COVID-19: Potenciálne lieky a ich mechanizmus účinku

Autorom článku je PharmDr. Marek Kajan, ktorý nás poprosil o zdieľanie.

Počet ľudí nakazených koronavírusom stále stúpa. Priebeh ochorenie je u rizikových pacientov nebezpečný až život ohrozujúci. Za túto sezónu má už nový koronavírus na svedomí viac úmrtí ako sezónna chrípka.

Keďže je nepravdepodobné, že by vakcína mohla byť dostupná už tento rok, je nevyhnutné hľadať lieky schopné pomôcť pacientom v kritickom stave teraz.

Niektoré lieky dokážu liečiť dve zdanlivo nesúvisiace choroby. Ideálnym príkladom je sildenafil (účinná látka vo Viagre). Uvoľnením ciev v oblasti penisu lieči erektilnú dysfunkciu, no u pacientov s pulmonárnou hypertenziou znižuje tlak v pľúcach, ktorý týchto pacientov pomaly zabíja.

Preto je na mieste pýtať sa, či nie je už teraz na trhu dostupný liek, ktorý by bol efektívny aj v boji proti koronavírusu. 

Existujúce antivirotiká či lieky ovplyvňujúce imunitný systém sú teda primárnou skupinou, kam sa vedci pozerajú po potenciálnom liečive.

(pre ozrejmenie, antivirotiká sú lieky proti vírusom, zatiaľ čo antibiotiká sú lieky proti baktériám)

Ako vlastne lieky fungujú? Veľmi zjednodušene – ak chceme zabrániť napr. horúčke, potrebujeme poznať ako horúčka vzniká a následne zastaviť tento proces v niektorom kroku.

Rovnaký postup aplikujeme aj na boj proti koronavírusu.

V ktorých krokoch by sme teda vedeli koronavírus zastaviť?

Zabráňme vstupu vírusu do bunky

Koronavírus sa pripája k bunke prostredníctvom špecifického receptoru na povrchu buniek pľúcnych mechúrikov. Ak by sme dokázali narušiť prechod vírusu do bunky, znemožnili by sme jeho replikáciu a vírus by nedokázal vyvolať ochorenie.

https://www.sinobiological.com/research/virus/coronavirus-replication

Presne tento mechanizmus účinku využíva liek s látkou chlorochín. Chlorochín, prípadne hydroxychlorochín narúša proces presunu vírusu do bunky.

Pre zveduchtitvých: Koronavírus sa do bunky prenáša prostredníctvom enodozómu. Chlorochín zvyšuje pH enodozómu, čím narúša presun vírusu do bunky. Chlorochín má navyše aj protizápalové účinky, ktoré sú žiadúce pri pneumónií vyvolanou COVID-19.

Hlavný dôvod prečo sa o chlorochíne toľko hovorí je štúdia vykonaná vo Francúzsku na malej skupine 20 pacientov.

V tejto štúdií podávali pacientom kombináciu chlorochín + azitromycín. Pôsobí to zvláštne, keďže azitromycín je antibiotikum a ATB nie sú účinné proti vírusom. Dôvody na podanie tejto kombinácie boli dva:

  1. Azitromycín vykazuje antivirálny účinok proti Zika vírusu a rinovírusom, ktoré spôsobujú nádchu.
  2. Pacienti s koronavírusom môžu mať oslabenú imunitu a byť náchylnejší na bakteriálne infekcie. Azitromycín v tomto prípade pôsobí preventívne voči sekundárnej infekcií.

Výskumníci tvrdili, že až  70% pacientov užívajúcich samotný chlorochín sa úplne zbavilo vírusu. 

Pri použití kombinácie chlorochín + azitromycín sa uzdravilo dokonca 100% pacientov (celkovo 6 pacientov).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102549/

Táto štúdia však bola neskôr podrobená analýze a boli objavené výrazné metodologické chyby, ktoré mohli ovplyvniť výsledky. 

Na skutočné overenie účinku tejto kombinácie sa rozbieha veľká štúdia v Španielsku na vyše 3000 pacientoch a zdravotných pracovníkoch.

Veľký boom chlorochínu v kombinácií s azitromycínom v médiách je spôsobený predovšetkým jednou osobou, ktorá jeho výsledky predčasne zveličovala.

Uhádnete o koho išlo?

Zabráňme vírusu replikovať svoju genetickú informáciu

Ak sa nám nepodarí zabrániť vírusu dostať sa do bunky, ďalší krok, ktorý by sme mohli zastaviť, je replikácia.

Vírus na svoju replikáciu využíva špecifický enzým. Jeho blokáciou koronavírus stráca schopnosť kopírovať svoju genetickú informáciu. Tento enzým dokáže blokovať liek remdesivir.

Pre zveduchtivých: Koronavírus je RNA vírus. Na replikovanie gen. informácie využíva enzým RNA-dependentú RNA polymerázu. Remdesivir je inhibítorom tohto enzýmu.

Predbežné údaje účinku remdesiviru máme z USA. V univerzitnej nemocnici v Chicagu sa testovaniu podrobilo 125 pacientov, z ktorých až 113 bolo vo vážnom stave. Takmer u všetkých pacientov došlo ku markantnému zlepšeniu už v priebehu pár dní a väčšinu z nemocnice prepustili do týždňa.

Tieto výsledky sú skvelé, ale treba poznamenať, že štúdia nebola placebom kontrolovaná a preto je potrebné ďalšie testovanie remdesiviru.

Práve prebiehajú dve veľké randomizované (kvalitné) klinické štúdie v III. fáze na 1000 pacientoch s miernym až vážnym priebehom ochorenia COVID-19. Štúdia naberá pacientov v Číne a v niektorých Európskych krajinách. Výsledky tejto štúdie by mali byť známe koncom Apríla.

Podľa Svetovej Zdravotníckej Organizácie WHO je práve remdesivir najsľubnejší kandidát proti ochoreniu COVID-19.

Zabráňme vírusu vytvoriť svoje kópie

Vírus v bunke nie len že replikuje svoju genetickú informáciu, ale aj inštruuje bunku, aby vytvorila jednotlivé komponenty vírusu ako napr. obal a špecifické tvary (proteíny) na povrchu. 

Kombinácia lopinaviru a ritonaviru zastavuje tento proces. Vírus síce stále dokáže replikovať svoju genetickú informáciu, avšak nedokáže už vytvoriť ostatné potrebné časti a vírus tak nevie nakaziť ďalšie bunky.

Pre zveduchtivých: Koronavírus vyvoláva v bunke vytvorenie polyproteínov, ktoré sú štiepené proteinázami na proteíny. Konkrétne na proteíny tvoriace komponenty vírusu (S, N, E a M-proteíny). Lopinavir aj ritonavir sú inhibítory proteináz a svojím účinkom zabraňujú kompletnej formácií vírusu. Ritonavir navyše potencuje účinok lopinaviru. Táto kombinácia sa používa proti HIV infekcii a je zaradená aj vo WHO zozname esenciálnych liekov.

Prebehlo už zopár štúdií, no táto kombinácia zatiaľ nevykazuje veľmi sľubné účinky. Randomizovaná štúdia na 199 pacientoch s vážnym priebehom ochorenia COVID-19 neobjavila žiadny prínos oproti štandardnej liečbe. 

https://amedeo.com/CovidReference03.pdf

Obmedzme negatívny vplyv imunitného systému

Sila koronavírusu spočíva aj v tom, že dokáže mobilizovať imunitný systém proti nám. Pri obrane proti koronavírusu sú napádané aj telu vlastné bunky, čo zhoršuje samotné ochorenie. 

Keď namnožený vírus opúšťa bunku, jej rozpad stimuluje imunitný systém ku uvoľneniu špecifických látok. Tie sú príčinou viacerých symptómov ako napr. sťažené dýchanie. Tocilizumab má za cieľ tlmiť nepriaznivé účinky nášho imunitného systému a zmierniť tým predovšetkým respiračné príznaky a priebeh ochorenia. 

Pre zveduchtivých:

Tocilizumab sa konkrétne zameriava na tlmenie účinkov interleukínu IL-6. Ten v tele mimo iné spôsobuje roztiahnutie ciev v okolí pľúc, čím sa zvýši lokálne prekrvenie s cieľom väčšej mobilizácie buniek imunitného systému. To však spôsobí zvýšené prekrvenie v okolí pľúc, čím sa zvyšuje tlak na pľúcne alveoly a pacientovi sa výrazne ťažšie dýcha.

Tocilizumab je monoklonálna protilátka, ktorá tlmí účinok IL-6, tým, že zabraňuje jeho viazaniu na špecifické IL-6 receptory a vo výsledku IL-6 nevyvolá žiadne zmeny. 

Jedna nekontrolovaná retrospektívna štúdia ukázala pozitívne výsledky. Všetko však nasvedčuje tomu, že táto liečba by mohla byť použitá len pre veľmi vážne prípady, kedy zlyhala ostatná terapia.

Veľmi podobný mechanizmus má siltuximab.

To je monoklonálna protilátka namierená priamo proti IL-6. Žiadne nepriame blokovanie receptorov. Rovno útok proti IL-6.

Podľa výsledkov jednej malej štúdie na 21 pacientoch sa tretine zlepšil klinický stav a zredukovala potreba pľúcnej ventilácie.

https://amedeo.com/CovidReference03.pdf

Kortikosteroidy

Kortikosteroidy sa používajú vo veľmi vážnych prípadoch hlavne kvôli výraznému protizápalovému účinku. Ich použitie je však stále veľmi kontroverzné a WHO neodporúča ich používanie mimo klinických skúšaní.

Kedy môžu byť tieto lieky podané pacientom?

Všetky vyššie spomínané lieky sú v klinickom skúšaní a teda nie sú schválené na liečbu COVID-19.

Chlorochín a hydroxychlorochín, lopinavir + ritonavir, tocilizumab aj siltuximab sú momentálne registrované na Slovensku. To znamená, že v prípade ich použitia proti COVID-19 by sa jednalo o tzv. off-label použitie (použitie mimo schválenej indikácie, vekovej populácie alebo dávky)

Slovensko patrí medzi krajiny, kde je potrebné povolenie na podanie off-label lieku. Za takúto liečbu je zodpovedný lekár, ktorý musí pacienta informovať o možných prínosoch a rizikách. Navyše je treba liečbu dôkladne dokumentovať pre prípad komplikácii. 

Čo sa týka remdesiviru, ten na Slovensku registrovaný nie je a preto jeho dovezenie musí byť schválené Ministerstvom zdravotníctva. 

Čo sa môže stať ak si tieto lieky zoženiem a nasadím domácu terapiu?

Pár dní po tom, ako médiá prišli so správou, že chlorochín môže byť odpoveďou na pandémiu COVID19 a taktiež po tom ako Donald Trump v priamom prenose z Bieleho domu tento liek ospevoval ako kľúčového hráča, obdržalo Toxikologické centrum v USA telefonát od staršieho 60 ročného manželského páru. Tento pár sa zľakol a vyhodnotili, že ich boľavé hrdlo a kašeľ sú spôsobené koronavírusom. 

Určitá forma chlorochínu sa bežne používa ako prímes čistiacich prostriedkov pre domáce akváriá. Pani z Pheonixu si spomenula, že má doma tieto produkty. Rozhodli sa preto v rámci prevencie užiť tieto “lieky”.

Po 30tich minútach začali trpieť vážnymi nežiadúcimi účinkami a museli byť hospitalizovaní. Obaja manželia užili naraz dávku v množstve niekoľkých dní. Staršiu pani pravdepodobne zachránilo akútne zvracanie a Chlorochín sa preto nestihol vo veľkom absorbovať do tela. Muž zomrel v nemocnici na srdcové zlyhanie.

Svetová zdravotnícka organizácia a jej partneri zahájili veľkú štúdiu “SOLIDARITY”, ktorej cieľom je otestovať vyššie spomenuté liečivá v porovnaní so štandardnou liečbou. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

Je možné, že niektoré z nich budú úspešné. 

V dnešnej dobe však nie je možné jednoznačne potvrdiť, ktorý liek to bude. Klinické skúšania majú svoj zmysel. Ich cieľom je objektívne zistiť, či sú lieky naozaj účinné a bezpečné.

Je preto dôležité, aby sme v týchto ťažkých časoch, aj napriek obrovskému tlaku, neignorovali vedecké postupy, ale opierali sa o kvalitné dáta a vede založenej na dôkazoch a nie na ľudských pocitoch.