Zika virus – co o něm víme/nevíme

Poslední dobou jste se pravděpodobně setkali s poměrně velkým množstvím článků ohledně viru zika, potažmo vzniku vrozené mikrocefalie, při které dochází k zástavě růstu a vývoji mozku (hlavy). Mikrocefalii způsobuje celá řada patologických stavů od vrozených genetických vad plodu po velké množství biologických činitelů jako např. prenatální infekce matky cytomegalovirem (CMV). To, že dochází k zástavě růstu mozku a lebky, je dnes možné identifikovat prenatálně v rámci ultrazvukového vyšetření těhotných žen.

Mikrocefalie u dítěte, zdroj: http://www.abclawcenters.com/wp-content/uploads/2014/11/original_microcephaly.jpg

Co je to zika virus?

Jedná se o RNA virus z rodiny Flaviridae, rodu Flavivirus , který se přenáší primárně kousnutím infikovaným tropickým komárem Aedes aegypti, podezření však postupně padá i na komáry rodu Culex. Přenos je možný též pohlavním stykem, krevní náhradou, transplacentárně (vertikálně) od matky na rostoucí a vyvíjející se plod.

Nejedná se žádnou biologickou zbraň posledních měsíců, ale o skutečný vir, který byl poprvé objevený v Ugandě (1947). Nákazy virem zika byly hlášeny v Africe a JV Asii. V roce 2007 došlo k významnému rozšíření v Polynésii, na Velikonočních ostrovech, Cookových ostrovech a Nové Kaledonii. První případ v Brazílii úřady popsaly v květnu 2015. Někteří autoři odhadují, že se v určitých regionech Brazílie nyní rodí až 1% dětí s různou mírou mikrocefalie. Poměrně zajímavá data o viru a aktuální epidemiologické situaci naleznete zde.

Výskyt Zika vírusu zdroj: www.cdc.gov

Důvod, kvůli kterému je nárůst infekce v posledních měsících natolik závažný se přesně neví, odhaduje se, že virus mohl zmutovat. „Brazilský virus zika“ je pravděpodobně mírně odlišný od těch, které byly zaznamenány v jiných zemích. Tento fakt by mohl vysvětlovat strmý nárůst neurologických komplikací u novorozenců (mikrocefalii a Guillain-Barré syndrom). Nejhorší scénář nastává, pokud se žena nakazí v prvním trimestru, v pokročilé době těhotenství je riziko pro plod pravděpodobně menší. Stále je nedostatečné množství důkazů, jestli je nutná akutní infekce v těhotenství či stačí chronická přítomnost viru u matky.

Komár Aedes aegypti přenáší v Brazílii též horečku dengue a nemoc chikungunya. Všechny tři nemoci se vyskytují na stejném území, mají částečně podobnou kliniku, ale odlišnou závažnost. Virus zika je velmi podobný viru dengue, proto může být stanovení protilátek díky zkřížené reakci matoucí. Žádný specifický test na ziku doposud není, odlišení těchto tří infekcí je definitivně možné pomocí PCR metody.

Jak se infekce virem projeví?

Po nákaze dojde k manifestaci symptomů onemocnění pouze u jedné z pěti osob. Charakteristickými příznaky jsou akutně vzniklá horečka, vyrážka, bolest kloubů, zánět spojivek, někdy též bolest hlavy a svalů. Nemoc probíhá pouze pár dní, zpravidla nevyžaduje hospitalizaci. Předpokládá se však vztah mezi onemocněním těhotných žen a následnými neurologickými abnormalitami narozených dětí (např. Guillain- Barré syndrom). Léčba je pouze symptomatická, žádná antivirotika ani očkování nejsou momentálně k dispozici.

Lze říci, že je nyní mnohonásobně více otázek než odborných odpovědí. Tento fakt umožnil konspirátorům během krátké chvíle vymyslet mnoho teorii“.

V prvé řadě bych chtěl podotknout, že ani samotné konspirační weby se nejsou schopné dohodnout, který že činitel mikrocefalii vyvolává.

V zásadě se uživatel setká s následujícími teoriemi:

 • Jedná se o nově vyvinutý virus z laboratoře v USAchyba, vir je znám již z 50. let
 • Virus má zredukovat světovou populaciasi jako chemtrails a podobné pohádky
 • Nejedná se o virus, nýbrž o následek očkování těhotných žen vakcínou TDaP (tetanus, záškrt, černý kašel)Chyba, do dnešního dne byly zaznamenány případy v Dánsku, Velké Británii, Německu a Portugalsku, avšak i zde není žádná spojitost s očkováním těhotných žen, ale jde pouze o fakt, že se v průběhu těhotenství zdržovaly na území Latinské Ameriky. Tento argument by měl být likvidační pro všechny teorie ve spojitosti s očkováním. Vakcinace těhotných žen Tdap není žádnou „horkou novinkou“, dokazují to následující velké studie:
  JAMA (November 12,2014):
  Evaluation of the Association of Maternal Pertussis Vaccination With Obstetric Events and Birth Outcomes – retrospektivní kohortová studie, která nepotvrdila vztah mezi Tdap vakcínou a zvýšeným rizikem vrozených vývojových vad plodu. Ve studii bylo prokázané malé, ale statisticky významné zvýšení rizika chorioamnitidy (6.1% u očkovaných žen, 5.5% u neočkovaných žen.
  JAMA (May 07, 2014):
  Safety and Immunogenicity of Tetanus Diphtheria and Acellular Pertussis (Tdap) Immunization During Pregnancy in Mothers and InfantsA Randomized Clinical Trial – randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, která neprokázala riziko pro matku a plod.
  Obstet Gynecol (Jun, 2015):
  Pregnancy outcomes after antepartum tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccination – retrospektivní kohortová studie, která neprokázala
  negativní vliv nebo závažný nežádoucí efekt očkování pro plod (včetně jeho poporodní adaptace). Studie neprokázala zvýšené riziko chorioamnitidy u těhotných žen.
  The British Medical Journal (July, 2014):
  Safety of pertussis vaccination in pregnant women in UK: observational study – kohortová studie, která
  neprokázala nežádoucí účinek vakcíny pro matku a plod
 • Virus je v souvislosti s vypuštěním geneticky modifikovaných komárů (2012).Ti mají ve skutečnosti za cíl snížit výskyt horečky dengue, kterou přenáší stejný komár.
  Konspirační weby nezahálejí, je však nutné podotknout:

Nejvíce případů hlásí oblast kolem města Natal (stát Rio Grande do Norte)

Firma Oxitec, která skutečně testovala GM komáry (s výbornými výsledky), své zkoušky započala poblíž města Juazeiro ve státě Bahia, stránky konspirátorů však ukazují na město Juazeiro do Norte ve státě Ceará – drobný detail, že?

Šipka ukazující Juazeiro do Norte ve státě Ceará a výskyt vírusu Zika (zdroj: http://themadvirologist.blogspot.co.at/)

Šipka ukazující Juazeiro do Norte ve státě Ceará a výskyt vírusu Zika
(zdroj: http://themadvirologist.blogspot.co.at/)

Pomineme-li fakt, že došlo k významné záměně měst (důvod, proč se tomu stalo, je jasný, bylo třeba GM komára úmyslně přiblížit epicentru, tedy alespoň na mapě), pak se rovnou nabízí otázka, proč není nejvíce případů hlášeno z „údajného místa výskytu“ GM komára, ale z města Natal, které leží stovky kilometrů daleko?

Skutečná lokalita testování GM komára (Juazeiro – Bahia) (zdroj: http://journals.plos.org)

Skutečná lokalita testování GM komára (Juazeiro – Bahia)
(zdroj: http://journals.plos.org

 • Virus nebyl identifikován u novorozenců s mikrocefalií, popř. matka neudávala infekci v době těhotenství.Chyba – tento poměrně častý argument konspiračních webů vyvrací následující tabulka. Stejně jako v úvodu bych rád zmínil, že pouze jeden člověk z pěti má symptomatický průběh onemocnění.
(http://ecdc.europa.eu)

(http://ecdc.europa.eu)

Závěrem bych chtěl říci, že tento článek v žádném případě nehovoří o „ zcela jasném kauzálním vztahu viru zika a vrozené mikrocefalii“, myslím si, že na toto tvrzení si budeme muset ještě chvíli počkat, pouze jsme se snažil představit nejčastější konspirační teorie, které dle našeho názoru mohou vyvolat zbytečnou paniku. Jak vidno, antivax hnutí dostalo další „munici, bohužel (bohudík) se opět netrefili, tedy jako obvykle“.

Zdroje:

 

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/zika-virus-has-potential-go-pandemic-scientists-warn

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1600297

 

http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/clinicalevaluation.html

 

http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/6/et-2006_article

 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1930817

 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1866102

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26000515

 

http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4219

 

http://themadvirologist.blogspot.co.at/2016/01/debunking-myths-surrounding-zika-virus.html

 

http://scienceblogs.com/aetiology/2016/02/03/the-zika-conspiracies-have-begun/

 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/rapid-risk-assessment-zika-virus-first-update-jan-2016.pdf

 

http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004156

 

http://www.jimstone.is/zika.html

 

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/3684-prestante-nam-lhat-vakciny-zpusobuji-defekt-nasich-deti-brazilci-neveri-vymluve-ze-mikrocefalii-novorozencu-zpusobuje-virus-zika

 

https://twitter.com/DCClothesline/status/693120001847357441/photo/1?ref_src=twsrc^tfw