Covid nie je chrípka

Uvedené grafy zo štúdie Xie (1) jasne ukazujú, že Covid pacienti musia byť častejšie prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti a častejšie potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. Covid je závažnejšie ochorenie so signifikantne vyššou smrtnosťou než chrípka. Tieto závery boli potvrdené aj ďalšími štúdiami z USA (2), Francúzska (3) a Nemecka (4, 5).

Zdroje:

1.Xie Y et al. Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. BMJ. 2020. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4677

2.Donnino MW et al. Comparison between Patients Hospitalized with Influenza and COVID-19 at a Tertiary Care Center. JGIM. 2021. https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-021-06647-2

3.Piroth L et al. Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study. Lancet. 2020. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30527-0/fulltext

4.Brehm TT et al. Comparison of clinical characteristics and disease outcome of COVID19 and seasonal infuenza. Scientific reports. 2021. https://www.nature.com/articles/s41598-021-85081-0.pdf?origin=ppub

5.Ludwig M et al. Clinical outcomes and characteristics of patients hospitalized for Influenza or COVID-19 in Germany. IJID. 2020. https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32520-0/fulltext