Duchovné príčiny ochorení… Evidence-Based medicine vs. Alternative pseudomedicine

Alternatívnou „medicínou“ je evidence-based medicíne často vytýkaný neempatický,neosobný a hlavne neduchovný prístup. Hlavný problém vidia hlavne v tom, že sa s nástupom vedy a techniky oddelila myseľ/duch/psychika od somatiky/tela a tým pádom sa podľa alternatívneho prístupu stratil kontakt s pravými príčinami chorôb. Čo sa vlastne stalo ,že sa EB medicína oddelila od psychiky ? Nehľadajte za tým žiadne konšpirácie a skryté pravdy. Do pohľadu duše a ducha prišla veda.
Začiatkom 20. storočia došlo k veľkému boomu v oblasti psychologie, psychiatrie, neurológie a iných pridružených vedných odborov. Výsledkom zmien bol nový neurochemický a neuroanatomický pohľad na dušu človeka a vznik tzv. biologickej koncepcie v psychiatrii [1]. V skratke a veľmi stručne ide o to, že duša a cele bytie jednotlivca nemá transcendentálnu povahu, ale hmotnú podstatu v dynamickej rovnováhe a organizácii biochemickych pochodov v mozgu.

Na stránkach alternatívnej pseudomedicíny sa často stretávam s tvrdeniami typu: „Problémy s pečeňou sú výsledkom nerovnováhy medzi prímanými slasťami života a rozdávaním radosti vo svojom okolí…“, „Poruchy trávenia sú odrazom vnútorného napätia a neschopnosti odpustit druhému človeku…“ atď atď, podobné tvrdenia sa dajú aplikovať z pohľadu alternatívnej pseudomedicíny na každé ochorenie. Aký by bol teda reálny pohľad?!

Predstavte ,že ste lekár, gastroenterológ, máte ambulanciu. Príde k vám pacient s tým,že už dlhšie trpí zápchou a naposledy bol na stolicu pred 5 dňami. Skúšal zmeniť stravu, domáce recepty ale nič nepomáha. Po vyšetrení a vyhodnotení všetkých možností mu predpíšete laxatíva, jemu sa uľaví a o tri týždne príde zas. No a teraz nastáva diferenciálna diagnostika… Má pacient iba dietné chyby? Má poruchu trávenia? Má zápal? Má zlatú žilu? Má rakovinu? Dosť vážne diagnózy nemyslíte? Dať mu opäť lieky? Nedať mu? Poslať ho na vyšetrenia alebo domov? Je to vážne alebo nie? A teraz kladiem otázku, má lekár zaradiť hneď na druhej kontrole do dif dg, že problémy sú spôsobené neschopnosťou odpustiť druhému človeku? Určite nie… To by ho nezabilo, ak by ho však s týmto vysvetlením poslal domov, ale silný zápal a rakovina by ho zabila takmer určite. Ale alternatívci nemajú žiadnu legislatívnu zodpovednosť, takže oni si to dovoliť môžu. Uznávam trošku argument typu reductio ad absurdum, lenže realita alternatívnej pseudomedicíny presne takto funguje.

Ale vrátme sa späť k psychike a duši človeka. Dajme tomu, že pacient s hore uvedenými problémami dostal adekvátnu lekársku starostlivosť a po roku je u pacienta vylúčená organická príčina tráviacich problémov. Teraz sa do dif dg procesu dostávajú aj psychické problémy. Ale to ešte vôbec neznamená, že tu končí EB medicína a otvárajú sa dvere pre alternu.

Na úvod začnem, že EB medicína vôbec neopustila princípy psychosomatiky a [2] v tejto oblasti siahajú od samotnej psychiatrie a psychologie cez gastroenterológiu až po neurochirurgiu a rehabilitačné lekárstvo. V nasledujúom texte sa vám budem snažiť priblížiť niečo o reálnych psychických problémoch, ktoré sa prejavujú najmä na somatickom stave.

Asi najznámejším princípom uplatňujúcim sa v pschosomatike je stres. Jeho priekopníkom bol na prelome polovice 20. storočia Hans Selye. Chronický stres dokázane spôsobuje a aktívne zasahuje do vývoja ochorení kardiovaskulárneho systému,imunitného systému a rovnako zasahuje do endokrinných a metabolických pochodov [3, 4]. Najznámejším ochorením do ktorého často vyústi krátkodobý ale aj dlhodobý stres u väčšiny jedincov je žalúdočný vred [5]. Stres môže a aj spôsobuje psychické problémy akými sú depresie [6] alebo až psychotické príznaky u ľudí s predispozícou na psychické ochorenia [7]. Stres sa zúčasňuje viacerých chorôb, kde je významním spolučiniteľom napr. pri hypotyreóze, psoriáze, bolestiach chrbtice, hypertenzii, vypadávaní vlasov,… [8]. Takže sme si v krátkosti povedali, že psychické ochorenia môžu spôsobovať alebo sa významne podieľať na rozvoji somatických ochorení. Otázka teraz znie, či je možné cez liečbu psychických ochorení ovplivniť primárne somatické ochorenia.
Pri liečbe epilepsie sa skúmal efekt psychoterapie a behaviorálneho prístupu k celkovému výsledku po určitom čase. Všetky typy psychoterapie a nefarmakologického prístupu vykázali signifikantný efekt ako podporné alebo ako hlavné spôsoby liečby a celkovo vykazovali pacienti na psychoterapii lepšie výsledky ako pacienti bez [9]. Na túto tému sa viedli aj meta-analýzy s jasným výsledkom. Kratkodobé a dlhodobé psychoterapie majú vysokú efektivitu v širokom spektre somatických porúch [10]. A ako je to s rakovinou ? Multidisciplinárny prístup vykazuje lepšie výsledky u onkologických pacientov v kvalite života, v dĺžke života, pri vyliečení, ako aj pri odpovedi na liečbu oproti monoterapeuticky liečením pacientom [11].

Ako sa možno na začiatku javilo, malo ísť o kritiku alternatívnej pseudomedicíny v tom, že za všetkým vidia spirituálny problém. Týmto článkom som chcel poukázať na to, že sa nemusia v zásade úplne mýliť. Ako poukazujú vyššie uvedené fakty , psychosomatické ochorenia, somatopsycické ochorenia a ich psychoterapia sú reálne a štúdiami potvrdené. Fakty poukazujú aj nato, že moderná medicína sa týmito problémami zaoberá a ráta s nimi na všetkých úrovniach od diagnózy až po terapiu. No ako vo všetkých vedeckých disciplínach aj tu treba k týmto faktom pristupovať racionálne. Zoradiť možné príčiny ochorenia a zaradiť medzi ne psychologické faktory by mal každý lekár. Problém však vidím v neopodstatnenej kritike zo strany alternatívnej pseudomedicíny, že tieto problémy nerieši a že s nimi neráta. Ako som poukázal na príklade s gastronterológom, je potrebné si zoradiť možné príčiny podľa závažnosti a nezačinať s psychologickými len preto, že chcem byť nekonvečný lekár a dať za pravdu alternatívnej „medicíne“. Hnevajte sa na vášho lekára, ak nepočíta so psychickými problémami pri dlhoročných problémoch ale nie pri problémo trvajúcich pár týždňov a ešte pred vylúčením štatisticky závažnejších a častejších príčin.

Záverom mi nedá nekopnúť si… Alternatívcom sa musí veľmi dobre vyťahovať diagnózy z brucha a prisudzovať im všeliaké príčiny ak nie sú legislatívne zodpovední za zdravie svojich zákazníkov. Za 30€ na sedenie poradím aj ja každému, nech odpustí nepriateľom a rozdáva úsmevy okoliu aby nemal zápchu…

Rekapitulácia zdrojov:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatry
[2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24443097
[3] http://www.wikiskripta.eu/index.php/Stres_(hygiena)
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye
[5] http://emedicine.medscape.com/article/176319-overview#a0199
[6] http://www.webmd.com/depression/features/stress-depression
[7] http://www.nature.com/npp/journal/v33/n8/abs/1301597a.html
[8] http://www.medicinenet.com/stress/related-conditions/index.htm
[9] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525505013006343
[10] http://www.karger.com/Article/Fulltext/228247
[11] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399102001490