stres

Duchovné príčiny ochorení… Evidence-Based medicine vs. Alternative pseudomedicine
Duchovné príčiny ochorení… Evidence-Based medicine vs. Alternative pseudomedicine

Duchovné príčiny ochorení… Evidence-Based medicine vs. Alternative pseudomedicine

Alternatívnou „medicínou“ je evidence-based medicíne často vytýkaný neempatický,neosobný a hlavne neduchovný prístup. Hlavný problém vidia hlavne v tom, že sa s nástupom vedy a techniky oddelila myseľ/duch/psychika od somatiky/tela a tým pádom sa podľa alternatívneho prístupu stratil kontakt s pravými…