Homeopati nevedia rozlíšiť homeopatiká od placeba

Po 200 rokoch rozprávania, že homeopatia nie je placebo, sa homeopati v roku 2001 rozhodli, že vyskúšajú (1), či vôbec dokážu odlíšiť homeopatikum od placeba. Na základe hypotézy, že homeopatiká vyvolávajú u zdravého človeka tzv. obraz lieku – typické príznaky, ktoré má dané homeopatikum liečiť, boli homeopatom rozposlané dva vzorky – placebo a homepatikum Bryonia C12. Po užití vzoriek s určitým časovým odstupom a pozorovaním účinku homeopatie, sa správne trafila približne polovica homeopatov, čo je čistá náhoda podobne, ako keď si hádžete mincou. To homeopatov neodradilo od záverov ako „homeopati správne určili“ alebo „táto štúdia so sľubným trendom“. Navyše sa ukázalo, že dané homeopatikum nespôsobuje u zdravých ľudí žiadny obraz lieku, teda špecifické príznaky, ktoré boli údajne vopred určené štandardným homeopatickým skúšaním (provingom) sponzorom štúdie. Jeden z viacerých homeopatov, ktorí  sa vyjadrili, že nemajú šajn, sa pokúšal určiť homeopatikum kyvadlom. Na základe toho vznikla hypotéza pre nadväzujúcu štúdiu (2), ktorá pozvala homeopatov, ktorí si trúfali rozlíšiť homeopatikum od placeba kyvadlom. Správne sa trafila tiež približne polovica adeptov, čo je opäť náhodný výsledok.

pendulum

Homeopati sa samozrejme od týchto štúdií dištancujú, že štúdia nebola individualizovaná alebo, že homeopati (!?), ktorí nesprávne tipli, sú buď necitliví voči homeopatii alebo nedostatočne vzdelaní.  Vysvetlenie je však v skutočnosti veľmi prosté: placebo v týchto štúdiách sa  fyzikálne, chemicky, biologicky ani nijako inak neodlišuje od skúmaného homeopatika, pretože pri riedení C12 v roztoku žiadna Bryonia nie je. „Energie“, „informácie“ alebo „pamäte“ sú ezoterické bájky (3). Štúdie rovnako ukazujú, že homeopatické provingy – celá „veda“ okolo homeopatie – sú nezmyslom v tomto systéme viery.

Samozrejme, aj naďalej čakáme na homeopatických profíkov s pseudotitulom SAKHom, aj bez neho, ktorí si trúfajú rozlíšiť placebo od toho, čo každý deň (pre)dávajú svojim klientom:

https://www.facebook.com/LovciSarlatanov/posts/705094823000430

 

1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699904757

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279512/

3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-7166.2012.01162.x/abstract