Homeopodvod na pacientoch

Dnes sa opäť vrátime k homeopatii. Okrem videa, ktoré nájdete na konci článku, sa s vami podelím o zarážajúci zážitok z posledných dní, ktorý sa nedá nazvať inak, ako podvod na nič netušiacich pacientoch.

Napriek tomu, že sme o homeopatii už písali, pripomeňme si princípy, na ktorých stojí. Základným princípom homeopatie je „liečba rovnakého rovnakým“, v praxi teda pacientovi homeopat podáva substanciu, ktorá u zdravého jedinca vyvolá podobné resp. rovnaké príznaky aké má dotyčný chorý. (1)

Tu je treba zdôrazniť prvú výčitku – obľúbené (ak nie najobľúbenejšie) klišé, ktoré odporcovia medicíny opakujú je, že „medicína len potláča príznaky“. O tom, že to nie je pravda, teraz písať nebudem, ale v prípade homeopatie (minimálne tej klasickej, ktorá vychádza z Hahnemannovej školy, dnes zastúpená hlavne anglo-americkou školou) je toto pravidlom – liečba vychádza z príznakov a symptómov chorého a správny prípravok sa tak isto hľadá zhodou príznakov. Nejde teda o kauzálnu liečbu, patogenetický mechanizmus ochorenia sa teda neskúma a nijako nezohľadňuje.

Zatiaľ sme však nepovedali nič, čo by homeopatiu hrubo diskvalifikovalo. Kde je teda problém, ktorý homeopatiu dostáva do príkreho rozporu s vedeckou farmáciou? Väčšina homeopatických prípravkov vychádza z extraktov z byliniek, živočíšnych tkanív, alebo aj anoorganických substancií. Rovnako ako konvenčná farmácia (minimálne v minulosti). Problémom je vždy množstvo. Paracelsus tvrdil (a dodnes je toto tvrdenie platné), že:

„Všetky veci sú jedom a nič nie je bez jedu. Iba samotná dávka určuje, či daná vec je, alebo nie je jedom“.

Homeopatia má však presne opačný problém – pri príprave výslednej dávky prípravku sa roztok riedi, a to najčastejšie procesom sériového riedenia 1:100. 1 kvapku materskej substancie pridáme k 99 kvapkám vody (alebo alkoholu), premiešame. Výsledkom je roztok 1 C (alebo aj CH). Následne sa proces opakuje, a to často až 6, 15 či dokonca 30 krát. A tu už dostáva chémia a fyzika zabrať. Riedenie 6 C totiž zodpovedá koncentrácii 1 : 1 000 000 000 000, teda približne 1 kvapke materskej substancie pridanej k množstvu vody v asi 20 plaveckých bazénoch. Riedenie 15 C dosahuje koncentráciu nižšiu, ako jedna kvapka materského roztoku v celom Atlantickom oceáne. Na roztok s riedením 30 C by ste potrebovali jednu kvapku materskej substancie a viac vody, než sa dokopy nachádza na našej planéte. Tu sa už teda dostávame roviny absurdity. Akákoľvek koncentrácia, dosahujúca hodnoty nižšie ako je prevrátená hodnota Avogadrovej konštanty, teda menej ako 6,023×10 na –23 značí, že vo výslednom roztoku sa už s vysokou pravdepodobnosťou nenachádza ani jedna pôvodná molekula.

Ako by to teda malo fungovať – homeopatia predpokladá akúsi formu „pamäte vody“, vznikajúcu práve v procese miešania. Túto hypotézu a veľký boom okolo nej vyvolal experiment profesora Jacquesa Benvenista, ktorý v článku uverejnenom v Nature tvrdil, že sa mu tento efekt podarilo v laboratóriu dosiahnuť. Tu sa však dostáva k slovu reprodukovateľnosť výskumu a tá tejto hypotéze „zlomila väzy“. Problematike sa venoval dokument BBC, ktorý sa na záver za pomoci najrenomovanejších výskumných inštitúcií experiment zopakoval s výsledkomnegatívnym. Je treba povedať, že Nature uverejnilo článok s výhradou, že po jeho uverejnení musí autor so svojím tímom zopakovať experiment pod dozorom kontrolného tímu z Nature. Stalo sa a pri dvojito zaslepenom pokuse už v tomto prípade vyšli negatívne výsledky. Neboli jediní – napr. (2), a tak má svet o jednu vyvrátenú hypotézu viac.

Snaha a nádej pre vedecký dôkaz mechanizmu účinku homeopatie sa rozplynula. Veda však nie je a nikdy nebude vo svojej konečnej stanici, a teda by sme mohli predpokladať, že súčasné vedecké poznanie a jeho možnosti neumožňujú vysvetliť účinky homeopatie. Toto nie je nič výnimočné, aj v konvenčnej farmakoterapii existujú príklady liečiv, kedy mechanizmus účinku je predpokladaný alebo nie je presne známy. V čom je teda rozdiel? Práve v slove účinok.

Aby sme mohli homeopatiu (aspoň takto) obhájiť, musí obhájiť svoj účinok voči placebu, tak ako každá iná látka, ktorá sa chce hrdiť označením „LIEK“. Musí dokázať, že je niečím viac, ako len cukrovými perličkami. Bohužiaľ, nepodarilo sa jej ani to: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

Homeopatia vznikla ako veda, ktorá bola odrazom poznania a jeho možností v danej dobe. Vychádzala z určitej hypotézy, tak ako každý iný vedecký objav. Problémom je fakt, že za cca. 200 rokov svojej existencie nemá v rukách žiadne pozitívne dôkazy. Ani o mechanizmoch, ani o účinku samotnom. A zároveň sa odmieta zachovať vedecky, čo je však pochopiteľné – ak by sa tak zachovala, a uznala by vedecky získané fakty o jej účinkoch a možnostiach, znamenalo by to jej definitívny koniec. Ide o placebo, a prisudzovanie akéhokoľvek výraznejšieho účinku bez dôkazov je nevedecké šarlatánstvo (10 – Rôzne, bod 7.).


Placebo však nie je len hltanie cukríkov miesto ozajstných tabliet – to je totiž pomerne rozšírená predstava o placebe v mysliach ľudí. Placebo efekt je zložitý a dodnes plne nepochopený psychologický mechanizmus, akúsi formu autosugescie. A nezačína pri tubičke s pilulkami, začína od momentu kontaktu chorého s tým, kto mu má pomôcť – v tomto prípade homeopata. Homeopatické vyšetrenie v sebe zahŕňa rozsiahly pohovor pacienta s homeopatom, pri ktorom pacient popisuje svoje problémy a príznaky, čo umožní homeopatovi „dosadiť do vzorca“ patričný prípravok. Dôležitý je pocit dôvery, pochopenia, záujmu. Vzťah pacient – terapeut (lekár), je teda niečo, čo do značnej miery ovplyvňuje priľnutie (compliance) pacienta k liečbe. Iste, podávanie placeba miesto ozajstnej liečby nie je eticky prípustné. Ale práve táto „predterapeutická“ forma placebo efektu je niečo, čo by malo mať miesto aj v konvenčnej medicíne.

Prečo však názov článku, aký som zvolil?

Za posledné dni som sa dvakrát ocitol v lekárni. Šlo o lekárne zasadené priamo do prostredia veľkých supermarketov. Jedna z nich patrila do siete lekární. Už sme si zvykli (ale nie celkom zmierili sa), že komercia prenikla aj do zdravotníctva a lekárne už nevyzerajú ako zdravotnícke inštitúcie s úhľadne zoradenými nádobami a prachovnicami plnými liekov. Tieto dve však doslova pripomínali samoobsluhu, s regálmi, kde si naberiete do košíka tovar a odnesiete do pokladne zaplatiť. Lekáreň je však ešte stále poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda regulovanou inštitúciou, ktorá musí mať svojho zodpovedného vedúceho, ktorý musí mať zodpovedajúce vzdelanie. Ešte stále v lekárni musí pracovať lekárnik, absolvent štúdia farmácie, ktorý je zo zákona jedinou osobou oprávnenou k tomu, aby vám na základe lekárskeho predpisu vydal liek. Zdegradovať ho na úroveň predavača je značne nedôstojné. Viem si ale predstaviť, že vytvorenie patričného prostredia, kde by lekárnik pracoval ako poradca pacienta a zdravotník, nie len ako osoba za prepážkou, nebude veľmi priať biznisu s predajom výživových a kozmetických doplnkov, na ktorý sa niektoré siete akoby špecializovali. To však nie je farmácia. Nie vždy však vaša cesta k lieku musí začínať u lekára. V dnešnej dobe nájdeme značné množstvo liekov, označovaných OTC – „over the counter“, ktoré si môžete v lekárni zakúpiť sami, z vlastnej vôle a potreby. Za normálnych okolností by mal byť práve lekárnik ten, kto vám poradí aký liek môžete použiť na nádchu, upchatý nos, boľavé hrdlo či kinetózu (nevoľnosť pri cestovaní) a predá vám ho. Keď však pacient nájde len regál, kde má úhľadne zoradené lieky, podľa terapeutických skupín či orgánových sústav, môže siahnuť po prvom, ktorý ho napadne.

A tu sa dostávame k pointe môjho rozhorčenia. V dotyčnej lekárni totiž v regáli so sirupmi proti kašľu úhľadne stáli zoradené sirupy s obsahom konvenčných liekov ambroxolu, calcium chloratum a vedľa nich – homeopatický sirup. Ten posledný však nebol nijako označený. Napriek tomu, že väčšina jeho zložiek dosahovala riedenie 3 resp. 6 C, teda až 1 : 1000 000 000 000, nebolo tu žiadne označenie „Pozor, kupujete si jednu kvapku látky v 20 bazénoch“, žiadna značka či nálepka „HOMEO“ alebo niečo podobné. Homeopatia má svoje zásady, ktoré sme tu rozobrali a tento prípravok je podľa nich vyrobený, čo ho samozrejme v očiach informovaného kupujúceho značne diskvalifikuje. To ale nie je dôvod na to, aby to nebolo jasne uvedené na obale. Podobná situácia nastala aj v druhej lekárni, kde vedľa liekov na prechladnutie s obsahom paracetamolu hrdo stál liek oscilococcinum, o ktorom si môžete prečítať v našom predošlom článku – tá najdôležitejšia informácia je, že obsah „účinnej látky“ je 10 na -400. To je koncentrácia, ktorú v našom vesmíre nie je možné fyzicky dosiahnuť. Opäť, žiadne označenie „Kupujete nič+cukor“. Otázka znie:

Upozorní predávajúci farmaceut pacienta na to, čo kupuje? Prečo v lekárni neplatí niečo ako informovaný súhlas? Nie každý ovláda vyššie uvedené skutočnosti. A vôbec, nemala by byť táto zodpovednosť priamo na strane výrobcu, ktorý by svoj produkt jasne musel ako homeopatikum označiť?

Sám som zažil situáciu, keď môjmu blízkemu bez slova predali homeopatický „liek“ na kinetózu.V medicíne platí, že vzhľadom na to, že pacient neštudoval medicínu, musí mu byť zrozumiteľne podaná informácia čo a ako sa s ním bude v súvislosti s jeho chorobou diať. Prečo neplatí teda aj to, že pacient, ktorý neštudoval farmáciu musí byť lekárnikom zrozumiteľne upozornený aký liek si kupuje, resp. či si náhodou nekupuje kryštálový cukor vydávaný za liek?

Možno si čoskoro profesionálnu etiku našich farmaceutov, a hlavne – vedúcich lekární pôjdeme vyskúšať v praxi…..

A tu je spomínané video. A tu je jeho druhá časť. Poukazuje na dôležitú skutočnosť. Homeopatia priamo nikomu neublíži. Je to relatívne neškodné. Ak chcete experimentovať s homeopatikami na nádchu, tak jediné čo riskujete, je vyhodenie peňazí. Môže však ublížiť nepriamo. A to vtedy, keď by ste chceli takouto liečbou zahnať napríklad rakovinu prsníka. Rovnako nebezpečné riziko hrozí, ak choroba ostane nerozpoznaná. Homeopat skúma príznaky, avšak bolesti hlavy môžu byť aj z tumoru mozgu či meningitídy. Práve týmto sa homeopatia môže stať nebezpečnou a môže človeka stáť život. O tom, čo hrozí, si môžete prečítať v týchto kazuistikách, v tejto metaanalýze, či v článku na iDnes, slovami prof. Klenera:

U třiadvacetileté pacientky jsme zachytili nádor v raném stádiu. Měla velkou šanci se vyléčit a nehrozilo jí ani odnětí prsu,“ vzpomíná přední český onkolog Pavel Klener. Léčbu však odmítla. Když se k lékařům po roce vrátila, zasažená tkáň už se doslova rozpadala a na léčbu bylo pozdě. „Krátce nato zemřela. Nemám rád silná vyjádření, ale zabila ji šarlatánská iluze, že nádoru se zbaví jen s pomocí víry a homeopatik,“ dodal Klener.

Medicína, farmácia a veda vôbec to nie je demokracia, či debatný klub. Pravdu nemá ten, koho je najviac, ani neleží vždy uprostred zlatej strednej cesty. Pravdu má ten, kto ju vie dokázať.

Celý spomínaný dokument BBC Horizon na Youtube.

83 myšlienky na “Homeopodvod na pacientoch

  1. AvatarLukas Plachy na Facebooku

   V tlacenej verzii by sa nasla chemicka stopa, toner je totiz chemicka zlucenina. V PC verzii je vhodne hovorit o fyzikalnej a nie chemickej stope, totiz pevne disky ukladaju data vo forme magnetickeho pola.

  2. AvatarMichaela Gehenna Horňáková na Facebooku

   Ale homeopati prakticky takhle vysvětlují účinky. Jak chcete chemickým rozborem najít něco, co tam stejně ani nemá být. Proč se vůbec vyvrací věc, kterou ani nikdo netvrdí? Řeknete autorovi knihy o zdravém životním stylu, že je jeho kniha k hovnu, protože psychika nejde chemicky dokázat a obsah jeho knihy taky ne? Já třeba homeopatii nejsem schopná uvěřit, ale současně mi u spousty nemocí připadá placebo efekt dostatečný na to, aby ospravedlňoval její existenci.

  3. AvatarLukas Plachy na Facebooku

   Placebo sa da kupit rozhodne lacnejsie. A ak nefunguje homeopatia inak ako placebo, tak neviem preco niektorymi zastancami homeopatie je napadana klasicka medicina, ktora ma meratelne ucinne latky, koncentracie, mechanizmy…

  4. AvatarLovci šarlatánov na Facebooku

   No ale my si nemozeme ohybat vedu a fyzikalne zakony ako chceme – fajn, nemusi tam byt molekula, ale v tom pripade nemozno ocakvat ziadnu interkaciu s organizmom. Ak ju ocakavame, co nas k tomu vedie? Druha vec – placebo – a naco placebo, ked mame nieco ucinnejsie? A este dalsia stranka – kazda ucebnica a prirucka pre praktickeho lekara vam uvadza ze nekomplikovana nadcha nevyzaduje ziadnu specialnu terapiu, naco mam v lekarni kupovat placebo za 6,90? Mozem sa liecit cajom s medom, a nemusim riesit ci ucinok je natolko dokazany aby stal za 6,90. Lieky na srdce na jeden mesiac, ktore maju dokazatelny ucinok stoja 2,80 Eur.

  5. AvatarLovci šarlatánov na Facebooku

   Nie, to nie je to iste. Zase fallacy – ano, ani u psychoterpie vam nikto molekularny mechanizmus nepovie. ALE – tu uz plati ta druha cast, ktora v clanku je – tj. nevieme ako to funguje, ale funguje to – a preto je to legitimne. Pomaha psychoterpia? Ano. Tym padom je legitimne v ramci EBM ju pouzit, samozrejme treba vediet hranice, na co este staci

  6. AvatarIvana Paraničová na Facebooku

   psychológia pracuje s myšlienkami, aby pôsobila na myšlienky. homeopatia pracuje s ničím, aby pôsobila na telo. to, že je niečo nehmotné netreba zatracovať. potom by sme mohli zatratiť aj vlastenetctvo alebo lásku. tu sa nepohŕda niečím, len preto, že je to nehmotné, ale preto, že homeopatia je nič, ktoré tvrdí, že pôsobí na hmotu.

  7. AvatarMichaela Gehenna Horňáková na Facebooku

   Já to nepopírám, jen říkám, že mechanismy, které homeopatie chce používat, vyvracíte srovnáváním s mechanismy, které ani používat nechce. Tímhle má například mnohem blíž k psychologii nebo třeba celostní medicíně. Z člověka mám pocit nejde separovat jednu složku od druhé jen proto, že se vám to zrovna hodí do krámu. Vezměte si třeba obyčejný stres, který sám o sobě začíná v hlavě, ale devastuje člověka tělesně.

  8. AvatarCorona del Claro na Facebooku

   ano myšlienka ma neurochemický podklad a da sa nou ovplyvniť niečo ,vyžaduje to samozrejme umenie,ale to ešte neopravnuje homeopatiu capnuť myšlienku do flašky ,kde je jej semantika a nie hmotna podstata a dat tam cenovku a reklamu do markizy 🙂

  9. AvatarTom Onn na Facebooku

   Homeopat je psycholog, ktory navyse predava kvalitne placebo, takze nepochybujem, ze to pomoze vela ludom, u ktorych je choroba podmienena psychickymi problemami. To je vela chorob. Potvrdzuju to aj studie. Napr. dokaze zmiernit subjektivne vnimanie bolesti chrbta, ale nedokaze robit divy a zazraky, ktore popisuju sarlatani. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23424755 http://summaries.cochrane.org/CD001957/homeopathic-oscillococcinumr-for-preventing-and-treating-influenza-and-influenza-like-illness http://summaries.cochrane.org/CD000353/homeopathy-for-chronic-asthma http://summaries.cochrane.org/CD003803/no-evidence-that-homeopathy-is-effective-in-treating-dementia http://summaries.cochrane.org/CD005648/homeopathy-for-adhd http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004845.pub2/abstract;jsessionid=3C4D8BB11B560CBC19A254A8BA4D59A9.d01t03

  10. AvatarPeter Ist na Facebooku

   Naozaj je to strawman, slebo až reductio ad absurdum:

   Porovnáva sa tu kritika bezobsažnosti účinných molekúl v obsahu „liečiva“ s nemožnosťou chemicky zistiť obsah zdelenia v tomto článku. Šialené, ale skúsme to trošku pretransformovať do ľudskej reči „sedliackym“ rozumom.

   Povedzme, že máme tento text vytlačený na papieri. Je nemožné chemicky zistiť jeho obsah? Ako sa to vezme. Je možné zistiť chemické zloženie papiera a pigmentu. Z toho ale stále obsah nevieme. Ak by sme však skúmali ďalej, zistili by sme, že pigment nie je po papieri rozptýlený náhodne, ale zoskupuje sa v určitých „vzorcoch“, ktoré sa opakujú. Nachádza sa len na určitých plochách s určitým tvarom. To už je istá forma informácie a my vieme povedať, že na papieri sa pigment nenachádza náhodne, ale má určitý vzorec. Ak by sme merítko zväčšili, už by sme sa nemuseli babrať s chemikáliami, ale začali by sme analyzovať tie jednotlivé útvary a dokázali by sme z nich pozorovať isté štandardy. Povedzme že by sme to nazvali znaky.

   Keďže sa na papieri nachádzajú znaky a niektoré sa opakujú, má to aj svoj rytmus a každý zhluk takýchto znakov vytvára iné reťazce. Na základe toho by sme vedeli povedať, že znaky sa na podklade zhlukujú podľa nejakého pravidla. To je zasa ďalšia informácia.

   Ak by sme mali kľúč na zistenie, čo ten-ktorý zhluk znakov znamená, respektíve za akým účelom sú takto tvorené a zoskupované, vedeli by sme sa dopátrať obsahu. Museli by sme mať ale fyzické štruktúry na to, aby sme to dokázali vnímať (mozog) a psychické mechanizmy, aby sme tomu dokázali rozumieť (tieto mechanizmy sú výsledkom činnosti fyzických štruktúr).

   Naproti tomu roztok homeopatika ani chemicky, ani fyzikálne neobsahuje žiadne „znaky“, zoskupenia atómov a molekúl na „podklade“, netvorí žiadne zmysluplné reťazce (cháp ako účinné látky) a preto žiadna fyzická štruktúra (bunka, tkanivo, orgán, organizmus) „obsah“ (cháp ako účinok) roztoku nevníma.

   možno že sa jedna jediná molekula čas od času objaví v nejakej tobolke, veď zmiznúť asi nemohli. Tam už zasa platí, že je to veľmi malá dávka na to, aby sme si v nej vedeli niečo „prečítať“. Teda aby mala nejaký účinok.

   Toto vysvetlenie je rovnako absurdné, ako samotný komentár. Je to ako chcieť čítať knihu, ktorá bola miliardu krát postupne oxerovávaná.

  11. AvatarTom Onn na Facebooku

   Podobnych studii je plny pubmed, obcas im nieco vyjde, ale vacsinou su to len nejake cudne subjektivne skaly. Akonahle sa jedna o nieco objektivnejsie, vysledky hovoria, ze homeopatia je placebo.

  12. AvatarErik Rakovský na Facebooku

   Michaela, vieš čo je najväčšia prdel? Že „to, čo tam nemá byť“ tam s najväčšou pravdepodobnosťou bude v oveľa vyššej koncentrácii, ako by vyplývalo z ich šialených riedení. Ako kontaminant z rozpúšťadiel 😀 (stačí, aby chudák Dunaj pretiekol Viedňou a bude v ňom detekovateľný napr. ibuprofen, samozrejme, v koncentráciách, ktoré nevyliečia hlavybolenie ani náhodou). Keby celá homeo doktrína fungovala, tak a) nikde na Zemi a ani vo vesmíre nemáš fyzikálne reálne tie ich riedenia (= vyhodíš molekulu dverami, vráti sa oknom… možno iná tej istej látky, ale samozrejme z hľadiska biol. účinnosti taká istá) a b) za tých pár miliárd rokov, čo je na povrchu Zeme kvapalná voda, sa už premiešala niekoľkokrát všetka so všetkým, takže by mala všetka byť homeo.
   Nehovoriac o tom, že toto proste platí a žiadne špiriti blbosti to nevyvrátia – naopak, ak niekto tvrdí opak, je to špiriti blbosť:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_mass_action
   Akákoľvek „informácia“ musí byť vždy prítomná vo forme nejakého priestorového usporiadania tvoriaceho „vzor“ a ten musí byť čitateľný nejakým fyzikálnym mechanizmom, ktorý má daný organizmus k dispozícii (spravidla je to to, čomu hovoríme „molecular recognition“ – http://web.chem.ucsb.edu/~kalju/recognition.html čo samozrejme neznamená, že molekuly majú mozočok či vedomie, ale že daná molekula bude istým spôsobom interagovať iba s istými „protikusmi“ – v zásade je to vždy elektrostatika).
   Pozor, bezchybne sa opakujúci „vzor“ (kryštálová štruktúra napr.) NEnesie informáciu, je iba dôsledkom toho, že všetko sa zvykne na seba naskladať tak, aby to čo najlepšie držalo pokope.

  1. AvatarLovci šarlatánov na Facebooku

   A samozrejme existuje este situacia, kedy to nie je ani placebo, proste a jednoducho choroba takto rychlo sa vylieci a clovek, kedze ma len jeden subjekt pred sebou nedokaze urcit ci mu zabralo to, co mu dal, placebo efekt, alebo vobec nic a telo by si poradilo aj bez akehokolvek zasahu. Toto je napr. problematika roznych respiracnych viroz, ony odozneju aj za 3-4 dni same

 1. AvatarSlavomira Doktorovova na Facebooku

  Vyborny clanok. Stav lekarenstva u nas je na inu a dlhsiu debatu. Ale co sa homeo tyka, samotna sucasna medicina, minimalne ta, ako ju pozname, sama priam nahrava neinformovanych ludi roznym saraltanom. Uvrcany lekar, ktory pacientovi da najavo ze ho otravuje, nema nanho cas, nech mu len chytro povie co mu je, sup ziadanka na dalsie vysetrenie (nepytajte sa na deily proste tam chodte), na tu mate predpis na lieky, dovidenia. Potom sa ten isty pacient docita na nete, ze za horibilnu sumu ho liecitel/terapeut/homeopat/whatever aspon poriadne vypocuje co mu je. A sarlatan vedie 1:0.

  1. AvatarSlavomira Doktorovova na Facebooku

   No prave ju v jednej sukromnej konverzacii s anorganickym krystalografom ohovaram a zrejme sarehoce za pocitacom tak, ako ja :)) A tzv „pamat vody“ je asi nieco co by on vedel za svojim pristrojom velmi rychlo ukazat, ze… nie je 🙂

  2. AvatarErik Rakovský na Facebooku

   Slavomíra, ja som asi nielen anorganický, keďže som asi najväčší .sk guru cez absolútne konfigurácie 😀 len tie proteíny a nukleovky po mne ešte nikto nehodil (a na tom, čo mám doma, by som ich asi nezmeral, ale synchrotrón našťastie už vynašli :P).
   Na to, že nejaká „pamäť“ je megagalaktický dríst, stačí NMRka, prípadne si vypočítať parametre tepelného pohybu (AKA Brownov) molekúl vody pri izbovej teplote z nejakej aj veľmi jednoduchej fyzikálnej aproximácie.

  3. AvatarLukas Plachy na Facebooku

   Napriklad jeden sarlatansky vysokoskolsky ucitel nam rozpraval o tom, ze ked hrajete vaznu hudbu vode, tak zmeni svoje molekuly a zoskupuju sa do tvaru kvietku. Dokonca to ruski vedci videli aj pod mikroskopom. Takze co viac k tomu povedat…? Keby ta voda bola aspon pri absolutnej nule, tak vtedy mozeme hovorit o nejakom pozorovatelnom zoskupeni molekul…

  4. AvatarRoland Strauss na Facebooku

   Lukas, mozno by som tomu este veril, kym ta hudba hraje, ale akonahle ju vypnes, tak je po kvietku. Neviem ako voda, ale viem, ze nejake obrazce z piesku na vibrujucej podlozke robili. Vznikaju pravidelne obrazce podla frekvencie zvuku, ale neviem ci aj vo vode. Samozrejme to, ze by si ich voda zapamatala a este potom vdaka tomu ziskala nejaku schopnost, to je urcite blud.

 2. AvatarSimona Grešková na Facebooku

  doteraz ste mali dobre články, ale tento ma nahneval, v žiadnej lekárni nesmie byť ziaden liek vyloženy tak aby si ho pacient mohol len tak zobrat, všetky tie veci ktore su vonku mozu byt vyzivove doplnky alebo nejake bylinne kremy, pripadne čaje, takze kazdy kto chce liek musi si ho vypytat od lekarnika. to že je v lekárni niečo vyložene ako v samoobsluhe neznamena, že ta lekaren o je nieco menej lekaren ako ine, ja sa nezastavam homeopatie, viem že je to len cukor, ale mohli ste sa zamysliet nad tym ako čo napisete

  1. AvatarLovci šarlatánov na Facebooku

   Myslim, ze sme sa nepochopili. Ide o to, aby pokial su lieky vobec len viditelne vylozene (a nie ako v tomto pripade, ze povykladane v regali oznacene cenovkou, skutocne – samoobsluha) vedla seba a zoradene podla terapeutickych skupin, malo by byt jasne odlisitelne ze co je liek a co je homeopatikum. V pripade liekov na predpis to funguje vo vacsine pripadov tak, ze lekarnik vybera liek zo zasuvky. V tom druhom pripade to bolo rovno pri vydajovom okienku, bol vedla seba vylozeny Coldrex taky, taky, onaky a vedla toho Oscillo. Na kadej krabicke napisane nieco v zmysle „Na chripku a prechladnutie“, pred kazdym ciselna hodnot v eurach a zda sa mi ze Oscilo z toho vyslo cenovo najlacnejsie. Toto je proste zavadzanie, nemam najmensi problem s tym, aby boli tam tie coldrexy takto ako boli, ale to oscillo tam nemalo podla mna co hladat. Ja viem ze to nie je vina toho lekarnika za prepazkou. Preto pisem o zodpovednom veducom. OTC lieky sa daju uz objenavat cez internet, cize v tomto pripade je to ozaj jedno ci je to ako samoobsluha alebo nie.

  2. AvatarSimona Grešková na Facebooku

   zalezi na svedomi lekarnika co ponukne pacientovi, ci ozajstny liek alebo homeopatikum, ten ktory veri vo farmaciu vie co ma robit, ten ktoremu ide o biznis caka ktora firma mu za predaje bonusy, jemu je jedno co mu da, hlavne aby zarobil, ale ja stale verim ze je ovela viac farmaceutov, ktori to robia, aby pomohli ludom, nie aby zarobili

  3. AvatarLovci šarlatánov na Facebooku

   Ano, to dufam. Vsetko je to o ludoch, tu dalsi komentar dala Slavomira – velmi dobre to napisala o lekaroch ako sa niekedy spravaju. Nebudeme sa tvarti ze medicina a lekarske povolanie je bez chyby u nas, to nie je ucelom tejto stranky, to by sme si teda dobre „nalhávali“, problemy su a bohuzial su aj na strane ludi, ktori neberu pracu ako poslanie, nevazia si pacienta, neberu ohlad na svoju profesionalnu etiku atd. Urcite takato situacia moze nastat aj na strane lekarnika. Co je druha vec – je to pracovne prostredie, ked to naozaj tieto velke siete spravia ako obchod, viem si predstavit ze by sa mi po narocnom studiu farmacie napacilo takto pracovat ze „Dajte mi tamten sirup, lebo bol v reklame/lebo je v akcii“, proste by ludia mali vediet ze ten clovek v lekarni nie je predavac, ze to je clovek ktory ma nejaku kvalifikaciu a vie im poradit. Ale ako som tam do clanku dopisal, to by uz asi neprialo rychlemu biznisu s vitaminmi a kremom proti vraskam, a ten je asi prednostnejsi pre dotycne firmy, ako dostojne pracovne prostredie ich pracovnikov. Ze bez tychto ludi by si nemohli dat vonku zavesti ten zeleny kriz, na to velmi rychlo zabudnu

  4. AvatarLovci šarlatánov na Facebooku

   Preto som tam pisal aj o tej komercii v zdravotnictve – zdravotnitctvo je stale o tom ze pacient a jeho: lekar, lekarnik, sestra, fyzioterapeut…atd. Proste moze tam byt znak firemeny aky chce, nemalo by sa zabudat ze zdravotna starostlivost bez tychto zdravotnikov fungovat nebude a medzi nimi a pacientom ma (mal by) byt nejaky vztah. Je to o nich. Zjednodusene – lekar diagnostikuje, predpise, lekarnik vyda, sestra poda, fyzioterapeut pocvici…atd. toto je zdravotna starostlivost.

  5. AvatarVladimír Dudoň na Facebooku

   opravim, OTC LIEKY a homeo sa tam u nas zaraduje, mozu byt vylozene v regaloch (tyka sa to najma polykomponentnej), mne vsak pride maximalne absurdne, ze kopa homeo liekov bola VIAZANA na lekarsky predpis…. aspon toto uz zmenili…..

 3. AvatarPidzižvi Švidzimišvi na Facebooku

  Matúš, toto je asi jedna z mála vecí za poslednú dobu, na ktorej sa aspoň čiastočne zhodneme. 🙂 Homeopatia mi nikdy nevoňala, nikdy som tomu neveril. Ja som asi prírodne zameraný alopat, lebo verím na účinné dávky účinných látok, čo v mojom prípade zaváňa opačným extrémom :-D, čiže megadávkami. Jednoducho keď na mňa niečo leze, tak si tám veľa zázvoru, alebo veľa cesnaku, veľa čajíku, veľa vitamínu C, jednoducho nasadím systém – „hrubá sila všetko zdolá“. Žiadnym rídkym vodičkám a pilulkám neverím. Mimochodom , kresťanstvo pred homeopatiou vystríha, lebo má korene v mágii.

 4. Spätný odkaz Homeopatická pohotovosť » Žrádielko