Bádateľove anekdoty na dobrú noc

Jedna z najhorších stránok, ktorá disponuje celou plejádou odporu voči konvenčnej medicíne, nedávno uviedla „príbeh“ Nadi, ktorá sa rozhodla zobrať do vlastných rúk liečbu sklerózy multiplex [1].

Na úvod si rozoberme čo vlastne skleróza multiplex je a ako sa „konvenčne bad-big farma-kologicky“ lieči.SM je zápalové, autoimunitné a chronické ochorenie mozgu, pri ktorom bunky imunitného systému napádajú bunky, ktoré obaľujú výbežky nervových buniek nazývané axóny. Zjednodušene sa to dá prirovnať k izolácii kábla. Kov je neuronálny axón, ktorý vedie signál a bunky obalu, oligodendrocyty, sú gumenou izoláciou. Dochádza k narušeniu izolácie a neskôr aj k strate axónov – „káblov“. Príznaky ochorenia sú závislé od lokalizácie zápalového ložiska v mozgu. Ak zápal prebieha na „kábloch“ ovládajúcich ruku, môže dôsť k slabosti končatiny alebo jej neobratnosti. Medzi dalšie príznaky patria bolesti hlavy, poruchy zraku, únava alebo aj psychické problémy [2].

Liečba SM pozostáva z dvoch častí. Prvou je liečba akútneho ataku. Jednoducho povedané, zápal sa spustí a začne poškodzovať bunky mozgu, má to určité prejavy a treba s ním niečo robiť. Liečba spočíva v krátkodobom, 3-5 dní trvajúcom podávani kortikoidov (áno tie zlé, škaredé, démonické) v dávke 1g. Normálna dávka pri iných autoimunitných ochoreniach je cca. 100-500 mg, ale pozor –  (bude sa to týkať aj dalšieho textu) ide o mozog, orgán, ktorý sa raz poškodí a poškodenie je trvalé. Metylprednizolón (Solumedrol) je najefektívnejším liekom pri liečbe akútnej exacerbácie (akútneho vzplanutia) SM, ktorý signifikatne skracuje atak a zlepšuje výsledný stav pacienta [3].

V dlhodobej liečbe by som sa zameral na liečbu inteferónom-beta (IFb) a úlohu vitamínu D, kedže sú spomínané v texte. Keď sa povie autoimunita, väčšina laikov si predstaví pojem kortikoidy (kortikosteroidy). Lieky, ktoré majú toľko pozitívnych účinkov a výhod, koľko účinkov negatívnych a nevýhod. Ibaže toto obdobie liečby autoimunity sa pomaly konči. Na scéne je už istý čas tzv. biologická liečba, ktorá ma výrazne menej nežiadúcich účinkov a lepší terapeutický efekt. IFb v mieste zápalu znižuje prítomnosť množstva látok, ktoré podporujú zápalovú aktivitu a dokáže dlhodobo zabezpečiť rovnováhu medzi pro- a protizápalovo pôsobiacimi látkami. Týmto mechanizmom, s menšími nežiadúcimi účinkami (áno aj IFb má NÚ, ale treba si uvedomiť, že zachraňujeme mozog, ktorý nemá regeneračnú a má len minimálnu reparačnú schopnosť) dokáže dlhodobo doviesť pacienta do obdobia bez progresie ochorenia a bez atakov. V štúdii sledujúcej 87 pacientov počas 7 rokov, 52% z nich potrebovalo len 2 cykly tejto liečby aby sa dostali do kľudového štádia choroby. Vysledný stav bol lepší, ako v kontrolnej skupine, alebo aspoň nezmenený. Medzi NÚ patrí tzv. chrípkový stav, kedy má pacient dlhodobo pocit, že má chrípku a celkové problémy s ňou spojené ako bolesti hlavy, svalov a kĺbov. K ďalším NÚ patrí bolestivosť v mieste aplikácie lieku (injekčne) a ďalšie, všetky relatívne mierne v porovnaní potenciálnym rizikom trvalého poškodenia mozgu a napr. ochrnutím pravej ruky [4].

Veľmi sa mi páči bádateľov postoj k vitamínu D, na ktorom mu stojí jeho biznis a cez ktorý kritizuje lekárov, že na neho zabúdajú (to, že sa mu venujú značné množstvá prednášok na viacerých konferenciách ho nezaujíma, ako vždy) a keď ho predpisujú novorodencom, tak odhovára matky od preparátov a ponúka im vlastné. Aj v texte je uvedenie tvrdenie v zmysle „stačilo mi ho brať a vyliečila som sa“, no trochu zabudli na to, že už niekoľko rokov je hypovitaminóza D jeden z možných rizikových faktorov pre rozvoj SM a zároveň jeden z možných doplňujúcich liekov v dlhodobej terapii SM. Výsledky študii sú zatiaľ pol na pol [5,6,7]. Rozhodne si tým človek neublíži a môže mu to iba pomôcť.

A teraz k samotnej kritike bádateľovho článku, ktorú sa budem snažiť zrhnúť do niekoľkých bodov:

1. Anecdotal evidence = no evidence… Osobná skúsenosť nie je vedeckým dôkazom alebo ako pán Christopher Hitchens povedal : ,,What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. “ Ja si bádateľov článok nemám ako overiť, rovnako ani vy a ani jeho fanúšikovia. Presne preto sa osobná skúsenosť považuje za irelevantný argument, rovnako tak pre aj proti. Viac na [8].

2. Pacientka popisuje svoje nežiadúce účinky po príchode z nemocnice. Účinky sú popísané tak, ako by aj reálne mohli vyzerať, ale problém je v tom, že každý reaguje na liek úplne inak, aj čo sa týka NÚ. Nie je to argumentom proti liečbe, ide o udržanie integrity mozgu a jeho funkčnosti. Pacienkta si evidentne neuvedomuje o akú závažnú chorobu ide.

3. K psychickému statusu a antidepresívam sa z toho článku nedokáže vyjadriť ani primár psychiatrie, takže ďalší irelevantný odstavec, ktorý ma za úlohu ukazovať prstom na lekárov a liečbu a odvádzať čitateľa od pointy. Nehovoriac o tom, že antidepresíva sú regulérne lieky, ktoré pomáhajú miliónom ľudí na svete vrátiť sa do života a zmierňovať ich utrpenie. Ide opäť o snahu démonizovania určitej skupiny liečiv, podobne ako v prípade kortikosteroidov.

4. Následne, po pol roku liečby (!) – toto si prosím zapamätajte – si pacientka povedala dosť a vysadila liečbu, teda kortikoidy (pravdepodobne) ale predovšetkým interferón beta (viď vyššie efekt liečby IFb, kde stačilo 52% pacientom užiť 2 cykly počas 7 rokov). Následne nastáva psychická obnova a návšteva homeopatky (facepalm), ktorá skonštatovala, že mohla dostať rakovinu (facepalm, ale v rámci úcty k ľudskému telu a našej nevedomosti necháme 0,000001% možnosť vzniku) a celkovo predviedla bravúrne diagnostické metódy, ktoré sú homeopatom vlastné.

5. Pacientka začala užívať vitamín D, ktorý si objednala z ich stránky… Text vitamín D je hypertextový odkaz na bádateľov obchod s vit.D… aké milé….

6. Bola chorá, keď užívala homeopatiká (vedľaší účinok IFb) – síce neviem, ako by čistá voda spôsobila chorobu, ale budiž. Zlepšili sa jej funkcie štítnej žlazy. K štítnej žľaze len toľko. Ku skleróze multiplex je často pridružená autoimunitná tyreoitída (zápal štítnej žľazy), ktorá sa mohla zlepšiť a pravdepodobne aj zlepšila s liečbou SM [9].

7. Pacientka ďalej uvádza, že na kontrole zmizli lézie viditeľné na magntickej rezonancii. Ak je lézia neúplná a dôjde k včasnému zastaveniu deštruujúceho zápalu, dochádza k tzv. reaktívnej glióze. Jednoducho povedané – jazva. Nie je to plnohodná reparácia, nemusí sa vyvinúť u všetkých a u niektorých ťažkých foriem SM to nepomôže, avšak tento proces existuje a deje sa a je vysvetlením miznutia lézii na magntickej rezonancii [10]. Druhým vysvetlením je, že bol zápal potlačený v takom štádiu, že ani nestihol nič poškodiť.

Záver: Takže najhorší, alternatívne “medicínsky” zameraný web s pochybnými zdrojmi a antimedicínsky zameranými článkami uverejní osobnú skúsenosť, bez možností overenia si informácií. V článku rozpráva 22 ročná slečna, ktorá si neuvedomuje závažnosť ochorenia a po pol roka trvajúcej prvotriednej liečbe, na základe relatívne miernych popisovaných nežiadúcich účinkov, sa rozdhodne prvotriednu liečbu vysadiť. Následne sa zverí do rúk homeopatky, kde jej relatívne rovnaké nežiadúce účinky nevadia. Vôbec si neuvedomujúc efekt polročnej efektívnej liečby, pripisuje zlepšenie stavu homeopatke, vitamínu D zo stránky bádateľ (s odkazom na obchod) a nabáda (teda aspoň mne to tak pripadalo) aby sa aj iní chorí dali na jej cestu, ktorej súčasťou je aj akupunktúra a masáže (vyslovene EBM pri liečbe SM) ale už nie lekári špecializovaní na liečbu SM. No a nakoniec neuvádza ani svoje meno a priezvisko a meno Naďa, ktoré uvádza, má na vlastnú žiadosť zmenené. No snáď si obraz dotvoríte sami. V Česku začínajú týmto ľuďom klepať po prstoch a pevne verím, že aj u nás chytíme túto vlnu trendu.

Skleróza multiplex je vážne ochorenie, ktoré pri omeškaní diagnózy a liečby môže spôsobiť trvalé následky. Existujú formy ako napr. klinicky izolovaný syndróm, kedy má pacient SM len 3 týždne, len jeden atak za život. A na druhej strane, existujú formy, ktoré položia človeka za pár rokov na vozík, v horšom prípade na lôžko. Títo pacienti s touto diagnózou patria do rúk odborníkov v oblasti liečby SM, čiže neurológov a nie na internet a facebook s pofidernými stránkami, ktorých články neobsahujú žiadne zdroje a argumentujú pochybnými a nelegitímnymi prostriedkami. Slečna je pravdepodobne v “tichom” období medzi atakmi, ktoré si vychutnáva hlavne kvôli poctivej liečbe zahájenej v popisovanom období. Pomohli jej big bad farma lieky, ale aj jej zmena životného štýlu nebola zanedbateľná. To sa však môže kedykoľvek zmeniť, my jej samozrejme želáme, aby to bolo čo najdlhšie, ale ak raz pride k ďalšiemu ataku, dúfame, že prehodnotí svoj postoj k lekárom, aby z toho neboli nezvratné následky.