O homeopatii a slovenských celebritách

Ako to už v našej krajine býva, všetci sme odborníkmi na všetko. Sme krajina s 5 miliónmi hokejových trénerov, politikov a lekárov. Žijeme v dobe, keď slovné spojenie „vlastný názor“ k akejkoľvek exaktnej téme má punc nobelovej ceny. Cukrár o automobiloch, informatik o medicíne, zdravotná sestra o kvantovej fyzike…

Ďalšou nemilou tradíciou našej krajiny je, že v rámci základného a stredného, ako aj odborného školstva sú dlhodobo zanedbávané prírodovedecké predmety. Týmto netvrdím, že každý človek potrebuje vedieť metabolickú dráhu fotosyntézy, princípy molekulárnej biológie a kvantovej mechaniky. Akési nutné prírodovedecké minimum je však v dnešnej dobe nutné, aby ľudia nenaleteli na útoky moderného relativizmu, pseudovedy, pseudointelektualizmu, alternatívnej medicíny a ezoteriky.

Treťou súčasťou živnej pôdy pre pseudovedecké bludy je tak často omieľaný, ale aj často ignorovaný deficit kritického myslenia. Kritické myslenie je myšlienkový mechanizmus, ktorý by si mal každý človek osvojiť, aby aj bez znalosti odboru, z ktorého kontroverzné tvrdenie pochádza, mohol odlíšiť, či sa jedná o fakt alebo nie.

Jedným z výplodov „alternatívnych trendov“ je  aj rozkvet alternatívnej medicíny s jej vlajkovou loďou – homeopatiou. Osobne sa domnievam, že o homeopatii bolo už povedané viac než dosť, ale ak by som chcel stručne analogizovať mechanizmus homeopatie, tak by som ho opísal ako osolenie polievky čistou vodou a nie soľou. Meta-analýzy klinických, dvojito zaslepených štúdií zaoberajúcich sa účinkom homeopatie v porovnaní s placebom dokazujú neúčinnosť homeopatie tak jednoznačne, že sa ani neunúvam priložiť zdroj. Za svoju popularitu vďačí homeopatia pravdepodobne aj už spomínanému prírodovedeckému „podvzdelaniu“ a absencii kritického myslenia. U nás si popularitu slovesnká „komora“ homeopatov rozhodla poistiť kontroverznou reklamou s celebritami, ktoré váhou svojej “autority” majú čo? Legitimizovať pavedu?

Keď vám vašu nelegálne pomenovanú komoru verejne obháji Adela Banášová, Dominika Cibulková s trénerom, Emma Tekelyová a iní, akákoľvek kritika voči týmto „celebritám“ bude chápaná ako útok na „právo na názor“. Hlavne A. Banášová má dlhodobo problém pochopiť rozdiel medzi právom na názor, právom na jeho rešpektovanie a voľné vypúšťanie bludov do slovenského éteru, čo je v poslednom čase rovnako časté ako účasť schránkových firiem na tendroch. Koniec koncov… legitimizovanie Petra Starca, človeka ktorý tvrdí že už zopár rokov nemusí jesť pozvaním do talkshow hovorí za všetko.

Kritizovanie nezmyselných konšpirácií, pavedy a „alternatívneho“ spôsobu živote je vraj znakom obmedzenosti a holdovaniu zlému pro-západnému, konzumnému mainstreamu.  Z času na čas, sa tu a tam za svoje celebrity s honorárom postaví aj objednávateľ propagačnej služby. A takto sa obhájil aj MUDr. Vladimír Petróci, “predseda komory homeopatov“ na Slovensku, vo veci homeopatických bilboardov: „Zrejme aj táto narastajúca popularita homeopatie medzi ľuďmi je príčinou agresívnych cielených útokov zo strany niektorých médií nielen voči homeopatii ako takej, ale aj voči známym osobnostiam, ktoré sa dobrovoľne a bez akéhokoľvek nároku na honorár, len na základe svojich vlastných pozitívnych skúseností s homeopatiou a presvedčenia rozhodli túto kampaň podporiť.“

Rád by som ozrejmil pánovi doktorovi pár veci:

  1. Akékoľvek tvrdenie založené na „autorite“ predkladateľa je logická chyba z dôvodu, že autorita automaticky neimplikuje to, že tvrdenie je faktom. A to ani nespomínam, že žiadna z bilboardových pseudocelebrít nie je kvalifikovaná sa k spomínanej téme vyjadrovať.
  2. Pozitívna osobná, babkina, ockova skúsenosť je najmenej valídnym argumentom. Osobná skúsenosť ako taká je pozorovaná spravidla na malom, neobjektívnom a nič nevypovedajúcom počte pozorovaných javov zaslepenom subjektivitou pozorovateľa. Skúsenosť na jednom alebo piatich prípadoch vám v žiadnom prípade neposkytne štatisticky signifikantné výsledky. Nepostačuje na to,  aby sme objektívne mohli tvrdiť, že hladovka zničí nádor, nehľadiac na biologicky-medicínsku absurdnosť. Rovnako to platí o homeopatických príbehoch.
  3. Doteraz neexistuje jediný relavantný dôkaz účinnosti homeopatie, zmierte sa už s tým. Existujú stovky kvalitne spracovaných štúdii na desiatkach tisícoch ľudí, ktoré dokázali opak.
  4. Žiadne tvrdenie sa nestalo faktom vďaka veľkému počtu sympatizantov. Teda… okrem toho klamstva, ktoré sa opakovaním stáva pravdou 🙂 .

Homeopatia nefunguje, a nikdy nebude, jej koncept je zastaralý, nerozvíjal sa okolo 200 rokov, nestojí na základoch dnešných fyzikálnych, chemických a biologických zákonov, práve naopak, porušuje ich a odporuje im. Keď si chcem dosoliť polievku, použijem soľ, nie vodu ako homeopati. Všetok život na zemi existuje na biochemickom podklade, neexistencia molekuly v roztoku, priestore a čase efekt nikdy neprinesie.

Naše hviezdičky propagujú pseudovedu a narúšajú už aj tak dosť malú objektivitu v týchto oblastiach „na slovenskom internete“.  To všetko za pár drobných, pre pocit inakosti, pretože mať iný názor „ako ouce“ je dnes výsostná cnosť a intelektuálna výsada, ktorá neobstojí ani logickej kritike. Propagátori a fanúšikovia homeopatie nedokážu predložiť valídnejšie dôkazy ako osobné skúsenosti a dezinterpretácie moderných poznatkov kvantovej fyziky. Často sa uchyľujú k útokom na kritikov, poukazovanie na chyby modernej medicíny a tak ďalej. Škoda, že to homeopatii na pravde nikdy nepridá.

Za homeopatiu a celú kauzu sa postavil aj poslanec Martin Poliačik známý svojou náklonnosťou k alternatívnej medicíne a na svoj FB profil zavesil status:  ,,Obvodná doktorka mojich oboch detí je zároveň homeopatka. Má tak plno, že už dlhý čas nemá priestor pre prijímanie nových pacientov. Robí všetky štandardné testy, predpisuje v prípade potreby klasické liečivá, ale dáva možnosť aj kombinácie s homeopatikami. Je milá, otvorená, s každým komunikuje s rešpektom, vysvetľuje diagnostiku aj liečbu. Naši chlapci ju majú radi a vôbec sa neboja chodiť k doktorke. A to je tiež dôvod, prečo je tak obľúbená. Nie cukor a pretrepaná voda. Podobné veci počúvam od mnohých ďalších, ktorí síce vyštudovali medicínu, ale venujú sa aj homeopatii. Majú ľudskejší prístup, človek sa u nich necíti jak kus mäsa, dokážu vzbudiť dôveru. Možno by bolo fajn popri tej vlne kritiky a automatického odsudzovania na chvíľu zastaviť a pozrieť sa, kde tá viera pacientov pramení. Často to môže byť len o tom, že sa k nim v čase choroby niekto správa ako k človeku.“

Aj pánovi poslancovi by som chcel odkázať pár riadkov:

  1. Počet fanúšikov doktorky a jej úsmev s prístupom k pacientom nie je dôkazom účinnosti homeopatie.
  2. Obvodný lekár má viac času na pacientov ako nemocničný, keďže ich má podstatne menej.
  3. Za homeopatiou hľadajte peniaze, za provízie z homeopatík by si každý lekár našiel veľa času na pacienta.
  4. Veľmi by ma zaujímala štatistika skúmajúca prístup lekárov predpisujúcich a nepredpisujúcich homeopatiu z psychologického hľadiska v rámci vzťahu lekár pacient a zišla by sa aj vzorka nemocničných. Samozrejme, že taká štatistika neexistuje /ak áno prosím o link/, a je preto viac než jasné, že to tvrdenie je viac než zaujaté.
  5. Rovnako ako pre MUDr. Petrociho, tvrdenie sa nestane faktom počtom sympatizantov.

Kritika celebrít, ktoré sa váhou svojej autority snažia ovplyvniť širokú verejosť je jednoznačne opodstatnená. Jediným riešením iracionálnej viery v homeopatiká je kritické poukazovanie na ich prešľapy, pretláčanie kritického spôsobu myslenia do povedomia širokej verejnosti,  nulová tolerancia voči alternatívnym a preukázateľne nefunkčným metódam liečby, popularizácia vedy a prírodných vied.

Ľudstvo sa zbieraním vedomostí, objektívnym pozorovaním javov a zmien jednotlivých premenných na štatisticky signifikantných vzorkách subjektov dostalo do 21. Storočia, Priemerna dĺžka života rapidne vzrástla, extrémne klesla novorodenecká úmrtnosť, objavili sme častice menšie ako protóny. To všetko dokázala veda, nie absolventi “Vysokej školy života” ani “Google University”.

MUDr. Kamil Knorovský, MUC. Ján Šoltés