Akupunktúra – cesta za pravdou?

Akupunktúra je metóda tradičnej čínskej medicíny, ktorá spočíva v stimulovaní určitých bodov na ľudskom tele a následne ovplyvňovaním choroby, ktorá pacienta trápi. Vznikla poriadne dávno, v starovekej Číne, niektoré archeologické nálezy poukazujú na možnosť, že akupunktúra existovala už v dobe kamennej, teda v praveku. Je možné, že nebola praktizovaná iba v starej Číne, ale v celej Eurázii. Naznačujú to tetovania na tele 5000 ročnej múmie, známej pod menom Ötzi, ktoré sa nachádzajú presne na miestach akupunkturistických bodov.

Teória hovorí, že stimuláciou konkrétnych bodov na ľudskom tele ovplyvňujeme nerovnováhu energie čchi, ktorá v tele prúdi v tzv. meridiánoch (akési energetické cesty) a tým sa menia rôzne fyziologické deje, ako napr. prúdenie krvi v cievach, atď. Starí číňania na to vraj prišli pri sledovaní  zranených vojakov. Vojaci, ktorí mali poranenia po šípoch sa mali vyliečiť z neliečiteľných chronických ochorení.

V súčasnosti má akupunktúra množstvo indikácii.  Poskytovatelia tejto služby tvrdia, že pomáha pri bolesti každého druhu, pri psychosomatických ochoreniach, pri neurologických a cievnych ochoreniach, pri alergiách, atď. Vo všeobecnosti sa najčastejšie indikuje pri bolestiach.

Existuje viacero typov akupunktúry, v tomto článku sa venujeme iba akupunktúre založenej na tradičnej čínskej medicíne.

Akupunktúra je pomerne kontroverzná téma. Niektorí lekári by vám ju odporučili ako doplnkovú terapiu, iní by vás naopak odhovárali. Poďme si rozobrať argumenty oboch strán.

 

Argumenty PROTI akupunktúre:

 

  1. Teória účinkovania akupunktúry je vedecký nezmysel. Nikdy nikto nedokázal existenciu energie čchi a meridiánov a to nielen na úrovni anatomickej, ale ani na úrovni histologickej, či fyziologickej. Z toho dôvodu napísal časopis Nature (významný interdisciplinárny vedecký časopis), že tradičná čínska medicína, ktorej základom je akupunktúra, je iba „pseudoveda, bez skutočného mechanizmu účinku“.

Zástancovia akupunktúry sa bránia tým, že čchi a meridiány nie je možné dokázať vedeckými metódami, keďže ide o formu energie, ktorá je v každej živej bytosti a človek ju nedokáže úplne pochopiť. Tvrdia, že snaha nájsť meridiány pomocou EBM je rovnako smiešna, ako snaha vykopať nultý poludník (po anglicky meridian) v Greenwichi. V takomto prípade by nebolo možné ich existenciu dokázať, ani vyvrátiť. Teória fungovania akupunktúry teda vychádza z niekoľko-tisícročného presvedčenia o podstate prírody a sveta, ide skôr o formu viery, než o vedu.

2.   Akupunktúra vychádza zo starovekého filozofického smeru. Konkrétne z taoizmu a z konceptu ying a yang. Odporcovia tvrdia, že je nesprávne hovoriť o dysbalancii energie, ako o etiologickom faktore,  v dobe, keď poznáme príčiny množstva ochorení (genetické vplyvy, infekcie, autoimunitné mechanizmy, atď.)

3.   Akupunktúra so sebou nesie komplikácie.  Najčastejšie komplikácie sú pneumotorax (kolaps pľúc pri prepichnutí hrudnej steny a vyrovnaní tlakov vnútorného a vonkajšieho prostredia) a infekcie. Výnimočne sú popísané aj prípady úmrtia. V súčasnosti sa majú používať sterilné ihly určené špeciálne na túto činnosť (tzv. Clean Needle Technique), čím sa minimalizuje výskyt infekcií. Samozrejme, treba si uvedomiť, že ak by akupunktúra naozaj fungovala, nie je toto dôvod na boj proti nej. Komplikácie nie sú časté. Všetky medicínske výkony so sebou nesú určité riziko, nech sú akokoľvek banálne.

4.   Akupunktúra nefunguje. Čo sa týka dôkazov o účinnosti akupunktúry (nech už meridiány existujú alebo nie) štúdie ukazujú kontroverzné výsledky. Príčinou je, že je zložité navrhnúť vhodný model štúdie na overenie účinnosti akupunktúry. Existuje množstvo štúdií (1, 2), ktoré tvrdia, že ide len o placebo. Ďalšie štúdie poukazujú na to, že pozitívne výsledky iných štúdií sú falošné, a ide o bias.

Nepomáha ani pri cievnej mozgovej príhode, ani pri stavoch, ktoré je potrebné riešiť chirurgicky, ani pri nádorových ochoreniach, ani pri reumatoidnej artritíde, ani pri psychiatrických ochoreniach, ako je napr. ADHD.

5.  Vykonávatelia akupunktúry sú nejednotní v indikáciách. Stránka Quackwatch tvrdí, že panuje nezhoda v spôsobe diagnostiky a terapii u prevádzkovateľov tradičnej čínskej medicíny.

Argumenty PRE akupunktúru

 

  1. Akupunktúra funguje. Meta-analýza účinnosti akupunktúry na chronickú bolesť z roku 2012 hovorí, že akupunktúra má síce len mierne účinky, ale je viac ako placebo. Iná štúdia hovorí, že akupunktúra je účinná, ale nie na všetky druhy bolesti. Meta-analýza z roku 2009 poukázala na možnosť, že akupunktúra má mierne analgetický účinok, ale zároveň dodáva, že je nejasné, či nejde iba o psychologickú reakciu. Pozitívne výsledky má prinášať aj pri liečbe fibromyalgie.

2.   Účinok akupunktúry sa dá vysvetliť vedecky. Existujú lekári, ktorí síce odmietajú teóriu meridiánov a energie čchi, avšak na druhej strane tvrdia, že akupunktúra funguje a dá sa vedecky vysvetliť. Tvrdia, že pri vpichávaní ihiel do konkrétnych bodov tela, dochádza k uvoľňovaniu endorfínov, látok, ktoré navodzujú príjemné pocity a majú aj analgetický účinok. Neexistuje však nijaký dôkaz pre toto tvrdenie.

3.   Akupunktúra lieči celého človeka, nielen jeho časť. Toto je argument, ktorý je pomerne rozšírený u viacerých alternatívnych metód. Z nejakého dôvodu sa alternatívna strana snaží presvedčiť verejnosť, že tzv. západná medicína lieči len orgán a nie telo. Áno, v súčasnosti je medicína rozdelená do množstva pododborov a každý lekár sa špecializuje na niečo iné. Je to dôsledok enormného množstva vedomostí, ktoré si jednoducho jeden človek nemôže zapamätať. Keďže mesačne vychádzajú stále nové štúdie, prinášajúce aj nové vedomosti, je logické, že vznikla snaha rozdeliť si úlohy. Existuje príslovie: Dobrý lekár vie o všetkom niečo a o niečom všetko. Tvrdiť ale, že sa kvôli tomu nelieči človek ako celok, je mylné. Na lekárskej fakulte nám viackrát vraveli, že ide o pacienta, nie o čísla a tabuľky. Lekár, ktorý sa tohto pravidla nedrží, je zlý lekár. A je potrebné dodať, že ide opäť iba o tvrdenie bez dôkazu.

4.   Akupunktúra je akreditovaný špecializačný odbor. Na Slovensku môže lekár od roku 2012 absolvovať špecializačný odbor, akupunktúra, na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

5.   WHO uznáva, že akupunktúra má svoje pozitíva. V roku 1979 zorganizovalo WHO sympózium v Pekingu, kde sa preberala otázka účinnosti akupunktúry. Odborníci na akupunktúru zanalyzovali množstvo štúdií,  na základe ktorých vyhlásili, že účinok akupunktúry bol potvrdený v nasledujúcich prípadoch: terapia bolesti, biliárna a renálna kolika, depresia, alergická rinitída, esenciálna hypertenzia, reumatoidná artritída, atď. Ďalej WHO priznáva, že metodológia štúdií účinnosti akupunktúry je stále nedoriešená záležitosť a výsledky vychádzajú zo štúdií, ktoré boli vykonané do roku 1998. Priznávajú, že údaje analyzovaných štúdií  neboli vždy dostatočne zdokumentované. V roku 1991 WHO vydalo správu, podľa ktorej je využívanie tradičnej čínskej medicíny lege artis (čiže v poriadku) v krajinách, kde je akupunktúra súčasťou kultúrneho dedičstva . V ostatných krajinách je na indikáciu akupunktúry potrebný silný objektívny dôkaz o jej účinku na dané ochorenie/stav.

 

ZÁVER

 

Povedať, že akupunktúra jednoznačne nefunguje alebo naopak, že určite funguje, by bolo, v snahe zachovať maximálnu objektivitu, nesprávne. Údaje, ktoré máme k dispozícii si protirečia, je teda potrebné navrhnúť definitívny model štúdie, ktorá by rozhodla ako sa veci majú (čo sa ľahko povie). Každopádne môžeme tvrdiť, že ak sa chceme držať EBM, tak neexistujú presvedčivé dôkazy o efektivite tejto metódy. Pre ďalšie štúdium odporúčame knihu AKUPUNKTURA, ktorej autormi sú českí profesori Heřt, Klener, ako aj doktor Hnízdil. Publikácia prináša maximálne objektívny pohľad na celú problematiku a rozoberá všetky aspekty akupunktúry.