účinné antibiotiká (antituberkulotiká). Hydratácia pri liečbe infekcií určite na škodu nebude, ale prečo práve tubera…? Článok ani jeho pôvodné zdroje žiadne vysvetlenie ani odkaz nepodávajú, takže sa to asi nedozvieme.

Ešte väčšie psycho je uvedená meningitída, ktorá svojou prudkosťou a závažnosťou dokáže skoliť aj inak zdravého človeka pomerne rýchlo a štandardne jej liečba znamená pobyt na infekčnej jednotke intenzívnej starostlivosti s patričnou intenzívnou terapiou, ktorá má človeku nielen zachrániť život, ale ho aj uchrániť pred nemenej závažnými komplikáciami. Vzťah ranného pitia vody k jej prevencii či dokonca liečbe ostáva opäť veľkou záhadou.

To, že sa autor týchto stránok nikdy nezaoberá otázkou „Je to vôbec možné?“ alebo „Dáva to vôbec zmysel?“ je dlho známe. Preberie akýkoľvek nezmysel na internete, ktorý sa aspoň trochu tvári alternatívne. Tu už však Bádateľ pridal vlastný podiel bludných informácií. Niektoré z chorôb totiž prelinkoval na svoje články o ich liečbe. Pri kliknutí na „gastritída„, teda zápal sliznice žalúdka (chronická/akútna? pre Bádateľa samozrejme nepodstatné), vás stránka presmeruje na článok o Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde. Tu sa ukazuje autorova absolútna dezorientácia v problematike a (ne)vedomé zavádzanie čitateľa. Človek, čo chce radiť ľudom s vážnymi, často smrteľnými ochoreniami (a podľa jeho vlastných vyjadrení je to doslova profesionálny poradca, navyše o sebe udáva, že má vzdelanie v odbore ošetrovateľstva), by mal mať aspoň základné medicínske znalosti. Zamieňanie gastritídy, teda zápalu žalúdočnej sliznice, s úplne odlišným ochorením, akým sú uvedené črevné idiopatické (vznikajúce z neznámej príčiny) zápaly, je znakom hrubého diletiantstva a nekompetentnosti autora.

Článok pokračuje. Dozvedáme sa že treba vypiť asi 0,7 litra vody, nalačno, ráno a s raňajkami 45 minút počkať….atď. Bolo by nezmyselné chcieť hľadať nejaké negatívna. Je však veľmi otázne, či reálne existujú nejaké pozitíva. Žiadne výskumy, na ktoré sa autor s obľubou odvoláva, som nenašiel a ani on sám žiadne neuvádza. Je však vysoko pravdepodobné, že vypitie takého množstva vody ráno, okrem uhasenia smädu, neurobí absolútne nič. Ani v pozitívnom ani v negatívnom zmysle slova. Ako už bolo vyššie uvedené – správna hydratácia nie je na škodu, ba čo viac – je naozaj dôležitá a skutočne môže pomôcť pri problémoch ako je zápcha a pod. Dostatočná hydratácia rovnako pomahá predchádzať kameňom v močových cestách. Tu však hovoríme o hydratácii celkovo, nie len o rannom pití vody. Rozhodne teda nie je dôvod tvrdiť, že daná metóda je nejako nebezpečná. Bádateľ však aj tu zachádza ešte ďalej…

On totiž tvrdí, že týmto spôsobom je možné VYliečiť (nie liečiť, priamo vyliečiť) niektoré choroby. A ako je pre túto stránku úplne bežné, trúfa si na najťažšie kalibre – rakovina (!!!), cukrovka, hypertenzia. Než sa začneme zaoberať týmto už značne znepokojujúcejším a nebezpečnejším nezmyslom, ukážme si ďalší príklad toho, ako Bádateľ nabaľuje nezmysly. Ak sa pozriete na pôvodné zdroje, odkiaľ tento článok doslova okopíroval, nájdete pri tejto sekcii slovné spojenie:

„to cure/control/reduce main diseases“

 Aj v tomto prípade sa síce spomína „cure“ teda liečiť alebo vyliečiť, avšak sú tu ešte slová „control, reduce“, čo vraví o zmiernení resp. udržaní choroby pod kontrolou. To samozrejme neznamená, že to celé by bol menší nezmysel, avšak Bádateľ rovno sľubuje falošnú nádej v podobe vyliečenia ťažko liečiteľných až nevyliečiteľných chorôb. Nejde len o šírnie bludov, takéto konanie šarlatánov je odporný hyenizmus.

Vec má však aj ďalší rozmer. Pozrime sa bližšie na sľubované zázraky. Na začiatku nechýba obligátne „Výskum ukázal, že…“, zato však chýba odkaz na tento výskum a jeho výsledky. Vyberiem 3 ochorenia, ktoré mi udreli do očí:

1. Vysoký krvný tlak

Prečo by práve príjem vody, ktorá sa presúva do cievneho riečiska a teda zvyšuje cirlulujúci objem (aspoň na krátku dobu) mal liečiť hypertenziu, neviem. O to viac, ak sa diuretiká (ľud. „lieky na odvodnenie“), ktoré (okrem iných efektov) zvyšujú vylučovanie vody obličkami používajú na liečbu hypertenzie a srdcového zlyhávania. V článku sa to nedozvieme, a ako vieme, fyziológia či patofyziológia na tejto stránke prim nehrájú. Správna hydratácia je prevenciou nízkeho krvného tlaku a vo všeobecnosti aj pomerne jednoduchou „prvou pomocou“. Dostatočný príjem vody rovnako umožňuje správnu a dostatočnú funkciu obličiek v udržovaní minerálovej rovnováhy (napr. vylučovaním nadbytočného sodíka) a teda môže nepriamo prispievať aj k udržovaniu správneho tlaku krvi. Tu však opäť hovoríme o celodennej hydratácii, nie o jednorazovom vypití takmer litra vody ráno. Rovnako je dôležité čo pijeme – minerálka plná sodíka rozhodne dobrému tlaku nepridá… A v prípade už existujúceho srdcového alebo obličkového zlyhávania (ktoré u pokročilej hypertenzie môžu byť prítomné), musí byť aj príjem vody uvážený.

2. Cukrovka

Cukrovka je pomerne obšírnejšia téma. Základným patofyziologickým mechanizmom je absolútny (typ 1) alebo relatívny (typ 2) nedostatok inzulínu. V prípade typu 1 ide o zničenie B-buniek v pankrease, ktoré inzulín produkujú, v prípade druhom ide spočiatku o rezistenciu tkanív voči hormónu inzulínu (teda jeho relatívny nedostatok), neskôr však dochádza k vyčerpaniu B-buniek a pridružuje sa aj nedostatok absolútny. Od týchto mechanizmov sa odvíja liečba, ktorá v prípade typu 1 spočíva vo vitálnom a celoživotnom umelom prísune inzulínu. Ako má v tomto prípade pomôcť ranná voda (o alchýmii, ktorá premieňa vodu na inzulín som ešte nepočul, a Ježiš to vraj vedel len s vínom), opäť, nevedno.

3. Rakovina

Snáď neexistuje metóda propagovaná Bádateľom, ktorá by nebola schopná VYliečiť rakovinu. V tomto prípade len za pol roka pitia vody ráno. Ak sa vám zdá, že je to naozaj nonsens, ktorému nik nemôže veriť, vedzte, že uvažovanie človeka trpiaceho vážnou chorobou je úplne iné ako človeka zdravého. Tradičnými otázkami ako „Aká rakovina?“ „Aký typ nádoru?“ „Aké štádium“ sa Bádateľ nezaoberá, ako vždy. Je to len ďalší dôkaz jeho totálneho diletanstva a zhubnosti bludov, ktoré šíri.

Tieto návody majú však aj iný rozmer potencionálneho negatívneho účinku. To, že má pacient hypertenziu, cukrovku či nedajbože rakovinu dáva predpoklad, že je diagnostikovaný a adekvátne liečený. Ako za týchto okolností asi vyzerá ten legendárny „výskum“ na ktorý sa odvoláva? Jednej skupine pacientov dáme štandardnú liečbu a druhej dáme ráno vodu? Bez toho, aby sme vylúčili vplyv konvenčnej (radšej používam výraz „naozajstnej“) terapie nemožeme tvrdiť, že daná procedúra VYLIEČI uvedené ochorenia. Žiadna etická komisia, žiadna medicínska inštitúcia na svete by nedala súhlas na takto šialený výskum a experiment. Je to jednoducho nezmysel. Otázne je, či to nemôže pacienta priviesť na nápad vysadiť si napríklad lieky na vysoký tlak alebo inzulín a skúšať sa vyliečiť vodou. Pevne verím, že nie.

543e8eaa49f7e72d7af01e56b689afc6

Zvyškom článku sa nemá zmysel bližšie zaoberať, ale ani ten, neostáva bez nezmyslov (voda stužujúca tuky v žalúdku a pod.). Zaujímavé je však pozrieť sa na zdroje, ktoré Badateľ, resp. stránka, z ktorej čerpal, použili. Jedna z troch stránok je odkaz na predajcu nejakých kvantových liečebných prístrojov (o tomto superšarlatánstve viac na RationalWiki). Ceny sú v tisícoch dolárov. Na konci stránky nájdete drobným písmom

FDA Disclaimer: The statements and products shown on this website have not been evaluated by the US Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Instead, those seeking information or treatment for any condition should consult a physician. EMR Labs LLC does not provide medical advice, diagnosis or treatment, nor do we make any health claims for any of our products.

Preklad do jednoduchšej reči je velmi jednoduchý:

FDA (obdoba nášho Štátneho ústavu na kontrolu liečiv) upozorňuje návštevníkov stránky a kupujúcich, že tieto prístroje sú totálny nezmysel a nemajú žiadne dokázané a reálne zdravotné účinky, tj. idete sa necha oklamať a legálne okradnúť. Ak máte problémy, chodťe k ozajstnému lekárovi.

Podobné je to v prípade druhej stránky, ktorá predáva prístroj na elektrostatickú terapiu. Ani tu nechýba disclaimer, ktorý vraví, že nie sú licencovaní lekári a že tak trochu predávajú nezmysel, ktorý nie je určený na liečbu. Čuduj sa svete, našiel som aj jeden vedecký článok, ktorý túto metódu skúmal pri rakovine pľúc. Výsledok: Totálny bullshit!

Nerobím si falošnú nádej, že články, ktoré s kolegami píšeme alebo články vôbec všetkých skeptických webov sú schopné zastaviť šírenie tých kvánt nezmyslov, čo sa denne kopia na internete, alebo hoc len na Bádateľovej životu nebezpečnej stránke. To nie je možné, ono, hodiť na internet somarinu je rýchle a jednoduché, ale presvedčivo ju rozpitvať a podložiť zdrojmi je už tažšie. Nie, poukázať na zajvné nezmysly v nejakom konkrétnom článku je len časť úlohy skeptických stránok. Oveľa dôležitejšie je viesť čitateľov ku kritickému mysleniu, ktoré je jedinou spoľahlivou ochranou pred ničim neregulovaným obsahom internetu, ktorý si žije a bude žiť vlastným životom, kde pravda a lož môžu na prvý pohľad vyzerať rovnako.

duty_calls

Jedna myšlienka na “Bádateľova živá voda

  1. Spätný odkaz Mýtus: Ranné pite vody vylieči rôzne choroby | Mýty.sk