Chyby myslenia užívateľov homeopatie

Od doby čo si samozvaná slovenská komora homeopatov predplatila billboardovú kampaň, ktorú posvätili autority slovenskej akademickej scény ako Dominika Cibulková, Adela Banášová a Robo Papp, prešiel už nejaký čas. Okrem iného, bola výsledkom tejto aférky aj široká diskusia, ktorá siahala od samotných hlbín facebooku až po olymp slovenskej žurnalistiky, čiže topky, nový čas a pod.

Samozrejme, všetci okolo lovcov šarlatánov sme museli mať nervy tepané v samotnom pekle, aby sme ustáli pseudo-argumentačný nával užívateľov homeopatie, samotných homeopatov aj slovenských odborníkov na všetko, čiže bežných občanov s vlastným, faktami (ne)podloženým názorom. Nemohol som si nevšimnúť istý „opakujúci sa vzor“ argumentov a preto vznikol tento článok. Nebude sa rozoberať fyzika, chémia, biológia, biochémia, patofyziológia ani farmakológia, ba ani klinické odbory. Normálny človek to chápe a na druhej strane, už toho bolo povedané myslím, že dosť.

A teraz k jednotlivým klamom v myslení klientov homeopatie.

1. Post hoc, ergo propter hoc a korelácia vs. kauzalita.

Mimoriadne častý a mimoriadne chybný spôsob argumentácie. Presvedčeným užívateľom homeopatie je niekedy naozaj ťažké vysvetliť, že v rámci liečby a všetkých aspektov choroby sú dôležité aj iné faktory ako len časová následnosť. Potom vznikajú argumenty typu: “dva týždne som bral antibiotiká a nič, no a potom homeopatiká a prešlo to.“ Uznávam, že som si sám prihral možno ľahší case-report, avšak už aj pri takomto scenári sa nám vynára viacero faktorov. Menovite: bola diagnóza správna? Je ochorenie self-limited? Berieme do úvahy terapiu, ktorú pacient už užil? Pri slabej ale zdĺhavej infekcii môže stačiť aj zopár antibiotík. Následne ak pacient užije homeopatiká, výsledok skoreluje s práve užitou homeopatiou a jej pripíše zásluhy. Ale ok, môžete si povedať, že existujú aj iné ochorenia. Napríklad autoimunitné ochorenia, pri ktorých správne a dostatočné nastavenie pacienta trvá mesiace a efekt sa dostaví ešte neskôr. Presne pre tieto, na povrch sa vynárajúce nejasnosti, ktoré majú mnoho premenných je simplexne vysvetlenie typu: „užil som a prešlo“ pre vedu a medicínu nedostatočné, respektíve, nie je to dôkazom účinku homeopatie.

2. Predchádzajúca terapia

Na internete koluje mnoho osobných skúseností, ktorých vzor je niečo na štýl, že bral som to a to, a operovali mi to a to, a keď už nič nezaberalo, prišla homeopatia a vykúpila ma. Aj keď táto téma zasahuje do 1. bodu, treba jej venovať pár slov samostatne. Pri zohľadňovaní výsledkov „liečby“ homeopatiou sa často neberie do úvahy celá osobná anamnéza pacienta. Príklad… Osoba na internete uvádza, že dostala sklerózu multiplex, údajne neliečiteľné ochorenie, ale po homeopatii sa vyliečila. Skleróza multiplex ako taká ma mnoho podôb priebehu v čase a jedným z nich je aj tzv. klinicky izolovaný syndróm, jednoducho povedané, jedna epizóda choroby s potvrdeným nálezom na magnetickej rezonancii, s adekvátnou a pomerne intenzívnou liečbou a dá sa povedať, že na rozdiel od iných pacientov s SM má dotyčný/á celý život pokoj. Ak simultánne s tým začne brať homeopatiká a prisúdi im všetok úspech, z logické ho hľadiska je to riadny krok mimo. Na odlíšenie týchto rečičiek existuje tzv. occamova britva, čo je spôsob logického myslenia, ktorý sa dá na tento prípad interpretovať tak, že je pravdepodobnejšie, že pacient mal šťastie s klinicky izolovaným syndrómom, teda dobrým variantom choroby, a intenzívna terapia mala mimoriadny efekt, ako to, že pacientovi pomohla neoverená, dokázateľne nefunkčná terapia, nestojaca na základoch fyziky, chémie, biológie a fungovaní ľudského tela.

3. Apel na prírodne a prirodzené, chemické a syntetické.

Dnes máme tú smolu, že žijeme v dobe, kedy sú prírodovedecké znalosti fungovania prírody všade okolo nás, v bežnej populácii mimoriadne nízke. Preto vznikajú často dezinterpretácie o fungovaní prírody ako takej. Výsledkom je, že argumentom klientov homeopatov je prírodnosť, prirodzenosť, nechemickosť a bezpečnosť homeopatík. V skratke by som to vysvetlil len toľko, že najsilnejšie jedy sveta sú jedy baktérii botulotoxín a tetanotoxín, a to je len zlomok. Ďalším proti argumentom je základ celej modernej farmakológie, ktorá stojí na chemických látkach získaných z prírody, napr. penicilín, acylpyrín až po chemoterapeutiká. A čo s týka prirodzenosti, prirodzené bolo podstatnú časť prítomnosti ľudstva na zemi zomrieť do 30tky na zubný kaz, infekciu rán a pod. Nič toho homeopatii argumentačne nepridáva na funkčnosti. A ich údajná bezpečnosť je len šikovne prezlečená nefunkčnosť. Dávka robí jed, preto aj voda je jed, len musí byť v dostatočnej dávke. Všetkými liekmi sa dá otráviť, v adekvátnom množstve na kilogram účinkujú správne. Homeopatikami sa otráviť nedá.

4. Apel na vlastný názor

Ešteže žijeme v informačnom veku s tweeterom a facebookom, kde máme možnosť vidieť názory iných ľudí. Ochudobnenie o tento fakt by som mal v súčasnosti problém rozchodiť. Napriek tomu, že je vlastný názor v diskusiách zárukou kvality, odbornosti, skúsenosti a znakom, že daná osoba má 20 publikácií v karentovaných vedeckých časopisoch, je bohužiaľ aj vlastný názor stále iba názor. Každý má na neho právo, ale nikto nemá právo byť s ním a za neho, rešpektovaný. Vo vede sa na názor nehrá, hrá sa iba a jedine na dôkazy. Príkladom, môžete mať vlastný názor na gravitačnú teóriu, že je to len teória, ale jej funkčnosť je nezávislá od názorov. Gravitácia je proste fakt, ako 1+1 a ako aj to, že homeopatia nefunguje. Názor klientov to nijako nezmenia a rovnako tak ich náreky, ako je v súčasnosti ich alternatívny názor utláčaný. Nestačí, aby sa Vám smiali ako Galileovi, treba mať aj pravdu a názor podložený dôkazmi.

5. Argument na autority

Titul nezaručuje pravdu, ani postavenie vám ju nemôže garantovať. Z iného uhla pohľadu ak niečo tvrdíte, nemali by ste sa to snažiť dokázať a obhajovať svojím postavením alebo autoritou, resp. postavením, niekoho, kto je lekár a predpisuje homeopatiká. Toto absolutne nijako neimplikuje a nedokazuje, že homeopatiká sú účinne. Rovnako postavenie a tvrdenie nejakej inštitúcie neimplikuje automaticky pravdu. To, že vo Švajčiarsku a Nemecku je homeopatia preplácaná zo zdravotného poistenia nemá z vedeckej stránky žiadny dopad pre pravdivosť homeopatie. Práve naopak, prílišné obhajovanie postupu autoritou bez evidentných dôkazov je pre homeopatov príznačné. Sú platení a živení homeopatiou a z toho dôvodu, na podklade konfliktu záujmov, sú ich tvrdenia viac než pochybné.

6. Osobná skúsenosť

Svätý grál všetkých internetových diskutérov, keď už ide do tuhého a všetky argumenty sa im míňajú a strácajú pevnú zem pod nohami. V tú chvíľu vytiahnu osobnú skúsenosť ako posledný tromf z rukáva a očakávajú, že všetci kľaknú a stíchnu. Osobná skúsenosť je to najhoršie, čo do dôkazov v nejakej vedeckej téme. Má najminimálnejšiu výpovednú hodnotu, nech sa to zdá akokoľvek proti zdravému rozumu. Je to z niekoľkých dôvodov. Osobná skúsenosť je v prvom rade vždy na jednom alebo pár subjektoch, čiže štatisticky nič, z čoho môžeme čerpať. Ďalším problémom je interpretácia. Ak sa stane nejaký dej, ja s mojimi vedomosťami a nevedomosťami to môžem vyhodnotiť úplne ináč, ako niekto iný, pomerom s inými kvalitami. Keď si k všetkému prirátame vyššie spomenú logické chyby myslenia, úsudku a pozorovania, chybovosť rastie každým krokov. Preto je osobná skúsenosť to, čo musí byť ako argument ignorované.

Ak si teda prejdeme tieto hlavné ale aj iné chyby, ktoré postihujú každého a netreba sa za ne hanbiť, vynára sa na povrch otázka, akou cestou teda získať objektívne informácie. Odpoveď je jednoduchá. Presne preto sa vyvinula vedecká metóda, aby nestranne a neskreslene podala lepší pohľad na pozorovaný jav ako mnohými faktormi demolované ľudské myslenie.