Diskusia k článkom

Aby sme ujednotili diskusiu, na diskutovanie a vyjadrovanie názorov a Vaše otázky k našim článkom prosím používajte našu stránku na Facebooku, kde nájdete odkaz na každý nový príspevok.

Treba si však uvedomiť, že naša stránka je projekt malej skupiny ľudí a prakticky všetky naše články sú dielom 6 autorov. Celé mená niektorých z nás (a drvivá väčšina článkov je od nás 4) nájdete pod článkami, niektorí sa rozhodli zostať len pod ich iniciálami – našu redakciu si môžete pozrieť na bočnom paneli na stránke www.lovcisarlatanov.sk Zároveň sú to LEN administrátori stránky na facebooku, kto s vami diskutuje v mene stránky Lovci šarlatánov. Ostatní diskutéri vystupujú sami za seba.
Všetky články spoločne kontrolujeme, diskutujeme o nich, aby výsledný text bol čo najlepší. Sme len ľudia a chyby nerobia len tí ľudia, ktorí nerobia nič. Preto ak máte pocit, že sme sa niekde zmýlili, dajte nám o tom vedieť.

Skepticizmus, kritické myslenie, alebo vo všeobecnosti nesúhlas s alternatívnou medicínou však nie je niečo, čo by sa týkalo len nás – autorov článkov. Názor podobný až rovnaký ako je náš, môžu mať viacerí používatelia facebooku či stránky s podobným zameraním. To však NEZNAMENÁ, že každý človek či stránka, ktorý zdieľa podobný názor, používa odkaz na nás ako argument alebo len jednoducho požaduje dôkazy a chce diskutovať bol automaticky členom našej redakcie. Zároveň sa dôrazne dištancujeme od toho, aby sme boli spájaní s inými stránkami, s ktorými NEMÁME NIČ SPOLOČNÉ a s diskusiou mimo našej stránky vôbec. Ak chce niekto diskutovať s ľuďmi zo stránky Lovci šarlatánov, môže tak urobiť LEN na našej stránke, ktorá je LEN JEDNA. Dištancujeme sa od toho aby nám či našej stránke boli do úst vkladané vyjadrenia INÝCH DISKUTÉROV, INÝCH STRÁNOK či INÝCH SKUPÍN. Odmietame trpieť paranoju niektorých ľudí, ktorou znevažujú našu prácu.

Prečítajte si prosím pred diskutovaním nasledujúce pravidlá:

Na tejto stránke zverejňujeme automaticky všetky naše autorské (vlastné) články z blogu. Okrem toho slúži FB platforma aj na zdieľanie ďalšieho zaujímavého obsahu z iných facebookových alebo internetových stránok a na pridávanie obsahu od fanúšikov. Zároveň slúži aj na diskusiu. Komentáre k článkom z blogu sú z FB automaticky vkladané aj na stránku blogu.

Hlavnou témou tejto stránky je odhaľovanie medicínskych mýtov, vedecká medicína a farmácia, medicína a farmácia založená na dôkazoch. Vyvracanie mýtov, poukazovanie na omyly, nezmyselnosť, predkladanie dôkazov o nepravdivých tvrdeniach NIE JE z našej strany prejavom nenávisti ani zloby. Ide nám o informačnú hodnotu a rozšírenie obzorov (našich aj Vašich).

V súvislosti s vyššie uvedeným na stránke platia nasledovné pravidlá, o ktorých dodržiavanie prosíme (a v krajnom prípade budeme nútení ho vynucovať):

1. Dôležité: Do diskusie vstupujte pozitívne naladení, tolerantní, s otvorenou mysľou a snahou získať nové informácie. Nemusíme byť najlepší priatelia, ale určite dokážeme byť slušní ľudia. Je to dôležité, pretože sa zdá, že Facebook a jeho diskusný priestor sa začína čím ďalej, tým viac plniť nenávisťou a zlobou nebývalých rozmerov a k tomuto odmietame prispievať. Pokiaľ toho nie ste schopní, cítite zlosť, zlobu a nedokážete zachovať slušnosť a priateľskosť, diskusiu odložte alebo do nej vôbec nevstupujte.

2. Diskusné vlákno ku každému príspevku slúži LEN na diskusiu k danému príspevku, k danej téme. Nezačínajte preto v diskusii odbiehať od témy, pokiaľ diskutujete vo viacerých vláknach, hoc aj s rovnakými ľuďmi, diskutujte vždy k danej téme.

3. Pri diskusii sa diskutujúci riadia pravidlami kritického zmýšľania. Najdôležitejším pravidlom je, že DOKAZUJE TEN, ČO TVRDÍ. Nepožadujte od ostatných diskutujúcich a adminov dôkazy o tom, čo vravíte vy, ani nepožadujte vyvracanie vašich tvrdení vedeckými dôkazmi ak sami žiadne nepredkladáte. Čím suverénnejšie tvrdenie („to a to funguje/spôsobuje to a to“ a pod.), tým suverénnejší dôkaz budete musieť predložiť. Príspevky, ktoré budú bez dôkazov tvrdiť závažné skutočnosti („homeopatia funguje“ a pod.) budú zmazané.
Pre viac informácií o kritickom myslení – www.pouzimerozum.sk
Pred tým než začnete o niečom diskutovať, sa sami seba opýtajte otázku, či ste si dostatočne pozreli problematiku na internete – či náhodou daná záležitosť už nebola 100x vyvrátená, rozobratá, debunkovaná, či to nebol hoax a pod. Začnite minimálne Wikipediou a http://rationalwiki.org/wiki/Main_Page

4. Praktikovanie “holubieho šachu“ bude znamenať zablokovanie diskutéra – http://www.pouzimerozum.sk/2012/02/08/holubi-sachisti/

5. Nepoužívajte ako „dôkazy“ pod svoje argumenty články zo zdrojov ako Natural News, Whale.to, Badatel.sk, gaia-health, sloboda v očkovaní, AC24, svetkolemnas, Hajekov Protiproud, osud.cz, cez-okno.net a ďalšie tony podobných stránok. Náš postoj ku nim je definitívny:

Množstvo nezmyslov uverejnených na týchto stránkach prekračuje všetky racionálne medze a ako také sú definitívne a trvalo zdiskreditované z akéhokoľvek informačného snaženia. Svojimi článkami sa ako informačné zdroje diskvalifikovali z diskusie, a preto aj diskutér, ktorý sa na ne odvoláva ako na dôkaz sa tým z diskusie diskvalifikuje.

6. Diskusné vlákno slúži na diskusiu – tj. formulovanie a ZDÔVODŇOVANIE názorov, predkladanie dôkazov. VECNE a BEZ prehnaných emócií. Nesúhlas iného diskutéra, jeho odlišný názor, NIE JE a NEMÁ BYŤ urážkou, prejavom nenávisti, útokom. Diskusia má byť vedená tak, aby nevyvolávala zbytočné emócie.

7. V diskusii NESLÚŽI na osobné útoky. Nehovorte druhému diskutérovi v diskusii čo si o ňom myslíte – nikoho to nezaujíma. Ak je to pre Vás také dôležité, môžete mu napísať súkromnú správu. Zaujímajú nás len názory a iné názory, dôkazy, argumenty.

8. Za každých okolností buďte a ZOSTAŇTE slušní.

9. Tieto pravidlá NEZAKAZUJÚ humor a dobrú náladu v medziach slušnosti. Ich úlohou je predchádzať útokom a dať určité mantinely. 🙂

10. Príspevky ktoré:

– útočia na rasu, etnicitu, náboženské presvedčenie, národnosť
– útočia na pohlavie, sexuálnu orientáciu
– útočiace na profesiu diskutéra
– útočiace na súkromie a osobný život diskutéra
– príspevky ponižujúce diskutéra, akokoľvek znevažujúce jeho osobu
– príspevky zosmiešňujúce stránku, ľudí na stránke
– príspevky nezákonné, vulgárne, obsahujúce vyhrážky
– príspevky útočné, majúce za cieľ vyvolávať nenávisť

– príspevky klamlivé, podvodné
– politicky motivované príspevky
– príspevky obsahujúce reklamu (obzvlášť na stránky s alternatívnou medicínou)

– príspevky úmyselne narúšajúce diskusiu
– príspevky obsahujúce krivé obvinenia

budú v závislosti od stupňa svojej závažnosti a predošlej aktivity diskutujúceho znamenať upozornenie alebo okamžité zablokovanie možnosti prispievať.

11. Pokiaľ chcete na stránku napísať o tom, že ste sa nejakou alternatívnou terapiou (napr. homeopatia) liečili a podľa vás vyliečili, môžete tak samozrejme urobiť (za predpokladu dodržania bodu č. 10). Uvedomte si však, že z nášho pohľadu sa jedná len o tzv. „anecdotal evidence“, a teda sa nejedná o žiaden dôkaz, je to len váš názor. Preto od nás nepožadujte vysvetlenia prečo ste sa vyliečili, ako to funguje a pod. Vaše zdravotné problémy nijako neznevažujeme ani nezhľahčujeme, súcitíme s vami a prajeme vám, aby vaše zdravie bolo čo najpevnejšie a nepotrebovali ste ani konvenčnú medicínu, ani alternatívu. Ak však chcete diskutovať o danej terapii, musíte to byť vy, kto bude predkladať vedecky relevantné dôkazy.

12. Pokiaľ chcete naše vyjadrenie k nejakému článku, ktorý na stránku vložíte, neočakávajte kompletnú analýzu v komentároch. Tá si vyžaduje veľa času. Preto si vyberte z článku KONKRÉTNE tvrdenie/a a uveďte ich vo vašej otázke.

13. Uvedomte si, že v prípade že vložíte na stránku odkaz bez jediného slova v popise, môžeme ho vyhodnotiť ako spam a tým pádom bez slova zmazať.

14. Pokiaľ nám chcete napísať, že sme idioti, zaplatení farmaceutickými firmami, že nevieme o čom hovoríme, a pod. – vedzte, že takýmto príspevkom porušíte bod č. 10 a keďže sa z vašej strany bude jednať o prvý príspevok, bude zároveň aj vašim posledným.

Tieto pravidlá budú priebežne dopĺňané a upravované.

Redakcia Lovcov šarlatánov.