5 dôkazov, že Covid očkovanie nespôsobuje neplodnosť

Už odnepamäti sa antivaxeri snažili spojiť očkovanie s neplodnosťou prostredníctvom neplauzibilných (vedecky nepravdepodobných) teórií a nikdy sa im ani to nepodarilo (1). Vakcíny proti Covidu nie sú výnimkou.

1.Najpopulárnejšia teória je, že Spike proteín vyprodukovaný našimi bunkami z mRNA z vakcíny je podobný proteínu Syncytin v placente a imunitná reakcia proti Spike proteínu tak môže skrížene reagovať aj proti placente a následne spôsobiť infertilitu. Prečo to má byť výhrada len vakcín a nie aj samotného Covidu, hoci obidve produkujú Spike proteín rovnako, antivaxeri nevysvetlili. Základný problém je ale v tom, že Spike proteín nie je ani zďaleka podobný Syncytinu (2). Protilátky proti Syncytinu u očkovaných tehotných nájdené neboli (3).

3D model
Porovnanie aminokyselinových sekvencií. Podobnosť sa dá nájsť pomocou Blast aplikácie v 4 aminokyselinách z 1273, resp. 538, čo je ale v reáli irrelevantné.

2.Bowman (4) aplikoval v preklinickej DART štúdii (štúdia vývojovej a reprodukčnej toxicity) potkanom 2-krát pred a 2-krát počas gestácie mRNA vakcínu v dávke ekvivalentnej 300-násobku dávky u ľudí pri prepočte na hmotnosť. Výsledky nepreukázali žiadne poruchy plodnosti, vývoja plodu a mláďat. Príklad niektorých z mnohých skúmaných parametrov podľa medzinárodných guidelines:

Porovnanie neurofyziologického vývoja mláďat u placebo a očkovanej skupiny pomocou jednoduchých vyšetrení.

3.Morris (6) skúmal dokopy 143 embryí v rámci asistovanej reprodukcie u očkovaných a neočkovaných a nenašiel žiadne signifikantné rozdiely so záverom, že teórie viniace očkovanie za sterilizáciu sú nepodložené. Orvieto (7) analyzoval v procese asistovanej reprodukcie parametre spermií, vajíčok a embryí 36 párov pred a po očkovaní 2 dávkami mRNA vakcíny. Výsledky taktiež nepreukázali negatívny vplyv očkovania.

4.Gonzales (5) vyšetril ejakulát 45 dobrovoľníkom pred a po očkovaní mRNA vakcínou. Po očkovaní sa síce všetky parametre signifikantne zlepšili, autori to však pripisujú individuálnej variabilite, regresii k priemeru alebo dlhšej abstinencii pred odovzdaním druhej vzorky. Safrai (10) nenašiel signifikantné rozdiel spermogramu pred a po očkovaní 43 mužov.

Porovnanie základných parametrov ejakulátu pred (Baseline) a po (Follow-up) očkovaní v štúdii Gonzales (5).

5.Tehotné ženy pochopiteľne neboli zaradené do premarketingových klinických štúdií Covid vakcín a ženy v nich boli požiadané, aby sa snažili vyhnúť tehotenstvu. Napriek tomu viaceré otehotneli. Doteraz sa nezistil žiadny signifikantný rozdiel v počte spontánnych potratov v očkovaných a neočkovaných skupinách (8). Postmarketingová surveillance v USA, kde bolo začkovaných už viac než 35691 tehotných, tiež nezaznamenala žiadne riziká pre tehotné ženy a plod (9).

Náhodné tehotenstvá počas klinických skúšok Covid vakcín zhrnuté v komentári Male (8).

Záver:

Teória, že očkovanie Covid vakcínami spôsobuje neplodnosť, je v rozpore so základnými vedeckými poznatkami, kvalitnými preklinickými a klinickými údajmi.    

Zdroje:

1.Milstein J et al. Damage to immunisation programmes from misinformation on contraceptive vaccines. Reproductive health matters. 1995.https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/milstien.pdf

2.Kloc M et al. Exaptation of retroviral syncytin for development of  syncytialized placenta, its limited homology to the SARS-CoV-2 spike protein and arguments against disturbing narrative in the context of COVID-19 vaccination. Biology. 2021.https://www.mdpi.com/2079-7737/10/3/238

3.Mattar CNZ et al. Addressing anti-syncytin antibody levels, and fertility and breastfeeding concerns, following BNT162B2 COVID-19 mRNA vaccination. medRxiv. 2021.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.23.21257686v1

4.Bowman CJ et al. Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, a mRNA-based COVID-19 vaccine. Reproductive toxicology. 2021.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8163337/

5.Gonzales BC et al. Sperm Parameters Before and After COVID-19 mRNA Vaccination. JAMA. 2021.https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360

6.Morris RS. SARS-CoV-2 spike protein seropositivity from vaccination or infection does not cause sterility. FandS Reports. 2021.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666334121000684

7.Orvieto R et al. Does mRNA SARS-CoV-2 vaccine influence  patients‘ performance during IVF-ET cycle? Reproductive biology and embryology. 2021.https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-021-00757-6

8.Male V. Are COVID-19 vaccines safe in pregnancy? Nature reviews immunology. 2021.https://www.nature.com/articles/s41577-021-00525-y

9.Shimabukuro TT et al. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. NEJM. 2021. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2104983

10.Safrai M et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine does not impair sperm parameters. medRxiv. 2021.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.30.21255690v1

11.https://www.fertstertdialog.com/posts/covid-19-vaccine-and-infertility-baseless-claims-and-unfounded-social-media-panic