Když Badatel zvedá tlak

Šarlatán BADATEL.net se rozhodl rozšířit další lži a nepravdu o vysokém krevním tlaku (arteriální hypertenzi) a je namístě, abychom na toto téma reagovali. Článek je to sice starší, ale vzhledem k tomu, že hypertenzí trpí v ČR asi 2,5 milionu lidí, je to téma aktuální.

Stejně jako jiné články, dovolím si nejprve definovat a popsat samotné onemocnění, teprve ve druhé části se zaměřím na nesmysly, které prezentuje BADATEL. Proto prosím ty, které zajímá pouze reakce na BADATELE, aby přeskočili následující text.

Co je to vysoký krevní tlak – arteriální hypertenze?

Arteriální hypertenze (AH) je označením pro opakované nebo přetrvávající zvýšení krevního tlaku – podle definice na hodnoty 140/90 a vyšší. Jde o významné onemocnění pro jeho vysoký výskyt a pro rizika kardiovaskulárních a mozkových komplikací“ (zdroj: www.ikem-kardiologie.cz)

Jak se měří krevní tlak?

Měření krevního tlaku se má provádět v ordinaci u sedícího pacienta po 10 minutovém uklidnění s paží položenou na podložku v úrovni srdce. Správně by se mělo provést měření 3x a pokud je poprvé zjištěn zvýšený tlak, měl by být změřen na obou pažích (…). Při měření rozlišujeme tlak systolický (tj horní hranice tlakové vlny) a tlak diastolický. Oba tlaky se vyjadřují ve formě zlomku jako například 120/80 a v jednotkách mm rtuťového sloupce. Za normální tlak považujeme hodnoty do 120-129 systolického tlaku a do 80-84.“ (zdroj: www.ikem-kardiologie.cz)

meranietlaku(zdroj)

Lékař tedy hodnotí to, jaký je tlak ve velkých tepnách v závislosti na srdečním cyklu. Když hovoříme o systolickém tlaku, pak máme na mysli ten, který je v cévách v momentě, kdy srdce vypuzuje krev (kontrahuje se = komory se stahují = systola) a srdce vypuzuje krev do aorty. Diastolický tlak je takový, kdy se srdce plní a nic nevypuzuje (komory jsou ve fázi diastoly – relaxují – plní se krví), tedy „jakýsi zbytkový nejnižší tlak v tepně“ než zase přijde vypuzení z komor a tedy systolický tlak.

syst_diast(zdroj)

Vlevo je srdce, které se stahuje a vypuzuje krev do aorty (a odtud do dalších tepen) = v ten moment měříme tzv. systolický tlak. Vpravo je srdce, do kterého teče okysličená krev z plic/odkysličená z duté žíly a kdy tedy krev není vypuzovaná a my měříme diastolický tlak.

Pro lékaře je velmi nutné stanovit stupeň arteriální hypertenze, od něj se poté odvíjí léčba.

Jak závažná hypertenze je, shrnuje následující tabulka:

hypertenztlak(zdroj)

Proč je nutné vysoký krevní tlak léčit? V čem je jeho nebezpečí?

Důvodů je celá řada, ale především byla objevena souvislost mezi nárůstem krevního tlaku a vznikem kardiovaskulárních komplikací (KV), kdy především jsou pacienti ohrožení infarktem, cévní mozkovou příhodou, srdečním selháním, náhlou smrtí a samozřejmě hypertenze dlouhodobě poškozuje ledviny až do jejich konečného selháni.

Je na místě tedy zdůraznit, že tři nejohroženější systémy vysokým krevním tlakem jsou srdce, ledviny a mozek, vše v závislosti na poškození cév vysokým tlakem. Pojem ledviny – vysoký krevní tlak si prosím zapamatujte, budu na něj ještě odkazovat.

To, že vše souvisí se vším, ukazuje tabulka, která znázorňuje, jak vysoké riziko úmrtí na KV komplikace má pacient v horizontu 10 let v závislosti na dalších rizikových faktorech (RF).

Jedná se o tzv. SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation).

score(zdroj)

Mezi rizikové faktory KV komplikací řadíme např.: Mužské pohlaví, věk mužů +55, u žen +65let, kuřáctví, vysoký cholesterol, zvýšený cukr nalačno, cukrovku, obezitu, rodinnou anamnézu infarktu, další jiné orgánové poškození, atd.

Modelový příklad: Muž, 60 let, 170cm a 120kg, kuřák, s cukrovkou a krevním tlakem 185/100, pak lze konstatovat, že je velmi nepravděpodobné, pokud nezmění svůj styl života, aby viděl vyrůstat za 10 let svá vnoučata. Je to smutné, ale je to realita. Není mým cílem strašit čtenáře, ba naopak chci upozornit na to, že neléčená nebo špatně léčená hypertenze (viz BADATEL) velmi zvyšuje riziko smrti!

Co způsobuje vysoký krevní tlak?

Odpověď není vůbec lehká, důvodů je celá řada a v praxi se samotná hypertenze dělí na tzv. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ. Zde je ukázka toho, kde medicína ví, zasáhne léčbou kauzální (vyřeší problém jednou pro vždy). Následující text se budu snažit maximálně zjednodušit, ale věřte mi, že problematika hypertenze je velmi komplikovaná a mnohé souvislosti nejsou stále probádány.

Trochu atypicky začnu tzv. sekundární hypertenzí. To je taková, kdy lékař nachází konkrétní příčinu vzniku hypertenze a pakliže ji odstraní, vyléčí zpravidla i samotnou hypertenzi. Bohužel, v praxi je sekundárních hypertoniků jenom malý zlomek. Důvodů, proč hypertenze vzniká, je celá řada, pacient může mít např. tyto onemocnění:

  1. Poškození ledvin, kdy dochází k úbytku funkční tkáně, což vede k hypertenzi, tedy např. nádorem, zánětem, atd.
  2. Zúžení přívodné tepny do ledviny > např. kornatěním tepen (aterosklerózou)
  3. Cushingův syndrom
  4. Nádor nadledviny produkující katecholaminy (adrenalin, atd) tzv. feochromocytom
  5. Syndrom obstrukční spánkové apnoe

Příčin je tedy celá řada, lékaře k těmto diagnózám vede jednak pečlivá anamnéza, rodinná anamnéza (např. nádory v rodině), fyzikální vyšetření pacienta, laboratorní vyšetření, jiné projevy těchto základních onemocnění, apod. Bohužel, v absolutní většině případů se však setkáváme s tzv. primární hypertenzí.

Primární hypertenze:

Je taková, kdy lékař nezjistí žádnou poruchu/onemocnění v těle, které by zvýšení krevního tlaku způsobovalo jako v případě sekundární hypertenze. Jedná se asi o 90% všech případů a my víme, že vznik této hypertenze souvisí s tzv. dědičnou (genetickou) a nedědičnou (negenetickou) složkou.

  1. Dědičná složka: Každý z nás má geny – predispozice pro vznik určitého onemocnění, je tomu tak i v případě hypertenze.
  2. Nedědičná složka: Kámen úrazu všech hypertoniků. Bylo zjištěno, že hypertenzi způsobuje např. obezita, kouření, stres, nadměrné solení, alkohol, nízká fyzická aktivita.

Jak vidno, příčin vzniku je celá řada, zpravidla se všechny kombinují (obézní kuřák, s nedostatkem fyzické aktivity, apod.). Mechanismus, vedoucí k této formě hypertenze nebyl celé roky znám, dnes však víme, že aby vznikla chronická hypertenze, musí dojít k poškození ledvin. Ledviny hospodaří s vodou a sodíkem. Pokud je nadbytek, mají množství zkorigovat (vyloučit). Pakliže se ledviny poškodí (viz kouření – ničí ledvinné cévy, obezita – kornatění ledvinných cév, atd), aby ledviny vyloučily nadbytek, musí se v těle zvednout systémově tlak, pouze toto zvýšení umožní opět upravit vylučování a tím zachovat rovnováhu v ledvinách, potažmo v celém organismus, je to ale na úkor systémové hypertenze. Ta je zprvu vratná, později již („fixovaná“) nevratná. Takto zvýšený tlak dále poškodí samotnou strukturu ledvin a tento mechanismus se stává bludným začarovaným kruhem.

Jaká je léčba arteriální hypertenze?

Musí být vždy komplexní. Pokud není důvod okamžitě nasazovat terapii (např. diabetici, těhotné ženy, apod.), pacienta zprvu edukujeme o změně životního stylu, který jak víme, úzce souvisí se vznikem hypertenze. Ruku na srdce, kolik lidí změní radikálně životní styl a kolik „raději bude polykat prášky“? Odpověď nechám na vás…

Mezi doporučení patří: Snížení příjmu soli na 5-6g den, střídmost v konzumaci alkoholu (10-30g/den), zvýšení konzumace zeleniny, ovoce, odtučněných mléčných výrobků, snížení hmotnosti, zanechání kouření a zvýšení fyzické aktivity alespoň na 30minut denně (5-7dní v týdnu). Pokud se pacient těchto zásad drží, pak je dost pravděpodobné, že se krevní tlak normalizuje, v praxi tomu tak není, pacienti se velmi těžko snaží změnit zažité standardy a je nutno přistoupit k léčbě farmakologické.

Léků na snížení krevního tlaku je celá řada, zpravidla jsou podávané v kombinacích pro dosažení cílového krevního tlaku. Mým záměrem není popsat jednotlivá léčiva, každopádně jsou předepisována tak, aby byl benefit pro pacienta co možná nejvyšší. Mnohá z nich kromě jiného chrání samotné ledviny, to je velmi žádoucí když víme, že další poškozování vede k zhoršení samotné hypertenze. Jiná snižují nároky na srdce, tedy ochraňují samotný myokard.

Reakce na článek Badatele

Mnoho ľudí v dnešnej dobe trpí vysokým krvným tlakom už od pomerne skorého veku.Dalo by sa povedať, že popri ostatných ochoreniach ako rakovina či cukrovka, sa aj toto ochorenie stalo jedným z civilizačných.

Kde ležia príčiny vysokého krvného tlaku? Príčiny sú rôzne, no vo väčšine prípadov to má na svedomí uponáhľaný životný štýl, stresy a na to nadväzujúce zlé stravovanie. V prípade, že človek konzumuje nezdravé potraviny len z času na čas, jeho zdravie by to nepriaznivo ovplyvniť nemalo.Ak ale týchto prehreškov pribúda a stávajú sa pravidelnosťou, časom škodlivých látok v tele narastá a následne to vyústi do zvýšeného krvného tlaku. Ten môže byť príčinou veľkého množstva súvisiacich zdravotných problémov ako sú napríklad bolesti hlavy, nespavosť, podráždenosť a podobne.

Reakce: Badatel má pravdu, stres a nevhodná strava skutečně souvisí se vznikem primární hypertenze, ale co ta sekundární?

Možné následky ochorenia

Pri dlhotrvajúcom zvýšenom krvnom tlaku neskôr môže dôjsť aj k vážnejším komplikáciám ako je infarkt alebo mozgová mŕtvica. Obe z týchto ochorení môžu mať za následok v lepšom prípade výrazné zníženie kvality života a v najhorších prípadoch vedú až k smrti človeka. Vysoký krvný tlak je zákerný v tom, že často nemá žiadne príznaky a tak jediným spôsobom, ako ho zistiť, je dať si tlak odmerať. V neskorších štádiach sa môže prejavovať rôzne, napríklad bolesťami hlavy, pocitmi slabosti, závraťami, červenaním, závalmi tepla, problémami s videním, hučaním v uších…

Reakce: Souhlasím s Badatelem.

Ako rieši problémy konvenčná medicína

Odpoveďou konvenčnej medicíny na zníženie krvného tlaku býva podávanie statinov alebo kyseliny saliciovej (zložka acilpirínu). Problémom však je, že tieto lieky neriešia problém, len zmierňujú príznaky.

Reakce: Statiny = léky na snížení cholesterolu NEJSOU léčiva na vysoký krevní tlak. Ne každý pacient s hypertenzí musí mít automaticky vysoký cholesterol a už vůbec statin nesníží krevní tlak!

Kyselina salicylová = užívaná v kožním lékařství jako keratolytikum/plastikum. NENÍ LÉKEM NA HYPERTENZI

Kyselina acetylsalicylová = složka aspirinu, dle dávkování má efekt proti shlukování krevních destiček, popř. se jedná o lék na horečku, zánět nebo bolest. NENÍ LÉKEM NA HYPERTENZI.

doubleFP

Vysoký krvný tlak vzniká vtedy ak sú cievy zanesené usadeninami, ktoré blokujú prietok krvi.

Z fyziky je mnohým známe, že ak sa zúženým priemerom trubice má prepraviť rovnaký objem tekutín, potom veličina ktorá sa musí zvýšiť je tlak. Súčasne so vznikom usadenín v cievach dochádza k zníženiu pružnosti ciev.

Aterosklerotické poškození cév má každý z nás, začíná ihned po narození a během života progreduje (rychlost závisí na tom, jestli je pacient obézní, kuřák, apod.). Badatel tedy říká, že zvýšení periferního odporu („ucpání“) má za následek vznik hypertenze. Kdyby tomu tak bylo, pak při amputaci končetin, kdy se zvýší periferní odpor a zmenší kapacita cirkulace, musel by pacient umírat na akutní zvýšení krevního tlaku. Není tomu tak, objem cirkulující krve ovlivňují ledviny a pokud jsou schopny udržet normální bilanci, není důvod pro zvýšení systémového tlaku. To, že jsou ledvinné cévy poškozeny („ucpány“ a zničeny), což vede posléze k primární hypertenzi, o tomto již Badatel nehovoří.

Samotný vysoký krvný tlak by nebol až taký problém. Ak sa však k tomu pridruží znížená elasticita ciev, potom hrozí ich prasknutie.

Riziko prasknutí cévy u hypertenze je, každopádně spíše během tzv. emergentní hypertenzní krize, kdy dochází k prudkému náhlému nárůstu tlaku krve např. na hodnoty 230/150, v ten moment je pacient skutečně ohrožen zakrvácením např. do mozku, každopádně u chronické hypertenze, kdy má pacient po léta tlak 150/100 je tato šance relativně malá a spíše než o prasknutí cévy máme strach z úplně jiných patologických mechanismů.

V prípade, že tak nastane v srdci alebo v mozgu, následky môžu byť fatálne.

V srdci bych spíše očekával narušení cévní stěny, vznik trombu a posléze infarktu než prasknutí samotné cévy. Nebudu slovíčkařit, následky mohou být vždy fatální, s tím souhlasím.

Okrem samotného riedenia krvi statínami zabraňujúcimi len vytváraniu krvných zrazenín, ktoré by mohli cievy zablokovať a vyvolať infarkt alebo mozgovú mŕtvicu, konvenčná medicína rieši vysoký krvný tlak pomocou zopár ďalších metód.

Jednou pro vždy, statiny neředí krev, to dělají tzv. antikoagulancia = léky na ředění krve, úplně jiná skupina látek než jsou statiny, z praxe známe léčiva jako warfarin, fraxiparin, dabigatran (Pradaxa) , rivaroxaban (Xarelto), atd. Pro upřesnění, kyselina acetylsalicylová neředí krev, ale je to nástroj pro snížení shlukování destiček, tzv. antiagregancium. Každopádně obě dvě skupiny mají za úkol zamezit nadměrnému srážení krve, avšak každá skupina absolutně odlišným mechanismem.

Medzi ne patria napríklad lieky znižujúce srdečnú frekvenciu, prípadne lieky zamerné na umelé (a len dočasné) zvýšenie elasticity ciev.Ako je zrejmé, takéto riešenie nie je vôbec ideálne.

Opäť sa tu nerieši príčina ale len následok. Krvný tlak sa síce zníži, no zníži sa aj prietok krvi a s tým spojené zhoršené vyživovanie buniek kyslíkom a ďalšími potrebnými látkami.

U primární hypertenze řešíme příčinu: dieta, zákaz kouření, zvýšení fyz. aktivity, apod. To, že pacient nedodržuje tento režim není problém lékaře, nýbrž samotného pacienta.

U sekundární hypertenze zasáhneme kauzálně (odstraníme příčinu), např. otevřením uzavřené tepny do ledviny nebo odstraněním tumoru. Opravdu se medicína nesnaží?

Není pravda, že by léky proti vysokému krevnímu tlaku snižovaly průtok krve a tím zhoršily výživu buněk!

Na povrchu sa síce takáto konvenčná liečba javí ako úspešná, no pod povrchom dochádza k degradácii zdravotného stavu, čo neskôr často vyústi práve k tak obávaným infarktom a mŕtviciam.

Ba naopak, statistiky dokazují, že léčení pacienti mají signifikantně prodloužený život a jeho kvalitu na rozdíl od neléčených pacientů. Riziko kardiovaskulárních komplikací je diametrálně odlišné dle dosaženého krevního tlaku.

Další část textu se zabývá tím, jak by hypertenzi léčil badatel…

Čo ponúka prírodná metabolická medicína?

Odpoveďou prírodnej medicíny je snaha o odstránenie príčin. To je možné dosiahnuť pomocou nasledovného: Pravidelná konzumáciu vyšších dávok vitamínu C, ktorý ako antioxidant má dôležitú úlohu pri tvorbe a obnove látok budujúcich cievne tkanivá a taktiež pomáha cievy udržiavať pružné. Horčík vitamíny skupiny B. Z doplnkov stravy ďalej odporúčame užívať práve minerál horčík, ktorý spolu s B vitamínmi je pre zdravie vašich ciev nepostrádateľný. Aminokyselina L-Arginín. Táto aminokyselina preukázala veľmi dobré výsledky v štúdiách zameraných na znižovanie vysokého krvného tlaku. Z prírodných bylín účinných proti vysokému krvnému tlaky je hodné spomenúť napríklad levanduľu, alebo viac exotické Lapacho a Chanca Piedra. Zvlášť Chanca Piedra v kombinácii s L-Arginínom sa ukázali ako veľmi účinné na znižovanie krvného tlaku. Tie dokážu znížiť prakticky do niekoľkých dní, niekedy hodín. Preto sa odporúča ich začať užívať najprv v malých dávkach a postupne dávku zvyšovať, aby sa zabránilo príliš prudkému poklesu tlaku. Mechanizmus účinku týchto látok je uvádzaný cez ich silnú schopnosť odstraňovať zápaly. Častokrát vysoký krvný tlak je dôsledkom vnútorných zápalov a opuchov, ktoré blokujú prietok krvi. Po ich odstránení sa tlak rýchlo dostáva do normálu a jeho prudké zníženie môže u ľudí dlhodobo zvyknutých na vysoký krvný tlak vyvolať nevoľnosti, závrate alebo unavenosť.

Preto ešte raz upozorňujeme – s Chanca Piedrou a L-Arginínom treba začínať opatrne.

Tak jdeme na to:

Vitamín C: Skutečně funguje jako antioxidant a je důležitý pro tvorbu kolagenu, každopádně ani „megadávky“ nezaručí snížení krevního tlaku.

Hořčík: Odkazuji na dvě studie, v prvním případě dokonce meta-analýza, které dokazují, že hořčík sníží krevní tlak (v závislosti na dávce), ale bavíme se o jednotkách milimetrů Hg, tedy to spíše může být vhodný doplněk celkově pro tělo (z části uklidňující placebo), jelikož má populace skutečně nedostatek hořčíku, ale rozhodně to není účinné antihypertenzivum na primární hypertenzi.

Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis

Magnesium supplementation for the management of essential hypertension in adults

L- arginin: Autoři uvádí, že studie na L-arginin mají rozdílné výsledky. Ty sice naznačují, že by mohl snižovat krevní tlak, na druhou stranu není vhodný pro celou řadu pacientů a interaguje s množstvím jiných léčiv .V nadbytku může být jako spouštěč např. herpes genitalis.

Chanca Piedra (Phyllanthus Amarus): Snažil jsem se tuto rostlinku nastudovat a v žádném případě ji nezavrhovat. Mnohdy jsem byl překvapen účinkem, každopádně fungoval např. jen na zvířecím modelu (kdyby vše, co funguje u zvířat, fungovalo i u člověka, máme vyřešenou onkologii). Jednou z takových studií je např., každopádně i zde byla studie prováděna na králicích.

Dle http://www.webmd.com/ nebylo dosaženo snížení krevního tlaku u člověka během 10 denního užívání, ba naopak jsem se setkal s řadou studií, které dokazují na zvířecích modelech, že Chanca Piedra může způsobit poškození ledvin, což jak víme je jedním ze základních faktorů pro rozvoj hypertenze

Mimo jiné, rostlinka je nevhodná pro těhotné a kojící ženy, diabetiky, pacienty s poruchou krevní srážlivosti, před chirurgickým zákrokem.

Kromě toho interaguje s lithiem, antidiabetiky, atd.

Vysoký krevní tlak je skutečně civilizační onemocnění, které je velmi rizikovým faktorem pro kardiovaskulární komplikace jako např. infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Je nutné na toto onemocnění pomýšlet a terapii nasadit tak, aby snížila vysoký krevní tlak na požadovanou hodnotu. V případě primární hypertenze je na snaze pacienty edukovat a zdravém životním stylu, který dokáže snížit a mnohdy až plně normalizovat vysoký krevní tlak. V případě sekundární hypertenze zasahuje medicína vždy kauzálně a po vyřešení příčiny se zpravidla normalizuje i krevní tlak. Badatel nepochopil patofyziologii vzniku a průběhu hypertenze, plete si skupiny léčiv, zaměňuje pojmy příčina-následek a snaží se odradit pacienty od vhodné léčby.