Parazity pani Bláhovej

Pred istým časom som mal tú česť prečítať si knihu od pani Ing. Bláhovej s názvom “Denník poradce”. Kniha ma „zaujala“, pretože som sa dočítal o množstve informácií, ktoré sa v odborných časopisoch, ani knihách nedozvieme. Obsahuje kazuistiky pacientov, ktorí dlhodobo trpeli na rôzne ťažkosti, až kým im pani Bláhová neurčila správnu diagnózu. Na diagnostiku použila prístroj, ktorý dokáže prakticky všetko zdiagnostikovať a zároveň aj vyliečiť. Svojho lekára sa však na toto zariadenie nepýtajte, určite ho nepoužíva a pravdepodobne o ňom ani nebude vedieť. Prečo? Pozrime sa bližšie na pani Bláhovú a jej metódu.

Na internete je k dispozícii pdf verzia knihy pani Bláhovej. Nie je to síce “Denník poradce”, no pointa je tá istá a k rozboru poslúži rovnako.

Ako sa píše v úvode knihy, Ing. Hana Bláhová sa zaoberá detoxikačnou medicínou a parazitmi. Využíva metódy MUDr. Jonáša a špecializuje sa na nervové ochorenia – sclerosis multiplex, parkinsonizmus, epilepsia a depresia. Pre úplnosť, MUDr. Jonáš je český lekár zaoberajúci sa alternatívnou medicínou – od akupunktúry, pentagramu, cez šiacu, jógu až po homeopatiu. Je autorom metódy „Řízená a kontrolovaná detoxikace organizmu“. Podstata jeho metódy spočíva v teórii, že všetky zdravotné problémy sú výsledkom prítomnosti toxínov v tele, ktoré iba treba vypudiť detoxikáciou. Za túto teóriu obdržal v roku 2009 anti-cenu „Zlatý BLudný Balvan“ (cenu udeľuje Český klub skeptikov Sisyfos za pseudovedeckú činnosť) s odôvodnením:

„MUDr. Jonáš je svým způsobem geniální tím, jak do své „detoxikační medicíny“ zabudoval většinu existujících pseudovědeckých názorů a alternativních metod nejrůznější provenience, stáří a typu. Fantaskním konglomerátem ohromuje nejen pacienty, ale i lékaře. Vesměs to jsou metody teoreticky vyvrácené, odporující vědeckým poznatkům a neúčinné, pokud jde o diagnózu i terapii.“ (zdroj)

Pani Ing. Bláhová upravila Jonášovu teóriu a tvrdí, že príčinou ochorení je prítomnosť parazitov v tele človeka.

„Na parazity som prišla tak, že som si robila siahodlhé tabuľky so všetkými možnými vírusmi, baktériami, parazitmi a neživými záťažami, ktoré som v týchto ľuďoch našla a snažila sa nájsť spoločného menovateľa. Nakoniec som eliminovala asi šesť skupín patogénov, ktoré mali VŠETCI moji klienti.“

Ako to dokázala? Pomocou špeciálneho prístroja, ktorý sa volá ZAPPER. ZAPPER umožnil Bláhovej vytvoriť niekoľko vlastných tvrdení:

1. „Dospela som k šokujúcim poznatkom, ktoré nie sú bežnej populácii známe. Za prvé nevedela som, že larvy parazitov cestujú po tele a ich činnosť sa tak neobmedzuje iba na črevá, ako som si myslela. Tiež som si myslela, že žalúdočná kyselina zahubí všetko živé, čo by sme prípadne zhltli.“

Toto vyhlásenie pani Bláhovej názorne ilustruje aká je v skutočnosti „odborníčka“ na parazity. V každej učebnici o parazitoch sú už desaťročia popísané vývojové cykly jednotlivých parazitov. To, že sa ascaris, toxocara alebo strongyloides (všetko červy), nenachádzajú iba v črevách, ale aj v iných orgánoch, že doslova putujú po tele, je známy fakt. Už v roku 1932 popísal Wilhelm Löffler skupinu symptómov, ktoré vznikajú keď sa ascaris dostáva z krvi do dýchacích ciest a vyvoláva tzv. eozinofilnú pneumóniu (Löfflerov syndróm) (špeciálna forma zápalu pľúc). Taká toxocara je zasa parazit, ktorý vyvoláva syndróm larva migrans = migrujúcej larvy. Syndróm dostal názov podľa typického správania červa. V črevách sa z vajíčok uvoľnia larvy, tie preniknú stenou čreva a migrujú vnútornými orgánmi.

Spomenul som iba tie najznámejšie prípady, existuje množstvo ďalších červov, ktoré sa cez stenu čreva dostávajú ďalej do tela. Ak teda niekto povie, že ide o šokujúcu informáciu, znamená to iba jediné – doteraz ten človek pozorne neprečítal ani jednu odbornú knihu o parazitoch.

A že kyselina chlorovodíková zahubí všetko živé? Veď potom by neexistovali vírusové ani bakteriálne gastroenteritídy, cestovatelia by nemali hnačky, ochorenia ako cholera, brušný týfus alebo salmonelóza by neexistovali. Toto napíše človek, ktorý študuje parazitárne ochorenia? Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa podľa pani Bláhovej dostali parazity do čreva (pôvodne si predsa myslela, že môžu existovať jedine tam) ak by ich prostredie žalúdka zahubilo.

2. „Neexistuje človek, ktorý by parazita nemal.“

Pani Bláhová tvrdí, že otestovala všetkých svojich klientov a u každého údajne našla parazitov. Aj u seba. Je ťažké sa k tomuto vyjadriť. Pani Bláhová nepopisuje spôsob testovania, počet klientov, skrátka nič bližšie nevieme. Môžeme to teda rozobrať iba z teoretického hľadiska.

Áno, naozaj existujú ľudia, ktorí v tele majú parazitov a nemusia mať nijaké prejavy. Hovoríme o asymptomatickom nosičstve. Môžeme sa stretnúť s asymptomatickým nosičstvom niektorých prvokov (dientameboeba, giardia, balantidium, …), červov (trichuris, ascaris, ancylostoma, necator, …), či pásomníc (taenia).

Napríklad taká giardióza prebehne až v 90% asymptomaticky.

Môžeme teda tvrdiť, že každý z nás má nejakého parazita, len o ňom nevieme?

Nemôžeme. Takisto ako pri iných infekčných ochoreniach, aj pri parazitárnych ochoreniach sa sleduje prevalencia (výskyt v populácii) a incidencia (počet nových prípadov v populácii). Konkrétne giardióza sa na Slovensku vyskytuje od 1 do 10% u dospelých a 5 až 20% u detí. Ascaris sa vyskytuje na Slovensku u 1 až 6% dospelých. Trichuris sa u nás vyskytuje ojedinele. Ancylostoma bola na Slovensku eradikovaná, v súčasnosti môže ísť o importovanú nákazu (to znamená, že sa na Slovensku vyskytla iba ak si ju priniesol cestovateľ ako suvenír). Výskyt toxokarózy sa zvyšuje, ale presné čísla nie sú známe. Syndróm larva migrans bola zaznamenaná ako importovaná nákaza. Enterobióza je pomerne rozšírená aj na Slovensku (50 až 80% detí, 20 až 30% dospelých), no väčšinou je sprevádzaná svrbením v okolí análneho otvora (tzv. mrle) a nie asymptomatickým priebehom (ktorý samozrejme nie je vylúčený pri miernej nákaze. (zdroj)

3. „Namerala som autoimunitu v tkanivách, kde bol parazit. Tam kde nebol, autoimunitný proces neprebiehal. Ak parazita z tela  vypudíme, vypneme autoimunitnú reakciu.“

Opäť nie je špecifikované o akého parazita ide, v akom tkanive sa údajne nachádzal.

Takisto informácia „merania autoimunitného zápalu“ je novinka. V bežnej praxi vám lekár diagnostikuje autoimunitné ochorenie iba ak máte subjektívne a objektívne ťažkosti a ak vám zistí prítomnosť autoprotilátok v krvi. Nijaký reumatológ nepoužíva pri diagnostike napr. reumatoidnej artritídy detektor či merač.

Prižmúrme oči (len pre zmysel ďalšieho dokazovania) a povedzme, že ZAPPER to dokáže. Nepodarilo sa mi nájsť nijakú štúdiu ani odborný článok potvrdzujúci, že parazity sú príčinou autoimunitného ochorenia. Naopak existujú štúdie, ktoré poukazujú na možný terapeutický vplyv niektorých parazitov pri terapii reumatoidnej artritídy, lupusu, Crohnovej choroby alebo diabetes mellitus typ 1 (všetko to sú autoimunitné ochorenia).

Parazity totiž spúšťajú inú imunitnú reakciu ako vírusy a niektoré baktérie. Aktivujú Th2 lymfocyty (typ bielych krviniek), ktoré aktiváciou ďalších buniek a produkciou rôznych molekúl (tzv. cytokíny) pôsobia protizápalovo. Nemáme tu priestor na vysvetľovanie imunitných dejov, ak máte záujem o bližšie informácie, odporúčam napr. túto stránku.

V dôsledku nižších hygienických návykovvhodných klimatických podmienok sa v trópoch a subtrópoch vyskytuje oveľa viac parazitóz. Štúdie (1, 2, 3) poukazujú na možný súvis nízkeho výskytu autoimunitných ochorení v krajinách, kde je vysoká zamorenosť parazitárnymi ochoreniami.

Aby pani Bláhová ukázala, že je jej teória pravdivá, uvádza niekoľko kazuistík. Nebudeme rozoberať všetky. Prakticky v každej kazuistike nám je predostrený pacient, bez detailnej anamnézy a spôsobu predchádzajúcej liečby. Pani Bláhová vždy odhalí, že za ťažkosťami pacientov sa skrývajú parazity, ktoré lekári neodhalili. Názorné ukážky:

ASCARIS LUMBRICOIDES – škrkavka detská

„Škrkavku nachádzam aj v kĺboch a kĺbnych púzdrach. Jej toxíny zvyšujú reumatoidný faktor (RF). Spôsobujú reumatoidnú artritídu (RA) a ich toxíny, ktoré sú neurotoxické, depresiu. Preto sa depresia objavuje u pacientov s RA.“

Infektológovia dokážu ochorenie diagnostikovať iba ak nájdu vajíčka červa v stolici alebo ak dokážu prítomnosť červa v dýchacích cestách počas migrujúcej fázy. Krvný obraz ukáže eozinofíliu (zvýšený počet konkrétneho typu bielych krviniek), ale tento jav sa vyskytuje pri viacerých parazitárnych infekciách, nedá sa preto na krvnom obraze stavať definitívna diagnóza.

Reumatoidný faktor je protilátka, ktorá sa vo zvýšenej miere nachádza u pacientov s reumatoidnou artritídou. Má význam pri diagnostike tohto ochorenia. Opäť je ale chyba diagnostikovať ochorenia len  na základe laboratórnych výsledkov. RF sa vyskytuje aj pri iných ochoreniach, autoimunitných, vírusových infekciách, dokonca môže byť prítomný aj u úplne zdravých jedincov, ktorých predkovia trpeli na RA. Diagnóza autoimunitných ochorení vychádza z celkového zhodnotenia fyzikálneho vyšetrenia, anamnézy a laboratórnych nálezov u pacienta.

Nepodarilo sa mi nájsť nijakú odbornú literatúru ani článok, ktorý by spomínal akýkoľvek toxín produkovaný škrkavkou. Nie všetky patogény totiž musia produkovať toxíny aby vyvolali ochorenie. Prítomnosť škrkaviek v čreve narušuje trávenie a resorpciu živín, pohybujú sa proti peristaltike čreva. Prestupom cez črevnú stenu môžu vyvolať zápaly pľúc, pankreasu, žlčových ciest, no zápal je výsledkom reakcie imunitného systému na ich prítomnosť v orgáne a nie v dôsledku pôsobenia toxínov.

Ani v učebnici infektológie, ani v učebnici psychiatrie, ani v nijakej dostupnej štúdii nebol popísaný súvis depresie s askariázou.

NECATOR AMERICANUS – mechovec americký

„Dospelý jedinci poškodzujú stenu čreva, objavuje sa krv v stolici, anémia, chudnutie, poruchy krvného obehu. U dvoch ľudí s diagnózou Crohnova choroba som necatora namerala. V jednom prípade bola navyše prítomná škrkavka, motolica, enterobius, v druhom prípade škrkavka a trichuris. V distálnej časti tenkého čreva som namerala helicobactera, zatiaľčo v žalúdku nebol nijaký. …………… Príznaky Crohnovej choroby sú hnačky, bolesti brucha, poruchy trávenia, bolesti kĺbov, zápaly oka,… Čo vás pri tom napadá?“

Je veľmi zaujímavé, že našla v tele toľko voľným okom viditeľných parazitov a gastroenterológ, ktorý pacientom diagnostikoval Crohnovu chorobu (a teda musel vykonať aj kolonoskopiu) si nič nevšimol, hoci videl celé hrubé črevo na obrazovke. Bežná kolonoskopia vyzerá takto, sami teda musíte uznať, že také množstvo červov sa nedá prehliadnuť.

Akú metódu využíva pani Bláhová na diagnostiku?

Vráťme sa k ZAPPERu a povedzme si niečo o tom, čo to je za prístroj.

ZAPPER bol vyvinutý v Amerike doktorkou Huldou Clarkovou. ZAPPER, podľa nej, dokázal zistiť prítomnosť rakoviny, infekcie, atď. a nastavením správnych frekvencií dokázal tieto choroby liečiť bez potreby liekov, či operácií.

Aký je princíp? Podľa Clarkovej absurdnej teórie má každé zdravé tkanivo negatívny náboj a každý patogén, či choré tkanivo, náboj kladný. ZAPPER vysiela slabú, negatívne nabitú, elektrickú vlnu, ktorá zničí len to, čo telu škodí. Ide o tzv. teóriu biorezonancie.

Čo na to veda? Naše bunky, a nielen naše, sú skutočne elektricky nabité. Príčinou je rozdielna koncentrácia niektorých iónov (najmä sodík a draslík) vo vnútri bunky a mimo nej. Na plazmatickej membráne, ktorá obaľuje bunky, vzniká elektrický potenciál. Tento potenciál je veľmi dôležitý. Pomocou neho dochádza, napríklad, k prenosu informácie medzi nervovými bunkami. Ak chcete zodvihnúť ruku, nervová bunka v sivej hmote mozgu vyšle signál, ktorý sa šíri dráhami do miechy, cez nerv, na nervovosvalovú platničku až do svalových buniek, a to práve vďaka existencii elektrického potenciálu (na prenos vzruchu medzi bunkami sú potrebné aj špeciálne molekuly, neurotransmittery, ale na podrobný popis tu nemáme dostatok priestoru). Elektrický potenciál bunky je približne – 60 až – 80 mV. Týka sa to ale všetkých buniek, aj chorých, aj zmutovaných, aj buniek parazitov, či baktérií. Bližšie sa o tom môžete dočítať na tomto blogu.

O pani Hulde Clarkovej, ktorá celý tento nezmysel vynašla, napísal doktor Stephen Barret rozsiahly článok, kde dokazuje, že ide jednoznačne o šarlatánstvo. Barretov názor zdieľa aj americká FDA (Food and Drug Administration), ktorá vyhlásila, že Clarkovej teória nemá klinické dôkazy a že celá terapia chorôb pomocou elektrického impulzu nie je nijak vedecky podporená. V roku 2001 FDA spoločne s FTC (Federal Trade Commission) spustila OperationCure.All, čím sa pokúsila zastaviť šírenie nezmyselných informácií na internete o zázračných prostriedkoch na vyliečenie. Projekt bol, okrem iného, zameraný aj proti ZAPPERU.

Iróniou osudu zomrela Hulda Clarková na mnohopočetný myelóm, ktorý jej odhalili až lekári. (zdroj)

A situácia na Slovensku?

Na Slovensku je výhradným dovozcom ZAPPERA firma Leviter s.r.o. Prístroj si môžete objednať za 125 eur, ak si objednáte minimálne 5 kusov…

Ako je u šarlatánov zvykom, odmietajú brať zodpovednosť za svoje bludné tvrdenia a hrubými písmenami upozorňujú:

„Používanie prístroja Zapper® nenahrádza dôkladné vyšetrenie a liečebný plán v prípade ťažších chorôb alebo životunebezpečných stavov!“

Výrobca odporúča používať ZAPPER denne po dlhšiu dobu – 7 minút zapping, 20 minút prestávka a toto zopakovať ešte dvakrát.

Okrem toho, že je ZAPPER klinicky neúčinný, môže predstavovať riziko pre pacienta. Týka sa to najmä pacientov s kardiostimulátorom. Elektrické impulzy môžu interferovať s prístrojom a pokaziť ho. Pokazený stimulátor vedie k arytmiám, ktoré samozrejme môžu skončiť smrteľne.

Na stránke firmy Leviter s.r.o. som nijaké upozornenie na túto skutočnosť nenašiel!!!

Pani Bláhová odporúča v terapii niektorých parazitóz (napr. malárie) MMS kvapky. Na túto tému viedla v roku 2013 prednášku v Prahe, v rámci medzinárodného kongresu MMS.

K MMS sme sa už v rámci diskusií niekoľkokrát vyjadrili, pre tých z vás, ktorí si to neprečítali pripájam odkaz. V skratke, ide o látku, ktorá organizmu škodí. Ak by vás niekto presviedčal o opaku a odvolával sa na nedávnu internetovú správu, že Červený kríž úspešne otestoval MMS v Afrike pri terapii tropických chorôb, nenaleťte. Červený kríž sa v skutočnosti od celej veci dištancoval (zdroj).

Poďme v absurditách ďalej. Pani Bláhová, na rozdiel od epidemiológov, tvrdí, že sa na našom území (budem aj Česko považovať za naše) možno nakaziť maláriou (pozri video z prednášky v Prahe).

Vedci monitorujú situáciu, nedávno dokonca verejne priznali, že nakaziť sa maláriou je potencionálne možné aj v našich končinách, ale nič to nemení na tom, že posledný pacient s diagnostikovanou autochtónnou maláriou, teda maláriou, ktorú získal na našom území, bol v roku 1959 (v prvej polovici 20. storočia sa u nás malária vyskytovala endemicky, v roku 1963 bola na Slovensku eradikovaná).

Ak máte toľko sily a vydržíte pozerať prednášku z Prahy do 11:15, budete počuť ako pani inžienierka tvrdí, že autizmus spôsobuje očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu (MMR vakcína). Dokazuje to iba jedno, pani Ing. sa opiera o pseudodôkazy a argumentuje tvrdeniami, ktoré vedecká obec dávno preskúmala a vyhlásila za nepravdu.

Zhrnutie:

Od parazitárnej teórie všetkého sme sa dostali k zázračnému ZAPPERU, k všeliečiacim MMS kvapkám a dokonca sme zabrdli späť k očkovaniu (čím sa ospravedlňujem tým, ktorých už táto téma nebaví).

Výsledok? Či už si to pani Bláhová uvedomuje alebo nie, využíva pofidérne, nevedecké metódy, ktoré môžu byť nebezpečné a zavádza zúfalých pacientov, čím im spôsobuje škodu, prinajlepšom finančnú.

4 myšlienky na “Parazity pani Bláhovej

  1. AvatarTom Onn na Facebooku

    toto bol tak potrebny clanok, ludia to zeru aj s navijakom.. pocul som, ze za vyliecenie jednoho parazita vysolis cca 100e a potom na kontrole ti povedia, ze mas dalsieho a tak stale dokola, az kym si clovek neuvedomi, ze je to sprostost

  2. AvatarTaita Horus na Facebooku

    no ty to lidi z lidi dělají pitomce plus ještě ždímají prachy z lidi! Na jednu stranu si říkám když jsou ty lidi pitomí, tak ať kasírují! A jestli se nechtějí poučit jejich problém, ale nemají brečet, že nemají prachy na něco užitečného!

  3. Spätný odkaz Rezonujúci kráľ šarlatánstiev | Lovci šarlatánov