Rolexky a tituly z blšáku – homeopatická „kvalifikácia“

Dnes krátke porovnanie lekár Karol a homeopatka Zuzana. Pozrieme sa na to, čo sa prezentuje ako kvalifikácia, a čo to v skutočnosti je.

(Zuzana je reálna homeopatka, a všetky uvedené údaje o nej sú reálne. Anonymizujeme iba priezvisko, aby sme zachovali objektivitu.)

Health Doctor ClipartToto je MUDr. Karol Random

Karol je ambulantný kardiológ a internista s vlastnou súkromnou lekárskou praxou.
Karol vyštudoval lekárskej fakulte Univerzity X štúdijný program Všeobecné lekárstvo, ktorý je na danej fakulte akreditovaný, pretože fakulta pravidelne prechádza akreditáciou. Karolov lekársky diplom je platný v celej EU.
Karol používa titul MUDr., ktorý je definovaný v zákone o vysokých školách.

Karol po promóciách pracoval v nemocnici a študoval špecializačné štúdium v odbore vnútorné lekárstvo a následne kardiológia na štátnej vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita, kde sú tieto špecializačné programy opäť komplexne akreditované. Kým získal obe špecializácie, trvalo to celkom 8 rokov (s medicínou 14), do získania prvej z niech nemohol pracovať samostatne a mať vlastnú ambulanciu Pre získanie atestácie musel odpracovať presne definované cirkulácie, vykonať stanovený počet výkonov, absolvovať stanovené vzdelávacie akcie, napísať 2 atestačné práce a zložiť atestačné skúšky pre oba odbory.

Karol je registrovaný v Slovenskej lekárskej komore, ktorá je stavovskou organizáciou zriadenou štátom na základe zákona. Pre Karola je táto registrácia zo zákona povinná a bez nej nemože vykonávať žiadnu lekársku prax ani sa zamestnať ako lekár v nemocnici. Podmienky pre registráciu stanovuje zákon.

Karol má svoju súkromnú prax založenú ako firmu, ktorá má v Obchodnom registri zapísanú ako jednu z činností prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo a kardiológia. Aby mu to bolo umožnené, musel splniť všetko vyššie uvedené a množstvo ďalších vecí.

Karol má svoj kód lekára pre všetky svoje odbornosti. Jeho ambulancia má kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pre ich získanie od UDZS musel opäť splniť všetko vyššie uvedené a ešte mnohé iné veci.

Na Karolovu prax a kvalitu jeho práce dohliada Slovenská lekárska komora, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrady vyššieho územného celku a jeho hlavného lekára, Úrad verejného zdravia, Inšpektorát práce…Karol je za svoju prax a pacientov zodpovedný.

Karol pravidelne chodí na kongresy, vzdeláva sa, študuje aj vo voľnom čase, externe študuje doktorandské štúdium a kontinuálne sa vzdeláva. Píše články do slovenských aj zahraničných odborných recenzovaných (peer-review) časopisov. Prikazuje mu to zákon a na jeho sústavné vzdelávanie dohliada Slovenská lekárska komora.

Všimnite si hlavne červené slová a čo z toho vyplýva. Porovnajte to s červenými slovami v nasledujúcom texte…..vidíte ten rozdiel?

sales woman clipartToto je Ing. Zuzana Someone, SAKHom.

Zuzana je inžinierka. Zuzana nemá žiadne zdravotnícke vzdelanie.

Zuzana je homeopatka. Uvádza o sebe na internete niekoľko zavádzajúcich informácií, aby vyzerala kvalifikovane, aj keď nie je.

Zuzana o sebe honosne píše, že je absolventkou Slovenskej akadémie klasickej homeopatie. To v skutočnosti znamená, že si zaplatila kurz v súkromnom biznise MUDr. Petrociho, ktorý nemá žiadnu oficiálnu akreditáciu a teda ani žiadnu váhu. Slovenská akadémia teda nie je ani “slovenská“ (tj. regulovaná, zriaďovaná štátom alebo majúca k nemu nejaký oficiálny vzťah), ani akadémia (tj. škola, vyššia vzdelávacia inštitúcia). Je to len biznis so zavádzajúcim názvom, predávajúci neakreditované, a teda bezcenné diplomy.

Zuzana o sebe píše, že je registrovaná v Slovenskej komore homeopatov. To znamená, že je napísaná v zozname na stránke občianskeho združenia, ktoré si založil MUDr. Petroci a aké si môže založiť každý. Slovenská komora homeopatov teda nie je opäť, ani slovenská, a ani komora, keďže ju narozdiel od lekárskej, notárskej, advokátskej nezriaďuje žiaden zákon a žiadny zákon ani neupravuje registráciu v nej. To, že si skupina šarlatánov môže založiť OZ s názvom evokujúcim oficiálnu profesnú organizáciu znamená dve veci:

  1. náš štát ma deravé zákony;
  2. je to typická stratégia podvodníkov – tváriť sa pred svojimi klientmi (obeťami), že sú niečim, čím nie sú.

Zuzanu tieto skutočnosti k ničomu neoprávňujú. Všetky tieto veci majú v realite váhu ako medajla v stavaní snehuliaka alebo certifikát o tom, že ste najvyšší spomedzi 7 trpaslíkov.

Zuzana používa neexistujúci titul SAKHom. za menom. Tento titul nie je definovaný ani zákonom, nejedná sa ani o zahraničný titul, ktorý človek používa na základe zahraničnej kvalifikácie a nostrifikácie. Je to len výmysel MUDr. Petrociho. Tento titul je autentický ako Rolexky z blšáku za 3,50 eur a budí rovnaký dojem, ako ich nosenie.

Zuzana je homeopatka. Na to nepotrebuje nič z vyššie uvedeného. Ak by si o homeopatii prečítala pár článkov z internetu, môže o sebe tvrdiť, že je homeopatka úplne rovnako. Rovnako ako X ďalších homeopatov na Slovensku. Nepotrebuje na to v skutočnosti žiadnu zdravotnícku kvalifikáciu.

Zuzana prevádzkuje svoju homeopatickú prax pod hlavičkou firmy, ktorá nemá v Obchodnom registri žiadny predmet činnosti aspoň vzdialene týkajúci sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na homeopatickú prax to nepotrebuje. Stačila by jej aj voľná živnosť na poradenstvo v oblasti zdravia a životného štýlu.

Zuzana nepotrebuje na svoju „prax“ žiadnu kvalifikáciu ani povolenie. Zuzana bez kvalifikácie zasahuje ľudom do liečby (síce nie priamo, ale nikdy nezabudne rozprávať o tom, aké majú lieky nežiadúce účinky, aké su nebezpečné, ako očkovanie spôsobuje autizmus a podobne – aj keď tomu samozrejme rozumie ako holub pestovaniu pšenice, ale úlohu to splní  – vyvolá strach a ukáže homeopatiu ako dokonalú). Zuzana lieči ľudí cukrom. Zuzana sa zaoberá a živí šarlatánstvom, ktoré je opakovane preukázané ako nevedecké, neúčinné a nezmyselné ako stredoveká mágia. Zuzanu to netrápi.

Zuzana pýta za 1,5-2 hodinové rozprávanie nezmyslov pacientovi 65 eur. Ak teda Zuzana bude pracovať 40 hodín týždenne 4 týždne v mesiaci, môže zarobiť až 5200 eur v hrubom. To je asi 2-násobok platu primára vo veľkej nemocnici s 3 atestáciami. Za kontrolné sedenie zaplatíte už len 30 eur. Ak sa váš zdravotný stav náhle zhorší a namiesto do nemocnice sa vyberiete riskovať svoj život k šarlatánke Zuzane, bude vás to stáť len 15 eur. Zuzana sa nebojí, že by dané zhoršenie stavu mohlo znamenať vážny, životohrozujúci problém – pretože o nich nevie nič. Zuzana vám dá dokonca aj potvrdenie o celodennom ošetrení – dúfajte, že vášmu zamestnávateľovi bude ospravedlnenka od inžinierky hrajúcej sa na lekárku stačiť.

Zuzana na liečenie ľudí nepotrebuje rozumieť medicíne a jej dôležitým súčastiam. Žiadny úrad na výkon jej praxe nedohliada. Zuzana za svoje „liečenie“ ľudí nenesie žiadnu zodpovednosť.

Zuzana nie je povinná sa vzdelávať, nikto nad jej vzdelávaním nedohliada (ak teda „homeopatické vzdelanie“ nie je oxymoron…). Zuzana píše články na weby komerčných lekární a do obskúrnych alternatívnych nerecenzovaných periodík ako je Vitalia.

Čo dodať – Vídíte ten rozdiel?