Biorezonancia a elektroakupunktúra – stanovisko nemeckej odbornej spoločnosti

Stanovisko Nemeckej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu k biorezonancii a elektroakupunktúre:

Biorezonančné techniky, pravdepodobne aj ďalšie resp. skryto odvodené techniky ako Bicom, sú diagnosticky a terapeuticky bezcenné: každú aktivitu živých organizmov a živých buniek  sprevádzajú elektricke fenomény. Biorezonančné prístroje zachytávajú elektrický šum zo živého organizmu. Biorezonancia sa údajne mení pri samotnom kontakte s alergénom (aj v sklenených ampulkách). Diagnostika alergií pomocou biorezonancie má reprodukovateľnosť menej než 20% resp. chybí približne v 80% (!) a nedá sa porovnávať s alergologickými metódami. Diagnostika alergií pomocou biorezonancie zodpovedá diagnostike alergií hracími kockami [26]. Na biorezonančnej diagnostike zakladá aj terapia biorezonanciou: používateľovi je vsugerované, že môže špeciálnou technikou pozitívnymi impulzmi neutralizovať negatívne elektrické impulzy spôsobené alergiami alebo inými chorobami, alergie sa tak „vymažú“. Toto tvrdenie sa nedá fyzikálne vysvetliť a je klinicky nesprávne, dôvera v neúčinnú terapiu môže ohroziť život napr. alergikov, ktorí zanedbajú účinné ochranné opatrenia [12, 16, 61, 62, 89, 104, 110]. Všemocné fantázie spájané s biorezonančnou terapiou [9] sú rovnako podozrivé ako história vývoja biorezonancie.

Elektroakupunktúra podľa Dr. Volla [7, 59, 61, 103] meria artefakty: už v roku 1976 bola táto metóda preverovaná v prítomnosti Dr. Volla a iných vedúcich zástancov tejto metódy. Výsledok bol sklamaním [11, 69]: všetky pozorované elektrické zmeny boli artefakty (originálny text: „Aparatúra síce precízne meria potenciál na každom akupunktúrnom bode, no látka zavedená do meracieho obehu, nech je to liek alebo iná fyziologicky účinná látka, nezáleží na tom, či je rozpustená v ampulke alebo položená priamo na kovovom bloku alebo v kovovej miske, nijak nemení potenciál meranej hodnoty bez ohľadu na to, či bol potenciál meraný najprv bez látky a potom s ňou alebo najprv s látkou a potom bez nej. Po týchto výsledkoch musí byť elektroakupunktúrny liekový test označený za artefakt.“ citované v [11]).

Pod text sú podpísaní nasledovní členovia Skupiny pre alternatívnu medicínu Nemeckej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu:

profesori

zdroj: Dorsch W, Ring J.: Komplementärmethoden oder so genannte Alternativmethoden in der Allergologie. Allergo, 2002

https://link.springer.com/article/10.1007/BF03360967

 

Stanovisko švajčiarskej odbornej spoločnosti:

http://www.lovcisarlatanov.sk/biorezonancia-diagnosticky-a-terapeuticky-nezmysel/